Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

09.10.2023

Sel nädalal hindavad väliseksperdid Eesti valmisolekut tervishoiu kriisideks

Sel nädalal hindavad väliseksperdid Eesti tervishoiukorralduse ja tervishoiu kriisideks valmisoleku hetkeseisu. Hindamise käigus saadakse ülevaade parandamist vajavatest valdkondadest ja praegusest valmisolekust, mis võimaldab paremini suunata ka olemasolevaid ressursse. Terviseameti riskijuhi Kristian Sirpi sõnul uuritakse hindamise käigus seda, milline on Eesti valmisolek reageerida laiaulatuslikele terviseohtudele, näiteks pandeemiale või muudele lokaalsetele juhtudele. „Lisaks analüüsitakse, kui hästi on varasemalt hakkama saadud varasemate ohtudega,“ selgitas ta ja lisas, et...
05.10.2023

Oktoobris algas ülemiste hingamisteede haiguste hooaeg

Sellest nädalast algas ülemiste hingamisteede haiguste ehk teisisõnu gripihooaeg. Järgmisest nädalast alustab uuesti Terviseameti iganädalane gripiblogi. Jätkub ägedate hingamisteede haiguste seire, mille andmed edastatakse igal neljapäeval terviseameti kodulehel. Lisaks on võimalik jälgida tervise infosüsteemi koondandmeid haigestumise kohta hooaegaeda, maakondade ja nädalate lõikes. Alates oktoobri keskpaigast on tasuta gripivaktsiini kättesaadav üld- ja erihoolekande teenusel olevatele inimestele, kõigile üle 60-aastastele, lapseootel naistele, kuni 7-aastastele lastele ning gripi...
02.10.2023

Euroopa Komisjon võttis vastu mikroplasti piirangu

Euroopa Komisjon võttis 25. septembril 2023 REACH-määruse alusel vastu piirangu, mis piirab tahtlikult lisatud mikroplasti kasutamist kosmeetikatoodetes, pesuvahendites ja tehisspordiväljakutes. See hoiab ära umbes poole miljoni tonni mikroplasti sattumise keskkonda. Komisjoni määrus avaldati 27. septembril 2023 ning see jõustub 20. päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Esimesed meetmed hakkavad kehtima kohe, kui piirang 20 päeva pärast jõustub. Seoses mikrograanulite turule laskmise keeluga ei tehtud ettepanekut üleminekuperioodi kohta, kuna tööstus pidi 2020. aastaks...
20.09.2023

Elad Saaremaal ja tunned muret kaevuvee kvaliteedi pärast? Küsi nõustamist!

Kuressaares aset leidnud ulatuslik joogivee reostumine on kasvatanud inimeste hulka, kes tunnevad muret enda majapidamisse jõudva joogivee kvaliteedi üle. Kuhu oma murega pöörduda ja kuidas saada nõustamist? Terviseamet palub kõikidel Saaremaa elanikel, kel on küsimusi kaevude kohta ja kes soovivad joogivee kvaliteedi osas nõustamist, pöörduda vaneminspektor Reelika Tammai poole e-posti aadressil [email protected] või helistada Terviseameti üldtelefonil (+372) 794 3500. Kui veest on avastatud Coli-laadsete bakterite, enterokokkide või E. Coli üle normi 0 MPN/100ml (või 0 PMÜ...
18.09.2023

Detsembrist kohaldatakse uued piirangud ja keelud kosmeetikatoodetele ja koostisosade, mis on CLP-määruse alusel klassifitseeritud KMR aineks

Alates 1. detsembrist 2023 kohaldatakse kosmeetikatoodetele ja nende koostisosade, mis on CLP-määruse alusel klassifitseeritud KMR (kantserogeenseks, mutageenseks ja reproduktiivtoksiliseks) aineks, uued piirangud ja keelud, sh keelustatakse laialdaselt kasutatavad lõhnaaine benozophenone CAS number 119-61-9 ja India neemipuu ekstrakt [veega ekstraheeritud Azadirachta indica seemnetest ja järeltöödeldud orgaaniliste lahustitega] CAS number 84696-25-3  kasutamist kosmeetikas. Neempuuõli Melia Azadirachta Seed Oil CAS numbriga 8002-65-1 ja 90063-92-6 ei ole KMR aineks...
18.09.2023

Kemikaalide ohutu käitlemise kohta valmis mahukas juhend

Päästeamet koostas koostöös teiste ametkondadega mahuka juhendi kemikaalide ohutu käitlemise kohta. Juhendi tutvustamiseks toimub 11. oktoobril ka infopäev. Kemikaaliseaduses on sätestatud, et kemikaali tuleb käidelda inimese elule ja tervisele ning asjale ja keskkonnale ohutult. See sõnastus on üldine ega võimalda käitlejatel mõista, millised on käitumisjuhised ja neile pandud kohustused, ning teiselt poolt järelevalveasutustel viidata üheselt mõistetavale õigusnormile. Juhendis on käsitletud õigusruumist tulenevaid nõudeid, üldisi põhimõtteid ning hea tava soovitusi, mis kehtivad...
14.09.2023

Osoon on lisatud biotsiidimääruse heakskiidetud toimeainete nimekirja kasutamiseks desinfektsioonivahendites.

Osoon on lisatud biotsiidimääruse (EL) nr 528/2012 (BPR) heakskiidetud toimeainete nimekirja kasutamiseks desinfektsioonivahendites. Desinfektsioonivahendid määratletakse biotsiidimääruse nr (EL) 528/2012 (BPR) alusel biotsiidideks erinevates tooteliikides. Biotsiidi, milles sisalduvad toimeained on heakskiidetud, on lubatud Eestis kättesaadavaks teha ja kasutada, kui see on saanud BPR alusel loa. Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2023/1078 kiidetakse heaks toimeaine hapnikust (sh ümbritsevast õhust või veest) saadud osooni kasutamine tooteliikidesse 2, 4, 5 ja 11 kuuluvates...
25.08.2023

Terviseamet korraldab Kohtla-Järvel tasuta ilu- ja isikuteenuste infopäeva

Terviseamet korraldab tasuta ilu- ja isikuteenuste infopäeva Kohtla-Järvel, kuhu on oodatud nii valdkonnas tegutsevad kui ka alles alustavad iluteenindajad. Päeva eesmärk on suurendada teadlikkust valdkonnaga kaasnevatest ohtudest, tutvustada kehtivaid määrusi ja tervisekaitsenõudeid ning juhtida tähelepanu järelevalve käigus enim levinud puudustele. Ilumaailma pideva arengu tõttu tuleb infopäeval juttu ka meditsiiniseadmetest, teenuse osutamisel kasutatavatest kemikaalidest, kosmeetikatoodetest ja „piiripealsetest“ iluteenustest. Teemad, mida infopäeval käsitletakse:...
01.08.2023

Harku järves on sinivetikad

Terviseameti Põhja regionaalosakond võttis 28. juulil Harku järve supluskohast veeproovi sinivetikate määramiseks. Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi teaduri hinnangul ületab sinivetikate koguarvukus koos mittetoksiliste liikidega ujumiseks-suplemiseks loetud ohutut piiri, mille tõttu võib pikaajaline vees viibimine ja vee allaneelamine kujutada tervisele ohtu. Terviseamet soovitab lähiajal supelrandades ujudes olla tähelepanelik oma tervise osas ning peale suplust ennast võimalusel puhta vee ja seebiga pesta. Kindlasti on oluline jälgida, et väikelapsed ja lemmikloomad merevett alla ei...
28.07.2023

Kohus: Terviseamet ja PPA tegutsesid MEM Cafe sulgemisel õiguspäraselt

Tallinna Halduskohus jättis rahuldamata OÜ MEM kohvikud kaebuse Terviseameti ning Politsei- ja Piirivalveameti tegevuse peale, sest kohtu hinnangul olid ametite koroonapiirangute aegsed ettekirjutused õiguspärased ning Terviseameti otsus kohvik sulgeda põhjendatud. 2021. aasta novembris tegi Politsei- ja Piirivalveamet OÜ-le MEM kohvikud ettekirjutuse, sest ettevõte ei kontrollinud kohviku külastajate COVID-19 vaktsineerimise või viiruse läbipõdemise tõendeid. Tol hetkel kehtis Vabariigi Valitsuse korraldus, mis pani sellise kohustuse kõigile kohvikupidajatele, kelle ettevõttes pakuti...

Lehed