Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Toitlustamise korraldamine haridus- ja sotsiaalasutustes

Terviseamet teostab järelevalvet institutsionaalse toitlustamise korraldamise üle haridus- ja sotsiaalasutustes (koolid ja lasteaiad, tervishoiuasutused, hoolekandeasutused, noortelaagrid, kinnipidamisasutused).

Toidusoovitustes juhindutakse inimese toitaine- ja toiduenergiavajadusest. Olenevalt ealistest ja soolistest iseärasustest, tegevusalast ja kehalisest koormusest peab toit tagama organismi normaalse füsioloogilise tegevuse. Tasakaalustatuse tagab toitainete optimaalne suhe igapäevamenüüs. See eeldab toiduainete tarbimist erinevatest toiduainerühmadest, et süsivesikud toidus annaksid päevasest koguenergiast 50-60%, toidurasvad 25-35% ja toiduvalgud 10-20%.

Mida laiem ja mitmekesisem on toiduainete valik, seda tõenäosem on vajalike toitainete saamine. Toitainevajadus kaetakse tavaliselt nädala menüüga, kusjuures toit võib olla päeviti erinev.