Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Milleks tegevusluba ja kuidas seda saada?

 

Tervishoiuteenuse osutamise tegevusluba on tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, majandustegevuse üldosa seaduse ja teiste õigusaktide alusel antud õigus kehtestatud korras ning tingimustel osutada loas märgitud tervishoiuteenust.

Vaata ka: Iseteeninduse juhendid!

Iseteeninduse kasutamisel tekkivate küsimuste korral saab pöörduda meiliaadressile: [email protected].

 

Terviseameti register

 

TEGEVUSLUBADE LIIGID

Tervishoiuteenuste korraldamise seadus sätestab viit erinevat liiki tegevusload:

 • perearsti nimistu alusel üldarstiabi osutamiseks;
 • kiirabiteenuse osutamiseks;
 • eriarstiabi (statsionaarne, ambulatoorne) osutamiseks;
 • iseseisvalt õendusabi osutamiseks;
 • iseseisvalt ämmaemandusabi (sh kodusünnitus) osutamiseks;

Tegevusluba annab õiguse osutada tervishoiuteenuseid tegevusloas märgitud tegevuskohas.

MENETLUSE AEG

Tegevusloa taotluse lahendab Terviseamet tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 60 päeva jooksul alates kõikide nõutud andmete esitamisest arvates. Esmase tagasiside saate hiljemalt taotluse esitamisele järgneval 3 tööpäeval.

Tegevusloa muutmise või üleandmise taotluse lahendab Terviseamet tegevusloa andmiseks sätestatud korras.

Enne eriarstiabi tegevusloa taotlemist kontrollige ehitisregistrist, kas ruumidele, kuhu tegevusluba taotlete, on kasutusotstarbeks märgitud ambulatoorse arstiabi osutamise hoone (haiglal vastavalt – haigla või vanglal vastavalt - kinnipidamiskoha haigla).

Kui ruumidel puudub vastav kasutusotstarve, siis Terviseamet tegevusloa taotlust menetlusse ei võta ja tagastab selle taotlejale.

Kui taotluses esinevad puudused või Terviseamet küsib taotlejalt lisaandmeid, siis on tegevusloa menetlus peatatud kuni küsitud andmete saamiseni.

Tegevusloa taotlemine

Andmed, mis on vaja esitada tegevusloa liigist olenemata

Üldandmed
 • Tegevusloa taotlemise avaldus
  •   Tegevusloa taotlemise avaldus - täida Wordi dokument (DOCX) või PDF-vorm (PDF)
  •   Juriidilisest ja füüsilisest isikust ettevõtja nimi ja registrikood.

  •   Ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress).
  •   Tervishoiuteenuste loetelu, mille osutamiseks tegevusluba taotletakse.
 • Ruumide kasutusõigust tõendavad dokumendid (rendileping, ruumide omaniku kinnituskiri või nõusolek, omandiõigust kinnitav dokument).

 • Tõend tervise infosüsteemiga andmevahetuseks esitatavatele nõuetele vastamise kohta. Infot leiate siit: www.tehik.ee
 • Ruumiplaan (ruumi suurus ja ruumi number, valamu) 

Üldarstiabi osutamise tegevusluba (perearsti nimistu alusel)

JUHEND TERVISHOIUTEENUSTE TEGEVUSLOA TAOTLEMISEKS

Enne üldarstiabi tegevusloa taotlemist veenduge, et hoonele oleks väljastatud kasutusluba.

Tervishoiuteenuste osutamise tegevusloa taotlemiseks tuleb esitada Terviseameti iseteeninduskeskkonnas vastav taotlus: medre.tehik.ee/

Iseteeninduskeskkonnas taotluse täitmisel tekkinud küsimuste ja probleemide korral palume ühendust võtta: [email protected]

1. Lisaks üldandmetele lisada ka järgnevad dokumendid:

Aparatuuri ja sisseseade loetelu. Nõuded on kehtestatud vastava määrusega.

Üldarstiabi tegevusloa taotlemiseks täida vorm » (XLSX)

Juhend vormide täitmiseks (PDF)

Perearsti tegevuskoht lubatakse planeerida elumajadesse eluruumidest eraldatult tingimusel:
  1) ruumidesse on sissepääs eraldi eluruumide sissepääsudest;
  2) on olemas kõigi korteriomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek ühise sissekäigu kohta.

 

2. RIIGILÕIV

Perearsti nimistu alusel üldarstiabi osutamise tegevusloa puhul 145 eurot iga tegevuskoha kohta.

Rekvisiidid

Saaja: Rahandusministeerium

Kohustuslik viitenumber:

Kui te esitate taotluse iseteeninduses, siis saate korrektse viitenumbri iseteenindusest, viimases etapis. Peale taotluse esitamist riigilõivu infos palume jälgida täpseid juhiseid.

Kui te soovite enne taotluse esitamist juba riigilõivu tasuda, siis kasutage palun viitenumbrit 2900082333

Riigilõivu tasumisel tuleb makse selgitusse märkida toiming, mille eest ja isik, kelle eest riigilõiv tasutakse.

 • SEB pank             EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
 • Swedbank           EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
 • LHV Pank            EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
 • Luminor pank      EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
   

Riigilõivud on kehtestatud Riigilõivuseadusega (§ 287 - § 292).

Kui te olete enne taotluse tegemise alustamist riigilõivu tasunud, siis palume sellekohane dokument lisada iseteeninduskeskkonnas taotluse juurde

 


MENETLUSSKEEM

Menetlusskeem

Eriarstiabi osutamise tegevusluba

JUHEND TERVISHOIUTEENUSTE TEGEVUSLOA TAOTLEMISEKS

Tervishoiuteenuste osutamise tegevusloa taotlemiseks tuleb esitada Terviseameti iseteeninduskeskkonnas vastav taotlus: medre.tehik.ee/

Iseteeninduskeskkonnas taotluse täitmisel tekkinud küsimuste ja probleemide korral palume ühendust võtta: [email protected]

Lisaks üldandmetele lisada ka järgnevad dokumendid:

 1. AMBULATOORNE ERIARSTIABI 

Lisaks üldandmetele lisada ka järgnevad dokumendid:

Ambulatoorsete ja statsionaarsete eriarstiabiteenuste taotlemisel peab olema tegevuskoha ruumidele väljastatud kasutusluba ambulatoorse arstiabi osutamise või haigla otstarbel.

Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks » (ZIP)

Riigilõiv 145.- iga tegevuskoha kohta (tegevusloa)

 

 1. STATSIONAARNE ERIARSTIABI 
 • Statsionaarsete eriarstiabiteenuste taotlemisel peab olema tegevuskoha ruumidele väljastatud kasutusluba „haigla“ otstarbel.
 • Statsionaarse eriarstiabi puhul lähtuda määrusest Haigla liikide nõuded 

 

Riigilõiv 

Haiglas eriarstiabi osutamise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu lähtuvalt haigla liigist:

 •  kohaliku haigla puhul 505 eurot;
 •  üldhaigla puhul 730 eurot;
 •  keskhaigla puhul 1050 eurot;
 •  piirkondliku haigla puhul 1460 eurot;
 •  erihaigla puhul 505 eurot;
 •  taastusravihaigla puhul 505 eurot.

 

Haiglas eriarstiabi osutamise tegevusloa täiendamine uue erialaga või tegevuskoha muutmine

 • 145 eurot ühe eriala kohta, kuid mitte üle  ülalpool nimetatud riigilõivumäära vastava haigla liigi kohta;

 

3. RIIGILÕIV

Rekvisiidid

Saaja: Rahandusministeerium

Kohustuslik viitenumber:

Kui te esitate taotluse iseteeninduses, siis saate korrektse viitenumbri iseteenindusest, viimases etapis. Peale taotluse esitamist riigilõivu infos palume jälgida täpseid juhiseid.

Kui te soovite enne taotluse esitamist juba riigilõivu tasuda, siis kasutage palun viitenumbrit 2900082333

 

Riigilõivu tasumisel tuleb makse selgitusse märkida toiming, mille eest ja isik, kelle eest riigilõiv tasutakse.

 • SEB pank             EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
 • Swedbank           EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
 • LHV Pank            EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
 • Luminor pank      EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
   

Riigilõivud on kehtestatud Riigilõivuseadusega (§ 287 - § 292).

Kui te olete enne taotluse tegemise alustamist riigilõivu tasunud, siis palume sellekohane dokument lisada iseteeninduskeskkonnas taotluse juurde

 

MENETLUSSKEEM

Menetlusskeem

Kiirabiteenuse osutamise tegevusluba

JUHEND TERVISHOIUTEENUSTE TEGEVUSLOA TAOTLEMISEKS

Tervishoiuteenuste osutamise tegevusloa taotlemiseks tuleb esitada Terviseameti iseteeninduskeskkonnas vastav taotlus: medre.tehik.ee/

Iseteeninduskeskkonnas taotluse täitmisel tekkinud küsimuste ja probleemide korral palume ühendust võtta: [email protected]

 

1. Lisaks üldandmetele lisada ka järgnevad dokumendid:

 • Märkida kiirabibrigaadide arv

Nõuded kiirabiteenusele (XLSX)

 

2. RIIGILÕIV

Kiirabi osutamise tegevusloa puhul 195 eurot iga teeninduspiirkonna kohta.

 

Rekvisiidid

Saaja: Rahandusministeerium

Kohustuslik viitenumber:

Kui te esitate taotluse iseteeninduses, siis saate korrektse viitenumbri iseteenindusest, viimases etapis. Peale taotluse esitamist riigilõivu infos palume jälgida täpseid juhiseid.

Kui te soovite enne taotluse esitamist juba riigilõivu tasuda, siis kasutage palun viitenumbrit 2900082333

 

Riigilõivu tasumisel tuleb makse selgitusse märkida toiming, mille eest ja isik, kelle eest riigilõiv tasutakse.

 • SEB pank             EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
 • Swedbank           EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
 • LHV Pank            EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
 • Luminor pank      EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
   

Riigilõivud on kehtestatud Riigilõivuseadusega (§ 287 - § 292).

Kui te olete enne taotluse tegemise alustamist riigilõivu tasunud, siis palume sellekohane dokument lisada iseteeninduskeskkonnas taotluse juurde

 
 

MENETLUSSKEEM

Menetlusskeem

Iseseisvalt õendusabi osutamise tegevusluba

JUHEND TERVISHOIUTEENUSTE TEGEVUSLOA TAOTLEMISEKS

Tervishoiuteenuste osutamise tegevusloa taotlemiseks tuleb esitada Terviseameti iseteeninduskeskkonnas vastav taotlus: medre.tehik.ee/

Iseteeninduskeskkonnas taotluse täitmisel tekkinud küsimuste ja probleemide korral palume ühendust võtta: [email protected]

 

 1. Lisaks üldandmetele lisada ka järgnevad dokumendid:

Aparatuuri ja sisseseade loetelu. Nõuded on kehtestatud vastava määrusega tegevusalade ja teenuse liikide kaupa.

Nõuded koolitervishoiuteenuse osutamiseks (XLSX)

 Koolitervishoiuteenuse taotlemisel lisada kooliõe immuniseerimise tunnistus.

 

Nõuded koduõendusteenuse osutamiseks (XLSX)

Koduõendusteenuse taotlemisel lisada õe immuniseerimise tunnistus.

 

Nõuded õe vastuvõtuteenuse osutamiseks (XLSX)

 • iseseisva õe vastuvõtuteenuse tegevusloa puhul  - kui äriühingul endal puudub eriarstiabi tegevusluba - on vajalik siduserialal konsulteeriva arsti nimi, isikukood ja kontaktandmed.
 • Õe vastuvõtuteenuse taotlemisel lisada viimase kahe aasta jooksul läbitud kutse- ja erialaseid täienduskoolitused 120 h.

 

2. RIIGILÕIV

Iseseisvalt õendusabi osutamise tegevusloa, välja arvatud iseseisvalt statsionaarse õendusabi osutamise tegevusloa puhul 87 eurot iga tegevuskoha kohta.

 

Rekvisiidid

Saaja: Rahandusministeerium

Kohustuslik viitenumber:

Kui te esitate taotluse iseteeninduses, siis saate korrektse viitenumbri iseteenindusest, viimases etapis. Peale taotluse esitamist riigilõivu infos palume jälgida täpseid juhiseid.

Kui te soovite enne taotluse esitamist juba riigilõivu tasuda, siis kasutage palun viitenumbrit 2900082333

 

Riigilõivu tasumisel tuleb makse selgitusse märkida toiming, mille eest ja isik, kelle eest riigilõiv tasutakse.

 • SEB pank             EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
 • Swedbank           EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
 • LHV Pank            EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
 • Luminor pank      EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
   

Riigilõivud on kehtestatud Riigilõivuseadusega (§ 287 - § 292).

Kui te olete enne taotluse tegemise alustamist riigilõivu tasunud, siis palume sellekohane dokument lisada iseteeninduskeskkonnas taotluse juurde

 

 

MENETLUSSKEEM

Menetlusskeem

Iseseisvalt ämmaemandusabi (sh kodusünnitus) osutamine

JUHEND TERVISHOIUTEENUSTE TEGEVUSLOA TAOTLEMISEKS

Enne tegevusloa taotlemist veenduge, et hoonele oleks väljastatud kasutusluba.

Tervishoiuteenuste osutamise tegevusloa taotlemiseks tuleb esitada Terviseameti iseteeninduskeskkonnas vastav taotlus: medre.tehik.ee/

Iseteeninduskeskkonnas taotluse täitmisel tekkinud küsimuste ja probleemide korral palume ühendust võtta: [email protected]

 

1. Lisaks üldandmetele lisada ka järgnevad dokumendid:

 • Aparatuuri ja sisseseade loetelu. Nõuded on kehtestatud vastava määrusega tegevusalade ja teenuse liikide kaupa.
 • kodusünnitusabi osutamiseks ämmaemanda pädevust tõendavad dokumendid ja dokumentaalselt tõendatud:
 • praktilise töö kogemus sünnitusabi osutamisel sünnitusabi osutaja juures vähemalt 150 sünnituse vastuvõtmisena viimase viie aasta jooksul või sellele vastav kutsekvalifikatsiooni tase;
 • Eesti Ämmaemandate Ühingu poolt tunnustatud esitamise hetkel kehtiv tõend vastsündinu elustamise teoreetilise ja praktilise koolituse läbimise kohta;

Nõuded ambulatoorse ämmaemandusabiteenuse osutamiseks (XLSX) 

Nõuded kodusünnitusabi teenusele (XLSX)

 

2. RIIGILÕIV

Iseseisvalt ämmaemandusabi osutamise tegevusloa puhul 145 eurot iga tegevuskoha kohta.

 

Rekvisiidid

Saaja: Rahandusministeerium

Kohustuslik viitenumber:

Kui te esitate taotluse iseteeninduses, siis saate korrektse viitenumbri iseteenindusest, viimases etapis. Peale taotluse esitamist riigilõivu infos palume jälgida täpseid juhiseid.

Kui te soovite enne taotluse esitamist juba riigilõivu tasuda, siis kasutage palun viitenumbrit 2900082333

 

Riigilõivu tasumisel tuleb makse selgitusse märkida toiming, mille eest ja isik, kelle eest riigilõiv tasutakse.

 • SEB pank             EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
 • Swedbank           EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
 • LHV Pank            EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
 • Luminor pank      EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
   

Riigilõivud on kehtestatud Riigilõivuseadusega (§ 287 - § 292).

 

Kui te olete enne taotluse tegemise alustamist riigilõivu tasunud, siis palume sellekohane dokument lisada iseteeninduskeskkonnas taotluse juurde

 

MENETLUSSKEEM

Menetlusskeem

Iseseisvalt füsioteraapia, logopeedilise ja psühholoogilise ravi osutamine

JUHEND TERVISHOIUTEENUSTE TEGEVUSLOA TAOTLEMISEKS

2023. a oktoobrist on teenuse pakkujal võimalus sõlmida füsioteraapia, logopeedilise ravi ja psühholoogilise ravi rahastamiseks Tervisekassaga otselepinguid. Terviseamet juhib Teie tähelepanu, et tegevusluba on iseseisvalt füsioteraapia, logopeedilise või psühholoogilise ravi osutamiseks vaja vaid sellisel juhul, kui ettevõte sõlmib lepingu Tervisekassaga ning osutab tervishoiuteenust

Tervishoiuteenuste osutamise tegevusloa taotlemiseks tuleb esitada Terviseameti iseteeninduskeskkonnas vastav taotlus: medre.tehik.ee/

Iseteeninduskeskkonnas taotluse täitmisel tekkinud küsimuste ja probleemide korral palume ühendust võtta: [email protected]

 

1. Lisaks üldandmetele lisada ka järgnevad dokumendid:

 • Nõuete loetelu on kehtestatud vastava määrusega tegevusalade ja teenuse liikide kaupa.

Nõuded füsioteraapia, logopeedilise ravi ja psühholoogilise ravi iseseisev osutamine. (XLSX)

Riigilõiv

Tervishoiuteenuse osutamise tegevusloa väljastamine

 • Perearsti nimistu alusel üldarstiabi osutamise tegevusloa puhul 145 eurot iga tegevuskoha kohta;
 • Kiirabi osutamise tegevusloa puhul 195 eurot iga teeninduspiirkonna kohta;
 • Haiglavälise eriarstiabi osutamise tegevusloa puhul 145 eurot iga tegevuskoha kohta;
 • Iseseisvalt õendusabi osutamise tegevusloa, välja arvatud iseseisvalt statsionaarse õendusabi osutamise tegevusloa puhul 87 eurot iga tegevuskoha kohta;
 • Iseseisvalt statsionaarse õendusabi osutamise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 505 eurot;
 • Iseseisvalt ämmaemandusabi osutamise tegevusloa puhul 145 eurot iga tegevuskoha kohta;
 • Iseseisvalt füsioteraapia, iseseisvalt logopeedilise ravi või iseseisvalt psühholoogilise ravi osutamise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 145 eurot iga tegevuskoha kohta eraldi.

 

Haiglas eriarstiabi osutamise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu lähtuvalt haigla liigist:

 •  kohaliku haigla puhul 505 eurot;
 •  üldhaigla puhul 730 eurot;
 •  keskhaigla puhul 1050 eurot;
 •  piirkondliku haigla puhul 1460 eurot;
 •  erihaigla puhul 505 eurot;
 •  taastusravihaigla puhul 505 eurot.

 

Haiglas eriarstiabi osutamise tegevusloa täiendamine uue erialaga või tegevuskoha muutmine

 • 145 eurot ühe eriala kohta, kuid mitte üle  ülalpool nimetatud riigilõivumäära vastava haigla liigi kohta;

 

Rekvisiidid

Saaja: Rahandusministeerium

Kohustuslik viitenumber:

Kui te esitate taotluse iseteeninduses, siis saate korrektse viitenumbri iseteenindusest, viimases etapis. Peale taotluse esitamist riigilõivu infos palume jälgida täpseid juhiseid.

Kui te soovite enne taotluse esitamist juba riigilõivu tasuda, siis kasutage palun viitenumbrit 2900082333

 

Riigilõivu tasumisel tuleb makse selgitusse märkida toiming, mille eest ja isik, kelle eest riigilõiv tasutakse.

 • SEB pank             EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
 • Swedbank           EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
 • LHV Pank            EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
 • Luminor pank      EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
   

Riigilõivud on kehtestatud Riigilõivuseadusega (§ 287 - § 292).

Kui te olete enne taotluse tegemise alustamist riigilõivu tasunud, siis palume sellekohane dokument lisada iseteeninduskeskkonnas taotluse juurde

Tegevusloa muutmine

Millal on tegevusloa muutmine vajalik?

Tegevusloa muutmist tuleb taotleda tervishoiuteenuse osutajal kellel muutub:

 • tegevusloa kontrolliese (st nõuete kogum, mille täitmine on tegevusloa andmise eelduseks);
 • tervishoiuteenus või siirata lubatud elund;
   

Muutmisel esitavad andmed:

 • tegevusloa omaja üldandmed;
 • muudetava tegevusloa number;
 • andmed iga muudatuse kohta;
 • iga tegevuskohaga seotud tervishoiuteenuste loetelu muutus;
 • eraldi märkida, millisest tegevuskohast või tervishoiuteenusest soovitakse loobuda;

Kui lisandub uus tegevuskoht, tuleb taotleda uut tegevusluba.

Tervishoiuteenuste osutamise tegevusloa taotlemiseks tuleb esitada Terviseameti iseteeninduskeskkonnas vastav taotlus: https://medre.tehik.ee/

Iseteeninduskeskkonnas taotluse täitmisel tekkinud küsimuste ja probleemide korral palume ühendust võtta: [email protected]

Tegevusloa üleandmine

Tegevusloa üleandmist tuleb taotleda 30 päeva jooksul kui tervishoiuteenuse osutajal tekib tervishoiuteenuse jätkamise õigus.

Tegevusloa üleandmiseks esitab tegevusloa üleandmist taotlev isik Terviseametile taotluse iseteeninduskeskkonnas medre.tehik.ee/ , milles tõestab vara üleandmise-vastuvõtmise aktiga või ostu-müügilepinguga tegevusloa omandamist ning esitab Tervise Infosüseemiga liidestumise lepingu ja tervishoiutöötajate nimekirja.

Iseteeninduskeskkonnas taotluse täitmisel tekkinud küsimuste ja probleemide korral palume ühendust võtta: [email protected]

Taotluses esitatavad andmed:

 • tegevusloa omaja üldandmed;
 • tegevuslubade numbrid;
 • majandustegevuse jätkamise õigust kinnitavad dokumendid või väljavõtted nendest;
 • tegevusloa kontrolliesemesse kuuluva vara ülemineku kinnitus;
 • kinnitus, vajadusel dokumentaalselt tõendatult, et täidetud on muud tervishoiuteenuse osutamiseks kehtestatud nõuded;
 • ettevõtte võõrandamisel/omandamisel tuleb esitada ka tegevusloa senise omaja nõusolek tegevusloa üleandmiseks (võib sisalduda ettevõtte võõrandamise lepingus).

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine taotleja soovil

Kui te soovite teile väljastatud tervishoiuteenuse osutamise tegevusloa kehtetuks tunnistamist, siis palun esitage taotlus iseteeninduskeskkonnas medre.tehik.ee/

Iseteeninduskeskkonnas taotluse täitmisel tekkinud küsimuste ja probleemide korral palume ühendust võtta: [email protected]

Palun esitage taotlus järgneva informatsiooniga:

 • Tegevusloa omaja üldandmed;
 • Tegevusloa number;
 • Kehtetuks tunnistamise kuupäev

Esteetilised meditsiinilised protseduurid

Sotsiaalministri  määruses nr 110 „Eriarstiabi erialade ja erialade lisapädevuste loetelu“ on loetletud erialad, millele Terviseamet tegevusluba väljastab. Tulenevalt eeltoodust ei väljasta Terviseamet tegevusluba mittekirurgilise esteetilise meditsiini teenusele.

Esteetilistel eesmärkidel teostatavate protseduuride osutamiseks on vajalik eriarstiabi tegevusluba ja tervishoiuteenuse osutaja vastutab teenuse nõuetekohasuse eest. Tervishoiuteenuse vajalikkuse ja ravi üle otsustab arst, kelle vastuvõtule patsient seoses oma tervisemurega pöördub. Tervishoiuteenus ei koosne ainult üksikust protseduurist, vaid hõlmab kogu kompleksset teenust alustades anamneesi võtmisest ja lõpetades raviga. Samuti peab protseduuride teostaja informeerima patsienti protseduuri läbiviimisest ja võimalikest kõrvaltoimetest ning tüsistustest.

Ambulatoorne esteetiline mittekirurgiline protseduur on üks osa ambulatoorse plastika- ja rekonstruktiivkirurgia või ambulatoorse dermatoveneroloogia eriala pädevusest  ja esteetilised mittekirurgilised protseduurid on üks osa nimetatud erialade protseduuridest.

Kosmeetilisi protseduure võib teostada ambulatoorse dermatoveneroloogia teenuse raames, täitesüste eelkõige ambulatoorse plastika- ja rekonstruktiivkirurgia teenuse raames.