Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

22.02.2010

Kaheksas pealinna lasteaias on mängupinda liiga vähe

Eelmisest aastast alates on Tervisekaitseinspektsioon nüüdne Terviseamet teostanud  järelevalvet Tallinna 53 lasteaias, kus tutvuti olukorraga 363 rühmas. Lasteaedades kontrolliti  rühma registreeritud laste arvu, laste tegelikku kohalolekut ning mängu-, magamis- ja ühise rühmaruumi pindala vastavust määruses  kehtestatud nõuetele. Seejuures arvestati eraldi nii rühma registreeritud kui tegelikult kohal olnud laste arvu.  Kontrollimise käigus selgus, et kaheksas pealinna lasteasutuses, mis moodustab 5% Tallinna kõikidest lasteasutustest on olukord hetkel väga halb....
17.02.2010

Ülemiste hingamisteede viirusnakkused ja gripp 6. nädalal (täpsustatud)

Arstide poole pöördus kuuendal nädalal ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu 3085 haigestunut, neist 47 protsenti olid lapsed. Sentinel süsteemi andmetel võib grippi haigestumuse intensiivsust hinnata madalaks. Üksikuid gripitaoliste kliiniliste nähtudega haigestunuid registreeriti Tallinnas ja Harjumaal, Ida- ja Lääne- Virumaal,  Narvas, Jõgevamaal, Läänemaal, Raplamaal, Tartumaal, Valgamaal ja Viljandimaal, kuid nende arv on eelneva nädalaga võrreldes tunduvalt vähenenud. Sama trendi kinnitab ka ringlevate viiruste etioloogiline struktuur. Viroloogiliste...
15.02.2010

Riskihindamise komitee koostas arvamused kolme aine klassifikatsiooni harmoneerimiseks

Euroopa Kemikaaliameti riskihindamise komitee (RAC) koostas arvamused ettepanekute kohta klassifitseerida kolm keemilist ainet üleeuroopaliselt kantserogeenseks, mutageenseks ja reproduktiivtoksiliseks. Need kolm ainet on järgmised: Indiumfosfiid (Indium Phosphide) EÜ nr: 244-959-5 CAS nr: 22398-80-7  Indiumfosfiidi klassifikatsioon ei ole hetkel Euroopa Ühenduses (EÜ) harmoneeritud. RAC nõustus Prantsusmaa poolt tehtud ettepanekuga klassifitseerida aine kantserogeenseks, reproduktiivtoksiliseks ja pikaajalisel sissehingamisel (korduvannuse) toksiliseks.  Indiumfosfiidi...
15.02.2010

Tähelepanu IUCLID 5.0 ja 5.1 versioone kasutavad registreerijad

Registreerijatel, kes kasutavad IUCLID-i versioone 5.0 ja 5.1, on oma toimikute esitamiseks aega märtsini 2010. Alates märtsist peavad registreerijad kasutama IUCLID-i versiooni 5.2, mis on kättesaadav 15. veebruarist 2010. Uus IUCLID 5.2 on vastavuses 2009. aasta alguses jõustunud klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrusega (CLP määrus), võimaldades registreerijatel salvestada klassifitseerimise ja märgistamise andmeid.   Uuendatud on ka IUCLID-i sektsioonide 3.5 ja 3.6 kasutusala kirjeldused (use descriptions) vastavalt Teabele esitatavate nõuete ja...
10.02.2010

Ülemiste hingamisteede viirusnakkused ja gripp 5. nädalal

Haigestumuse trend  Haigestumus 100 000 elaniku  kohta oli 238 (4.nädalal- 264).  Viiruste etioloogia Viroloogiliste uuringute põhjal ringlesid Eestis üheaegselt mitmed respiratoorseid viirusnakkusi põhjustavad viirused. Viiruste hulgas domineerisid RS-viirus (25%) ja paragripiviirus (9%). Gripiviiruse A/H1N1 osakaal tõusis varasemalt 15-protsendilt 21-protsendini, tõusis ka subtüpeerimata A-gripiviiruse osakaal kolmelt üheksa protsendini. Uus gripp  Viiendal nädalal sai Terviseameti nakkushaiguste laboris positiivse kinnituse 15 A-gripi proovi, neist 11...
05.02.2010

MMR vaktsiini ja autismi vaheline seos lükati ümber

Inglise gastroenteroloogi Andrew Wakefield`i ja tema kaasautorite poolt Briti meditsiiniajakirjas The Lancetis 1998. aastal avaldatud uuring väitis, et punetiste, leetrite ja mumpsi vastane kompleksvaktsiin MMR on seotud autismi ja Grohni`i tõve juhtumitega. Ajakirja teatel on selgunud olulisi asjaolusid, mille alusel võib väita, et uurimus eksis ning seepärast võetakse kogu avaldatud töö täismahus tagasi.   Maailmas palju vastukaja leidnud artikkel tugines ainult kaheteistkümne arenguhäiretega lapse uuringu tulemustel, mille alusel tegi artikli autor põhjapanevaid järeldusi....
03.02.2010

Nädala jooksul käis gripi vastu vaktsineerimas üle 4600 inimese

Jaanuari viimasel nädalal käis vaktsineerimas 4681 inimest, neist 2224 said oma esimese vaktsiini annuse.  Eestis viiakse uue gripi vastu vaktsineerimisi läbi kahe erineva vaktsiiniga, neist Celvapaniga vaktsineerimine eeldab 2 vaktsiini annuse manustamist ja Pandemrixiga vaktsineerimisel piirdutakse ühe annusega.   Nn riskirühma kuuluvatest kodanikest on vaktsineerimise vastu enam huvi tundnud täisealised kroonilisi haigusi põdevad inimesed (6467 inimest) ja 3228 tervishoiutöötajat. Rasedaid ja alla kuue kuu vanuste laste emasid on vaktsineerimas käinud 1069. ...
03.02.2010

Ülemiste hingamisteede viirusnakkused ja gripp 4. nädalal

Haigestumuse langus oli suurim Hiiumaal, suurim haigestumuse tõus Saaremaal, Viljandi- ja Valgamaal.    Haigestumuse trend   Haigestumus 100 000 elaniku  kohta oli 264 (3.nädalal- 245).  Viiruste etioloogia Viroloogiliste uuringute põhjal ringlesid Eestis üheaegselt mitmed respiratoorseid viirusnakkusi põhjustavad viirused. Viiruste hulgas domineerisid paragripiviirus (19%) ja RS-viirus (20%), gripi viirused on aga kõikide ülemiste hingamisteede viirusnakkuste hulgas hakanud kahanema. Uue gripi viiruse A/H1N1  osakaal langes nädalaga 29-lt...
01.02.2010

Teade meditsiiniseadmete turujärelevalve osas

Kõigi meditsiiniseadmeid puudutavate küsimuste korral palume pöörduda: Postiaadress: Põllu 1a, 50303, TartuÜldine e-post: [email protected] Meditsiiniseadmete osakond:Andrei Knuut – osakonnajuhatajaTel.:       744 7499e-post: [email protected] Rainer Vabamäe – peaspetsialistTel.:       744 7409e-post: [email protected] Tagne Ratassepp – peaspetsialistTel.:       744 7409e-post: [email protected] Järelevalve osakond:Sulev Jaksman –  vaneminspektor...
27.01.2010

Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumine 3. nädalal

Haigestumuse suuremat kasvu täheldati Narvas, Põlvamaal, Jõgevamaal ja Pärnumaal, teistes maakondades oli haigestumise tõus väiksem. Tallinnas, Harjumaal; Läänemaal, Saaremaal ja Valgamaal aga haigestumus hoopis vähenes.   Haigestumus 100 000 elaniku  kohta oli 245 (2.nädalal- 243). Gripp ja gripisarnased haigused Haigestumine gripisarnastesse nakkustesse püsib eelneva nädalaga võrreldes samal tasemel. Sentinel süsteemi andmetel võib hinnata gripi haigestumise intensiivsust keskmiseks ja levikut laialdaseks. Grippi diagnoositi kõikides maakondades, v.a Saaremaa ja...

Lehed