Koroonaviiruse andmestik

 
 

Kokku on Eestis surnud 598 koroonaviirusesse nakatunud inimest. 

 

HOIA MOBIILIRAKENDUS

        ALLALAADIMISTE ARV          

267 642

RAKENDUSES END HAIGEKS MÄRKINUD INIMESTE ARV

4 325

     AKTIIVSED HAIGUSJUHUD      

922

Viimati uuendatud 01.03.2021 

 

Tervishoiuteenuse osutajatel (sh laboritel) on võimalik tagantjärgi dokumente parandada, muuta ja tühistada. Dokumentide muutmine võib toimuda näiteks andmekvaliteedi parendamise eesmärgil. Sel juhul saadetakse labori infosüsteemist tervise infosüsteemi juba varem saadetud dokumendist uus versioon ning eelmine versioon muutub kehtetuks. Seetõttu tulemuste koondarvu korral ei saa alati teha tehet eilne koondarv + 24 tunni laekunud tulemused, vaid aegreal arvutatakse tulemuste koondnumber hetkel  kehtivate tulemuste koondsummana. See põhimõte kehtib nii negatiivsete kui ka positiivsete tulemuste korral.
Avaandmetes avaldame alati ajakohaseid ja kord ööpäevas uuenevaid andmeid tervise infosüsteemi (TIS) andmestikult.