Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

29.12.2009

Ülemiste hingamisteede viirusnakkused ja gripp 52. nädalal

Haigestumine on viimastel nädalatel vähenenud kõikides maakondades välja arvatud Hiiumaa, kus haigestunute arv on kasvanud 34% võrra. Haigestumise vähenemise põhjuseks võib tõenäoliselt  pidada pühi ja alanud koolivaheaega. Uus gripp 29. detsembri seisuga on Tervisekaitseinspektsiooni nakkushaiguste laboris uuritud 1817 proovi uue gripi tekitaja suhtes. Alates maikuust on positiivse kinnituse saanud kokku 774 uue gripi A(H1N1) proovi, neist 728 oktoobrist gripihooaja algusest. Lahangu proove on uuritud uuele gripile 18-l korral, neist kümme on olnud positiivsed. 52. nädalal...
21.12.2009

Sotsiaalministeerium: Sel nädalal algavad vaktsineerimised H1N1 gripi vastu

Eesti perearstid on saatnud tervisekaitseinspektsioonile informatsiooni oma nimistu H1N1 vaktsineerimise riskirühma kuuluvate inimeste arvu kohta. Kokku on esitatud tellimus rohkem kui 119 000 inimese vaktsineerimiseks. Täna algab vaktsiinide ümberpakendamine. Seejärel saadetakse vaktsiinid nädala jooksul maakondadesse, kust  saavad ette nähtud doosid kätte kõik tervishoiuteenuse osutajad. Esmajärjekorras vaktsineeritakse riskirühma kuuluvad inimesed (nimekiri toodud allpool). Kui kuulute riskirühma ja teiega pole sel nädalal jõutud ühendust võtta, kontakteeruge ise oma...
11.11.2009

Novembris lõppeb hilise eelregistreerimise võimalus teatud ainetele ja kemikaalidele

Teatud ainete ja suurtes kogustes ainete tootjatele ja importijatele on 30. november 2009 eelregistreerimise viimane tähtaeg. See tähtaeg kehtib ettevõtetele, kes esmakordselt 6 kuu jooksul on tootnud, importinud või kasutanud* faasiainet, mis on vaja registreerida 30. novembriks 2010. Faasiained on vaja registreerida 30. novembriks 2010, kui: seda ainet toodetakse või imporditakse üle 1000 tonni aastas see aine on  klassifitseeritud 1. ja 2. kategooria kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks või püsivaks, bioakumuleeruvaks ja toksiliseks ja seda toodetakse või...

Lehed