Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

 

Hammaste valgendamine

Tänapäeval kasutatakse hammaste valgendamiseks erinevate valgendustehnikate korral ühte ja sama põhimõtet. Valgendavat toimet omab valgendav geel - enamasti vesinikperoksiid koos mitmete lisakomponentidega. Lisategurid nagu näiteks valgus (diood/halogeen valguslambid, laserid, nn. plasmavalgus jne.) on tootjapoolsetest eripäradest tingituna vajalikud valgendusprotsessi käivitamiseks ja/või kiirendamiseks.

 

 Kehtivad nõuded

Isik, kes vastutab kosmeetikatoote tootmise, turule laskmise või kättesaadavaks tegemise eest, peab tagama, et on täidetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1223/2009 kosmeetikatoodete kohta sätestatud asjakohased nõuded.

Kosmeetikatooteid, mis on ette nähtud hammaste valgendamiseks või pleegitamiseks ja mis sisaldavad vesinikperoksiidi või millest vabaneb vesinikperoksiidi vahemikus > 0,1% ≤ 6% (edaspidi hambavalgendustooted), on lubatud müüa üksnes hambaarstidele hulgikaubanduse korras.

Hammaste valgendamine

Üle 6% sisalduva või vabaneva H2O2 hambavalgendustoodete kasutamine ja müük on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 kohaselt keelatud.

Väiksema kui 0,1% kontsentratsiooniga hambavalgendusgeelid kuuluvad tavakosmeetika hulka ja spetsiaalseid nõudeid nende kasutamiseks kehtestatud ei ole.

Ettevõtja, kes soovib müüa hambavalgendustooteid, peab esitama majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse kohase majandustegevusteate.

 

Terviseriskid

Valgendamiseks kasutatav aine võib sisaldada vesinikperoksiidi. See on söövitava toimega aine, mis võib kahjustada suuõõne limaskesta, põhjustades põletust ning hambaemaili hõrenemist. Protseduuri võimalikud kõrvaltoimed: igemete keemilised põletused või ärritus, hammaste ja/või igemete tundlikuks muutmine, tundlikkusest põhjustatud valu, ülepleegitamine, hambaemaili morfoloogiline muutus (emaili vagude struktuuri muutus ja sügavuse suurenemine, mis tõstab madala molekulmassiga ainete tungimist läbi emaili).

Vastunäidustused hambavalgendusprotseduuri läbiviimisele

Suuõõne limaskesta kahjustused või haigused
Igemete haigused
Hammaste kaaries (kaaries kulgeb sageli varjatult)
Paljastunud juurepind/dentiin
Lekkivad hambatäidised

Soovitused klientidele

Enne protseduuri tellimist tutvuda protseduuri iseloomu ning käiguga.
Esimest korda peab tegema hambavalgendusprotseduuri ainult hambaarsti juures, kes teeb patsiendi suuõõne põhjaliku läbivaatuse ja otsustab, kas hambavalgendamine on antud patsiendile näidustatud või mitte. Olenevalt suuõõne ja hammaste seisundist, valib arst sobiva hambavalgendustoote ja teeb patsiendile esimese hambavalgendusprotseduuri. Juhul, kui vastunäidustused puuduvad, annab hambaarst patsiendile vajalikud soovitused (kasutamise sageduse ja kestvuse kohta) hambavalgendustoote edasiseks iseseisvaks kasutamiseks kodustes tingimustes ning teeb talle selle toote kättesaadavaks. Suuõõne kliiniline läbivaatus hambaarsti poolt on vajalik selleks, et teha kindlaks hammaste ja igemete terviseseisund, eesmärgiga välistada vastunäidustused ja vältida hammaste valgendamise või pleegitamisega kaasneda võivaid ebasoovitavaid kõrvaltoimeid.
Küsida teenuse osutajalt ohtude ja tüsistuste kohta, mis võivad esineda peale protseduuri teostamist.
Enne protseduuri tellimist küsida teenuse osutaja kvalifikatsiooni ja kogemuste kohta antud valdkonnas.
Protseduuri ei tehta alla 18aastastele.

Soovitused teenuse osutajale

Informeerida teenuse tellijat protseduuriga seotud vastunäidustuste/tüsistuste kohta.
Säilitada kliendikaardid vajaliku informatsiooni kättesaadavuse tagamiseks.  
Järgida kasutatavate preparaatide säilitamise ning kasutamise nõudeid.
Pidada kinni protseduuri käigus kasutatavate aparaatide/seadmete tehnohoolduse nõuetest ning kasutada seadet vastavalt kasutusjuhendile.
Hammaste valgendamist teostades tuleb meeles pidada, et: kosmeetikatooteid, mis on ette nähtud hammaste valgendamiseks või pleegitamiseks ja mis sisaldavad vesinikperoksiidi või millest vabaneb vesinikperoksiidi vahemikus > 0,1% ≤ 6%, on lubatud müüa üksnes hambaarstidele hulgikaubanduse korras. Üle 6% sisalduva või vabaneva H2O2 hambavalgendustoodete kasutamine ja müük on keelatud.
Väiksema kui 0,1% kontsentratsiooniga hambavalgendusgeelid kuuluvad tavakosmeetika hulka ja spetsiaalseid nõudeid nende kasutamiseks kehtestatud ei ole.