Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Вы здесь

Kui HI viiruse leviku alguse aastatel võis öelda, et tegemist on valdavalt noorte narkomaanide ja meestega seksivate meeste seas leviva nakkusega, siis tänaseks on olukord muutunud.

Sellel aastal on Eestis novembri lõpu seisuga registreeritud 247 uut HI viirusesse nakatunut, neist 61,5 protsenti on mehed.

Suurem osa sel aastal HIV nakkuse saanutest või nakkusest teadlikuks saanutest on olnud vanuses 25-39 ning 50 aastat ja vanemad – need vanusrühmad moodustavad ligi 74% kõikidest käesoleval aastal Eestis registreeritud HIV nakkustest.

Vastavas statistikas edasi näpuga järge ajades näeme, et kui 25-34-aastaste inimeste hulgas on HI viirus avastatud rohkem kui 69 protsendil meeste hulgas, siis alla 25-aastaste seas on näitaja vastupidine, st veidi üle 70 protsendi nakatunutest on noored naised.

Üle 50-aastaste hulgas on avastatud HI viirust naistel ainult mõnevõrra vähem kui meestel, mis tähendab, et 37-st nakatunust 16 olid naised ja 21 mehed.

Registreeritud HIV nakkustest näeme, et nakatumine on toimunud pea 39 protsendil juhtudest seksuaalsel teel, 16 protsenti nakatunutest olid kindlad, et said viiruse süstla kaudu. 20 protsenti nakatunutest ei oska täpselt öelda, kust nad nakkuse saada võisid. Ülejäänud juhtudel puudub info riskifaktorite või levikuteede kohta. 

Kokku on Eestis registreeritud novembri lõpu seisuga 9240 HI viirusesse nakatumist, neist AIDSi on haigestunud 452 inimest.

Vaata lisaks: HIV ja AIDS statistika