Sa oled siin

Haridusasutuste elukeskkonna järelevalve

Terviseamet teostab järelevalvet rahvatervise seaduse alusel kehtestatud määruste järgi, kontrollides tervisekaitsenõuete täitmist haridusasutustes (koolieelsed lasteasutused, koolid, noorte püsilaagrid).

Terviseamet on rahvatervise seaduse § 13 lg 3 kohaselt pädev asutus, mille järelevalveametnikud hindavad haridusasutuse elukeskkonna terviseohutust ja mis võib väljastada hinnangu kooli- või lasteasutuse vastavuse kohta tervisekaitsenõuetele. Positiivse hinnangu väljastamisega lasteasutuse tervisekaitsenõuetele vastavuse kohta kinnitab Terviseamet, et asutuses viibijatele on tagatud tervise ja elukeskkonna ohutus.

Terviseohutuse hinnang on oluline asutusele koolitusloa taotlemiseks ja selle hinnangu väljastab Taerviseamet. Koolitusloa väljastab Haridus-ja Teadusministeerium.