Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Вы здесь


HIV TESTIMISE ARUANNE 2021

 

Tervise- ja tööministri 12.03.2019. a määruse nr 24 "Nakkushaiguste ja nakkushaiguskahtluse esinemise ning haigestumise ohutegurite ja ennetamise kohta teabe edastamise kord, nakkushaiguste loetelu ja andmesubjekti isikuandmetega edastatavate andmete koosseis" § 4 lg 6  
(RT I, 13.03.2019, 241)

HIV-uuringuid tegevad laborid esitavad aruande Terviseametile (aadressil Paldiski mnt 81, Tallinn 10614) iga kuu 5ndaks kuupäevaks.

 
CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.