Vee terviseohutuse infosüsteem

Terviseamet koondab koostöös veekäitlejatega andmed veekäitlejate kohta infosüsteemi, mis aitab järelevalveametnikel, joogiveekäitlejatel, ujulaomanikel ja supluskohtade valdajatel paremini hallata veega seotud riske.

Vaata: Vee terviseohutuse infosüsteem »

Kõigil tarbijatel on võimalik oma joogivee kvaliteediga tutvuda avalikus andmebaasis.

Vee terviseohutuse infosüsteem (VTI) põhineb tervise- ja tööministri 06.03.2019. aastal vastu võetud määrusel nr 15 Vee terviseohutuse infosüsteemi põhimäärus“.

 

Vee terviseohutuse infosüsteemiga liitumiseks vajalikud avaldused leiate siit: