Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

18.05.2023

Kuressaare joogivee tarvitamise keeld jääb kehtima Pika tänava piirkonnas, elanike abi oodatakse torustike täiendava läbivoolutamisega

Kuivõrd Kuressaare peatrasside joogivesi on viimastel päevadel nakkusetekitajatest puhtana püsinud, ei näe Terviseamet enam vajadust üldise vee tarvitamise keelu järele. Piirang jääb kehtima kesklinnas Pika tänava piirkonnas (kaardil), mille asutustel ja elanikel tuleb jätkuvalt tarvitada korralikult läbi keedetud vett. Samuti võib üksikuid saasteallikaid leiduda erakruntide piirides ja majasisestes torustikes, sest saastest lõpliku vabanemise vastu aitab üksnes torustike korralik läbivoolutamine. Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma sõnul on oluline, et inimesed säilitaksid...
18.05.2023

Nädala jooksul lisandus 77 gripi ja 817 COVID-19 juhtu

19. nädalal haigestus ägedatesse respiratoorsetesse nakkustesse 1773 inimest, nendest 39,3% olid lapsed. Ägedate respiratoorsete viirushaiguste üldine haigestumus vähenes 12% võrra. Grippi haigestumus suurenes 18% võrra, haigestunutest ca 40% olid kuni 15aastased lapsed. Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel vajas viimastel nädalatel gripi tõttu haiglaravi kaheksa patsienti. Hooaja algusest on gripi tõttu hospitaliseeritud 1312 inimest. Neist 67,5% on olnud üle 50aastased. Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste registri lõplikult valideeritud andmetel on gripi...
18.05.2023

Kevadest kehtivad uued reeglid endokriinfunktsiooni kahjustavate ja kauapüsivate kemikaalide kindlaks tegemiseks

20. aprillil jõustus Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus kemikaalide klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise kohta (CLP), millega kehtestatakse uued ohuklassid endokriinfunktsiooni kahjustavatele kemikaalidele ja kemikaalidele, mis keskkonnas ei lagune ja võivad kuhjuda elusorganismidesse, sattuda veeringesse ja ohustada joogivett. Edaspidi saavad kemikaalide kasutajad täpsemat teavet ka nende mõjude kohta, vähendades seeläbi riske ainete ja segude kasutamisel. Teave kemikaalide mõju kohta inimese tervisele või keskkonnale edastatakse kemikaali märgistusel piktogrammide,...
17.05.2023

Kuressaare torustike puhastamise teravik keskendub vanalinnale

Kuressaare peatrassi joogivee proovid on viimased kolm päeva puhtana püsinud, kuid endiselt leiti positiivseid mikrobioloogilisi leide vanalinna koolidest ja ühest asutusest. Seetõttu ei anna Terviseamet veel joogivee kasutamisele rohelist tuld ja kasutada tuleks keedetud vett. Asutustel ja elanikel palutakse jätkata torustike läbivoolutamisega, kuni trassist jõuab kraani kohale külmem vesi. Suurimaks ohukohaks on krundi piiridesse ja majasisestesse torustikesse seisma jäänud vesi, mis pole veel vahetunud värskema vee vastu. Terviseameti keskkonnatervise osakonna juhataja Leena Albreht...
16.05.2023

Kuressaare elanikud lasid veel voolata, aga bakter veel lõplikult kadunud ei ole

Kuigi Kuressaare peatrassi joogivesi on valdavas osas E.coli ja coli-laadsetest bakteritest puhas püsinud ja vee tarbimise hulga järgi lasti eile torustikest välja voolata hiigelkogustes vett, avastati kahest eile võetud veeproovist saastet. Ühel juhul tuvastati E.coli bakter torustikust, mis on kahel varasemal päeval puhas olnud, mis viitab võimalusele, et tegemist võib olla torustikku lõpuosasse jäänud jääksaastega. Kuivõrd E.coli võib inimese tervisele endiselt suurt ohtu kujutada, ei saa Terviseamet veel Kuressaare joogivee kasutamist lubada. „Kuigi lootsime täna proovide real nulle...
15.05.2023

Milline on teekond joogiveest bakteri tuvastamiseni ja miks see nii kaua aega võtab?

Terviseameti nakkushaiguste laboris kasutatakse joogiveest võimalike haigustekitajate määramiseks akrediteeritud meetodeid vastavalt rahvusvahelistele standarditele. Teostatavate analüüside valikul keskenduti patsientidel avaldunud sümptomitele, milleks olid oksendamine, kõhulahtisus ja kõhuvalu. Joogivee esmase kvaliteedi hindamiseks teostati analüüsid soole enterokokkide, coli-laadsete bakterite, E. coli ja kolooniate üldarvu määramiseks. Lisaks määrati proovist Salmonella spp, kuna see võib põhjustada sarnaseid sümptomeid I etapp: kuidas käib joogiveest patogeenide määramine...
15.05.2023

Viimane etapp Kuressaare joogivee kriisis - laske veel voolata

Kuressaare peatrassi joogivesi on ka viimasel ööpäeval E.coli bakterist puhtana püsinud ning järgmise sammuna palutakse kõigis majapidamistes ja ettevõtetes lasta joogiveel vähemalt 5 minutit voolata, et eemaldada viimased torustikesse jäänud võimalikud bakterid. Terviseamet kinnitab, et viimase ööpäeva proovides ei tuvastatud E.coli bakterit, mis annab lootust, et veevahetus trassides ja kloreerimine on täitnud eesmärki. Kuivõrd bakterite esinemist majapidamiste torustikes ei saa täielikult välistada vee seismise tõttu väljaspool peatrassi, tuleks kõigil majapidamistel järgida Kuressaare...
14.05.2023

Kuressaare veeproovid on paranenud

Viimase ööpäeva proovides ei esinenud E. coli baktereid. Joomiskõlblikuks saab kraanivee tunnistada siis, kui joogivee proovid on kolmel järjestikusel korral puhtad. Kokkuleppel terviseametiga jätkab vee-ettevõtja proovide võtmist iga päev, kuni joogivee proovid on kolmel järjestikusel korral puhtad. Kui joogivesi on taas tarbimiseks ohutu, saadab Terviseamet piirkonnas viibivatele inimestele selle kohta SMS-teavituse. Seni kehtib range soovitus tarbida pudelivett või keedetud kraanivett. Juhul, kui te pole alustanud oma kinnistu või hoone siseste trasside puhastusega, siis tehke seda...
Escherichia coli bakterikoloonia
12.05.2023

Kuressaare viimastes veeproovides tuvastati Escherichia coli baktereid kahe kinnistu kraanivees

Eile võetud proovides tuvastati kahe kinnistu joogivees Escherichia coli baktereid. Joogikõlblikuks kraanivett veel ei tunnistata, jätkuvalt tuleb eelistada pudelivett või kraanivett enne tarvitamist keeta. Arvestama peab, et isegi kui trassis on joogivesi puhas, võib reostuse mõju esineda kinnistute ja kortermajade siseses trassis. Seepärast on soovituslik juba tänasest alustada oma kinnistu ja hoone sisese veetrassi puhastamisega. Trasside puhastamisel tuleb lähtuda Kuressaare Veevärgi soovitustest. Kokkuleppel terviseametiga jätkab vee-ettevõtja proovide võtmist iga päev,...
11.05.2023

Kuressaare kraanivees on Escherichia coli bakterite hulk vähenenud

Kuressaare Veevärgi viimaste proovide kohaselt on Escherichia coli bakterite kogus vees vähenenud. Joogikõlblikuks kraanivett veel ei tunnistata, joogiveeks tuleb jätkuvalt eelistada pudelivett ning kraanivett enne tarvitamist keeta. Esmaspäeval alustas Kuressaare Veevärk AS ulatusliku torupuhastusega, mille käigus loputati joogiveetrass läbi, täiendavalt lisati joogivette kloori. Puhastustöödega paralleelselt on võetud veeproove 11 punktist. Kui esmaspäeval esines reostus neljas punktis, siis viimaste tulemuste põhjal esines bakteriaalset saastet veel ühes punktis. Sellele vaatamata...

Lehed