Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

26.05.2023

ARUANNE SAAREMAA INIMESTELE: Kuidas lahendati Kuressaare veekriisi?

7. mail 2023 vallandus Saaremaal Kuressaares joogivee saastumise tõttu viimase 30 aasta suurimaid nakkuspuhanguid. Terviseamet teeb toimunust ülevaate ning selgitab juhtunu tagamaid – millised olid kriisi lahendamise suurimad probleemid ning miks reageeriti sündmusele alles siis, kui kümned haigestunud inimesed juba haigla poole pöördusid.   FAKTID, TEGEVUSED JA ÕPIKOGEMUSED: Terviseameti ülevaade Kuressaare veekriisi lahendamisest   Kadri Juhkam Terviseameti Lääne regionaalosakonna juhataja...
25.05.2023

Nädala jooksul lisandus 51 gripi ja 799 COVID-19 juhtu

20. nädalal haigestus ägedatesse respiratoorsetesse nakkustesse 1900 inimest, nendest 41,2% olid lapsed. Ägedate respiratoorsete viirushaiguste üldine haigestumus kasvas 7% võrra. Võrreldes eelmise nädalaga vähenes grippi haigestumus 34% võrra, haigestunutest ca 47% olid kuni 15aastased lapsed.  Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse andmetel vajas viimastel nädalatel gripi tõttu haiglaravi 7 patsienti. Hooaja algusest on gripi tõttu hospitaliseeritud 1319 inimest. Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste registri lõplikult valideeritud andmetel on gripi tõttu surnud sel...
19.05.2023

Mida silmas pidada solaariumi kasutamisel?

Vaatamata sellele, et solaariumi kasutamisega seotud terviseriskidest räägitakse pidevalt, kasutatakse teenust kunstpäevituse saamiseks. Inimeste seas levib väärarusaam, et kunstlik UV-kiirgus annab "ohutuma" päevituse kui päikesevalgus. Sellele veendumusele räägivad vastu teaduslikud uuringud. Solaariumi külastamisega kaasneb hulk terviseriske: nahapõletus, onkoloogilised protsessid, enneaegne vananemine, võimalikud silmakahjustused ja ka nakkushaiguste levik jne. UV-kiirgus piiratud koguses vajalik inimorganismis normaalsete füsioloogiliste protsesside kulgemiseks. UV-kiirguse annuste...
19.05.2023

Kuressaare Pika tänava põhitrasside joogivesi on puhas

Viimased veeproovide uuringute tulemused kinnitasid, et Kuressaare Pika tänava piirkonna põhitrasside joogivesi on puhas. Enne vee tarvitamist tuleb veenduda, et kinnistutel on tehtud põhjalik läbivoolutamine. Toidu müügiks valmistamisel tuleb kraanivett lasta LABRISes analüüsida. Terviseameti keskkonnatervise osakonna juhataja Leena Albreht selgitas, et üksikuid saasteallikaid võib leiduda kinnistuste piirides ja majasisestes torustikes, sest saastest lõpliku vabanemise vastu aitab üksnes torustike korralik läbivoolutamine. „Nii kodudes kui asutustes tuleb veenduda selles, et on...
18.05.2023

Kuressaare joogivee tarvitamise keeld jääb kehtima Pika tänava piirkonnas, elanike abi oodatakse torustike täiendava läbivoolutamisega

Kuivõrd Kuressaare peatrasside joogivesi on viimastel päevadel nakkusetekitajatest puhtana püsinud, ei näe Terviseamet enam vajadust üldise vee tarvitamise keelu järele. Piirang jääb kehtima kesklinnas Pika tänava piirkonnas (kaardil), mille asutustel ja elanikel tuleb jätkuvalt tarvitada korralikult läbi keedetud vett. Samuti võib üksikuid saasteallikaid leiduda erakruntide piirides ja majasisestes torustikes, sest saastest lõpliku vabanemise vastu aitab üksnes torustike korralik läbivoolutamine. Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma sõnul on oluline, et inimesed säilitaksid...
18.05.2023

Nädala jooksul lisandus 77 gripi ja 817 COVID-19 juhtu

19. nädalal haigestus ägedatesse respiratoorsetesse nakkustesse 1773 inimest, nendest 39,3% olid lapsed. Ägedate respiratoorsete viirushaiguste üldine haigestumus vähenes 12% võrra. Grippi haigestumus suurenes 18% võrra, haigestunutest ca 40% olid kuni 15aastased lapsed. Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel vajas viimastel nädalatel gripi tõttu haiglaravi kaheksa patsienti. Hooaja algusest on gripi tõttu hospitaliseeritud 1312 inimest. Neist 67,5% on olnud üle 50aastased. Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste registri lõplikult valideeritud andmetel on gripi...
18.05.2023

Kevadest kehtivad uued reeglid endokriinfunktsiooni kahjustavate ja kauapüsivate kemikaalide kindlaks tegemiseks

20. aprillil jõustus Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus kemikaalide klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise kohta (CLP), millega kehtestatakse uued ohuklassid endokriinfunktsiooni kahjustavatele kemikaalidele ja kemikaalidele, mis keskkonnas ei lagune ja võivad kuhjuda elusorganismidesse, sattuda veeringesse ja ohustada joogivett. Edaspidi saavad kemikaalide kasutajad täpsemat teavet ka nende mõjude kohta, vähendades seeläbi riske ainete ja segude kasutamisel. Teave kemikaalide mõju kohta inimese tervisele või keskkonnale edastatakse kemikaali märgistusel piktogrammide,...
17.05.2023

Kuressaare torustike puhastamise teravik keskendub vanalinnale

Kuressaare peatrassi joogivee proovid on viimased kolm päeva puhtana püsinud, kuid endiselt leiti positiivseid mikrobioloogilisi leide vanalinna koolidest ja ühest asutusest. Seetõttu ei anna Terviseamet veel joogivee kasutamisele rohelist tuld ja kasutada tuleks keedetud vett. Asutustel ja elanikel palutakse jätkata torustike läbivoolutamisega, kuni trassist jõuab kraani kohale külmem vesi. Suurimaks ohukohaks on krundi piiridesse ja majasisestesse torustikesse seisma jäänud vesi, mis pole veel vahetunud värskema vee vastu. Terviseameti keskkonnatervise osakonna juhataja Leena Albreht...
16.05.2023

Kuressaare elanikud lasid veel voolata, aga bakter veel lõplikult kadunud ei ole

Kuigi Kuressaare peatrassi joogivesi on valdavas osas E.coli ja coli-laadsetest bakteritest puhas püsinud ja vee tarbimise hulga järgi lasti eile torustikest välja voolata hiigelkogustes vett, avastati kahest eile võetud veeproovist saastet. Ühel juhul tuvastati E.coli bakter torustikust, mis on kahel varasemal päeval puhas olnud, mis viitab võimalusele, et tegemist võib olla torustikku lõpuosasse jäänud jääksaastega. Kuivõrd E.coli võib inimese tervisele endiselt suurt ohtu kujutada, ei saa Terviseamet veel Kuressaare joogivee kasutamist lubada. „Kuigi lootsime täna proovide real nulle...
15.05.2023

Milline on teekond joogiveest bakteri tuvastamiseni ja miks see nii kaua aega võtab?

Terviseameti nakkushaiguste laboris kasutatakse joogiveest võimalike haigustekitajate määramiseks akrediteeritud meetodeid vastavalt rahvusvahelistele standarditele. Teostatavate analüüside valikul keskenduti patsientidel avaldunud sümptomitele, milleks olid oksendamine, kõhulahtisus ja kõhuvalu. Joogivee esmase kvaliteedi hindamiseks teostati analüüsid soole enterokokkide, coli-laadsete bakterite, E. coli ja kolooniate üldarvu määramiseks. Lisaks määrati proovist Salmonella spp, kuna see võib põhjustada sarnaseid sümptomeid I etapp: kuidas käib joogiveest patogeenide määramine...

Lehed