Mis on müra?

Müra on inimest häiriv või tema tervist ja heaolu kahjustav heli, mida tekitavad inimesed ise oma igapäevase elustiiliga, nt kuulates muusikat, pidades pidu, kasutades erinevaid mootorsõidukeid ja tööriistu. Samas ühele inimesele naudingut pakkuvad helid võivad kõrvalseisjale olla tõsiselt häirivaks müraks. Lisaks tekitavad müra veel erinevad seadmed, transport, tehnoloogilised süsteemid ja tööstusettevõtted.  

 

 

Müra(vibratsiooni)kaebuse esitamiseks:


Kui inimesel on kaebus konkreetse müraallika poolt tekitatud müra kohta, siis tuleb mürakaebuste lahendamiseks esitada Terviseameti piirkondlikule regionaalosakonnale avaldus, mis sisaldab:

  • Saatja eesnimi, perekonnanimi, kontaktandmed (aadress, telefon, e-mail); 
  • Lühidalt probleemi sisu;
  • Müra (vibratsiooni) allikas (võimalusel);
  • Müra (vibratsiooni) allika aadress, asukoht (võimalusel);
  • Müra (vibratsiooni) allika töögraafik (võimalusel).
  • Piirkonna järelevalve ametnik uurib olukorda kohapeal, vajadusel tellib laborist vajalikud mõõtmised ning mürataseme ületamise korral esitab ettekirjutuse müraallika valdajale. Ettekirjutuse mittetäitmisel algatab piirkondlik tervisekaitseosakond müraallika valdaja vastu väärteomenetluse.