Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Koroonaviiruse andmestik

Terviseamet lõpetas alates maikuust igapäevase COVID-19 statistika avaldamise ning edaspidi antakse nakkusolukorrast ülevaade kord nädalas. Koroonakaart uueneb teisipäeviti ning samaaegselt värskendatakse ka avaandmeid.

 
 

Numbrite võrdlemisel võib ilmneda erinevusi, sest tervishoiuteenuse osutajatel (sh laboritel) on võimalik tagantjärgi dokumente parandada, muuta ja tühistada. Dokumentide muutmine võib toimuda andmekvaliteedi parendamise eesmärgil. Ka inimesed ise pöörduvad sagedamini tervishoiutöötajate poole – näiteks COVID tõendil olevate andmete parandamiseks.
Andmete tagantjärgi parandamisel saadetakse tervishoiuteenuse osutaja (sh labori) infosüsteemist tervise infosüsteemi juba varem saadetud dokumendist uus versioon ning eelmine versioon muutub kehtetuks. Tulemuste koondarvu korral ei saa alati teha tehet eilne koondarv + 24 tunni laekunud tulemused, vaid aegreal arvutatakse tulemuste koondnumber hetkel kehtivate tulemuste summana.

 

Kokku on Eestis surnud 2591 koroonaviirusega nakatunud inimest.