Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Escherichia coli bakterikoloonia
12.05.2023

Kuressaare viimastes veeproovides tuvastati Escherichia coli baktereid kahe kinnistu kraanivees

Eile võetud proovides tuvastati kahe kinnistu joogivees Escherichia coli baktereid. Joogikõlblikuks kraanivett veel ei tunnistata, jätkuvalt tuleb eelistada pudelivett või kraanivett enne tarvitamist keeta. Arvestama peab, et isegi kui trassis on joogivesi puhas, võib reostuse mõju esineda kinnistute ja kortermajade siseses trassis. Seepärast on soovituslik juba tänasest alustada oma kinnistu ja hoone sisese veetrassi puhastamisega. Trasside puhastamisel tuleb lähtuda Kuressaare Veevärgi soovitustest. Kokkuleppel terviseametiga jätkab vee-ettevõtja proovide võtmist iga päev,...
11.05.2023

Kuressaare kraanivees on Escherichia coli bakterite hulk vähenenud

Kuressaare Veevärgi viimaste proovide kohaselt on Escherichia coli bakterite kogus vees vähenenud. Joogikõlblikuks kraanivett veel ei tunnistata, joogiveeks tuleb jätkuvalt eelistada pudelivett ning kraanivett enne tarvitamist keeta. Esmaspäeval alustas Kuressaare Veevärk AS ulatusliku torupuhastusega, mille käigus loputati joogiveetrass läbi, täiendavalt lisati joogivette kloori. Puhastustöödega paralleelselt on võetud veeproove 11 punktist. Kui esmaspäeval esines reostus neljas punktis, siis viimaste tulemuste põhjal esines bakteriaalset saastet veel ühes punktis. Sellele vaatamata...
11.05.2023

Nädala jooksul lisandus 65 gripi ja 1042 COVID-19 juhtu

18. nädalal haigestus ägedatesse respiratoorsetesse nakkustesse 2024 inimest, nendest 35,6% olid lapsed. Üldine haigestumus vähenes 13% võrra. Grippi haigestumus vähenes 59% võrra eelmise nädalaga võrreldes, haigestunutest pea pooled olid kuni 15-aastased lapsed. Hooaja algusest on gripi tõttu hospitaliseeritud 1304 inimest. Neist 67,9% on olnud üle 50-aastased inimesed, kuni 4-aastased lapsed moodustavad hospitaliseeritutest 16,7%. Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste registri lõplikult valideeritud andmetel on gripi tõttu surnud sel hooajal 62 inimest vanuses 9-97. Sentinel-...
10.05.2023

Kuressaare kraanivesi pole endiselt joogikõlblik

Kuressaare Veevärgi võetud kordusproovides esineb endiselt viiteid vee saastumisele, mistõttu tuleb joogiks jätkuvalt eelistada pudelivett ning kraanivett enne tarvitamist keeta. Kuressaare Veevärk AS jätkab Kuressaares puhastustöödega kuni kordusproovid on korras. Terviseameti nakkushaiguste labor kinnitas, et ka kliinilistes ehk patsientide proovides tuvastati Escherichia coli bakter. Terviseameti nakkushaiguste labori juhataja Janne Pullati sõnul saab selle põhjal väita, et nakatumise põhjuseks on just Escherichia coli bakter. Esialgsetel andmetel leidis kinnitust...
09.05.2023

KKK | Mida Kuressaare kraanivett kasutades silmas pidada?

Terviseameti nakkushaiguste epidemioloogia osakond vastab kõige enam esitatud küsimustele, mis on laekunud seoses Kuressaare joogivee saastumisega. Milliseid haigussümptomeid põhjustab Saaremaal saastunud vee joomine? Sümptomid (võib esineda üks või mitu järgnevast): oksendamine, iiveldus, kõhuvalu, kõhulahtisus (sh ka veriroe), palavik. Mida silmas pidada haigussümptomite esinemise korral? Haigussümptomite esinemise korral pöörduge perearsti või perearsti nõuandetelefoni 1220 poole, kes nõustab sümptomite leevendamise ja ravi osas. Tõsise seisundi puhul kutsuge...
09.05.2023

Analüüs kinnitab: Kuressaare joogivees tuvastati Escherichia coli

Terviseameti nakkushaiguste laboris tehtud veeanalüüsid kinnitasid Kuressaare joogivee saastumise Escherichia coli bakteriga. Kuivõrd Kuressaare veevärgi poolt võetud kordusproovides esines samuti viiteid saastumisele, tuleb joogiks jätkuvalt eelistada pudelivett ning kraanivett enne tarvitamist keeta vähemalt 10 minutit. Terviseameti nakkushaiguste labori juhataja Janne Pullat selgitas, et joogivees esinenud kolibakteri serotüübi määramiseks viidi täiendavalt läbi PCR-analüüs, mille tulemusel on tegemist E.coli vormiga, mis ei ole kõige toksilisem tüüp, kuid langeb kokku patsientidel...
08.05.2023

Kuressaare kraanivett tuleb enne tarvitamist keeta, käivitati torustike puhastus

Nädalavahetusel Saaremaal Kuressaares alanud massiline nakatumine kõhutõppe, millega kaasneb oksendamine, allub ravile. Kuressaare haigla andmetel möödub äge haiguse faas 12 tunniga, mille järel hakkab inimene paranema. Vanemaealised inimesed ja väikelapsed on haigussümptomitest enim ohustatud suure vedeliku kaotuse tõttu, seepärast tuleb jälgida, et kodus oleks piisavalt puhast vett. Terviseametile teadaolevalt võib haigestumise põhjusteks olla neljapäeval, 4. mail Kuressaares aset leidnud veeavarii, kus reoveetorustiku parandustööde ajal lõhkes joogiveetoru ja joogivesi võis...
07.05.2023

Oksendamine ja kõhuhäda Kuressaares: kraanivesi võib olla saastunud

Kuressaare haigla erakorralise meditsiini osakonda on viimase ööpäeva jooksul pöördunud kümned inimesed, kes kurdavad oksendamist ja kõhuhädasid. Terviseamet selgitab välja võimalikku haigestumise põhjust, kuid hetkel ei viita andmed, et tegemist oleks ühel üritusel või sündmusel osalenutega. Haigestumine võib olla seotud vee saastumisega, kuid enne kui ei ole selgunud proovide tulemused, soovitab Terviseamet hoiduda Kuressaare ühisveevärgist tuleva vee tarvitamisest ning juua pudelivett. Äärmisel juhul tuleb vesi enne tarvitamist läbi keeta (vähemalt 10 minutit), mis hävitab suure osa...
05.05.2023

Meditsiiniseadmete valdkonna infokiri: mai 2023

Käesoleva infokirjaga anname ülevaate nii üleeuroopalistest kui ka siseriiklikest muudatustest, mis juba on rakendunud või rakendumas ning mis puudutavad teie kui turustusahelas olevate meditsiiniseadmeid levitavate ettevõtjate kohustusi ja vastutust. LEIA KIIRELT   Euroopa-ülesed muudatused » Üleminekusätete uuendus » Levitajate üldised kohustused » Kaebuste registri pidamine » Uus roll - importija Seadmega kaasneva info tõlkimine Seadmete identifitseerimine tarneahelas...
04.05.2023

Nädala jooksul lisandus 158 gripi ja 1276 COVID-19 juhtu

17. nädalal haigestus ägedatesse respiratoorsetesse nakkustesse 2326 inimest, kellest 33% olid lapsed. Ägedate respiratoorsete viirushaiguste üldine haigestumus vähenes 16% võrra. Grippi haigestumus suurenes eelmise nädalaga võrreldes 13% võrra. Grippi haigestunutest ca 53% olid lapsed vanuses kuni 15 eluaastat. Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel vajas viimasel nädalal gripi tõttu haiglaravi 21 patsienti (nädal varem 13). Hooaja algusest on gripi tõttu hospitaliseeritud 1281 inimest, kellest 67,9% on inimesed vanuses 50 ja enam. Kuni nelja-aastased lapsed moodustavad...

Lehed