Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

15.02.2010

Riskihindamise komitee koostas arvamused kolme aine klassifikatsiooni harmoneerimiseks

Euroopa Kemikaaliameti riskihindamise komitee (RAC) koostas arvamused ettepanekute kohta klassifitseerida kolm keemilist ainet üleeuroopaliselt kantserogeenseks, mutageenseks ja reproduktiivtoksiliseks. Need kolm ainet on järgmised: Indiumfosfiid (Indium Phosphide) EÜ nr: 244-959-5 CAS nr: 22398-80-7  Indiumfosfiidi klassifikatsioon ei ole hetkel Euroopa Ühenduses (EÜ) harmoneeritud. RAC nõustus Prantsusmaa poolt tehtud ettepanekuga klassifitseerida aine kantserogeenseks, reproduktiivtoksiliseks ja pikaajalisel sissehingamisel (korduvannuse) toksiliseks.  Indiumfosfiidi...
15.02.2010

Tähelepanu IUCLID 5.0 ja 5.1 versioone kasutavad registreerijad

Registreerijatel, kes kasutavad IUCLID-i versioone 5.0 ja 5.1, on oma toimikute esitamiseks aega märtsini 2010. Alates märtsist peavad registreerijad kasutama IUCLID-i versiooni 5.2, mis on kättesaadav 15. veebruarist 2010. Uus IUCLID 5.2 on vastavuses 2009. aasta alguses jõustunud klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrusega (CLP määrus), võimaldades registreerijatel salvestada klassifitseerimise ja märgistamise andmeid.   Uuendatud on ka IUCLID-i sektsioonide 3.5 ja 3.6 kasutusala kirjeldused (use descriptions) vastavalt Teabele esitatavate nõuete ja...
10.02.2010

Ülemiste hingamisteede viirusnakkused ja gripp 5. nädalal

Haigestumuse trend  Haigestumus 100 000 elaniku  kohta oli 238 (4.nädalal- 264).  Viiruste etioloogia Viroloogiliste uuringute põhjal ringlesid Eestis üheaegselt mitmed respiratoorseid viirusnakkusi põhjustavad viirused. Viiruste hulgas domineerisid RS-viirus (25%) ja paragripiviirus (9%). Gripiviiruse A/H1N1 osakaal tõusis varasemalt 15-protsendilt 21-protsendini, tõusis ka subtüpeerimata A-gripiviiruse osakaal kolmelt üheksa protsendini. Uus gripp  Viiendal nädalal sai Terviseameti nakkushaiguste laboris positiivse kinnituse 15 A-gripi proovi, neist 11...
05.02.2010

MMR vaktsiini ja autismi vaheline seos lükati ümber

Inglise gastroenteroloogi Andrew Wakefield`i ja tema kaasautorite poolt Briti meditsiiniajakirjas The Lancetis 1998. aastal avaldatud uuring väitis, et punetiste, leetrite ja mumpsi vastane kompleksvaktsiin MMR on seotud autismi ja Grohni`i tõve juhtumitega. Ajakirja teatel on selgunud olulisi asjaolusid, mille alusel võib väita, et uurimus eksis ning seepärast võetakse kogu avaldatud töö täismahus tagasi.   Maailmas palju vastukaja leidnud artikkel tugines ainult kaheteistkümne arenguhäiretega lapse uuringu tulemustel, mille alusel tegi artikli autor põhjapanevaid järeldusi....
03.02.2010

Nädala jooksul käis gripi vastu vaktsineerimas üle 4600 inimese

Jaanuari viimasel nädalal käis vaktsineerimas 4681 inimest, neist 2224 said oma esimese vaktsiini annuse.  Eestis viiakse uue gripi vastu vaktsineerimisi läbi kahe erineva vaktsiiniga, neist Celvapaniga vaktsineerimine eeldab 2 vaktsiini annuse manustamist ja Pandemrixiga vaktsineerimisel piirdutakse ühe annusega.   Nn riskirühma kuuluvatest kodanikest on vaktsineerimise vastu enam huvi tundnud täisealised kroonilisi haigusi põdevad inimesed (6467 inimest) ja 3228 tervishoiutöötajat. Rasedaid ja alla kuue kuu vanuste laste emasid on vaktsineerimas käinud 1069. ...
03.02.2010

Ülemiste hingamisteede viirusnakkused ja gripp 4. nädalal

Haigestumuse langus oli suurim Hiiumaal, suurim haigestumuse tõus Saaremaal, Viljandi- ja Valgamaal.    Haigestumuse trend   Haigestumus 100 000 elaniku  kohta oli 264 (3.nädalal- 245).  Viiruste etioloogia Viroloogiliste uuringute põhjal ringlesid Eestis üheaegselt mitmed respiratoorseid viirusnakkusi põhjustavad viirused. Viiruste hulgas domineerisid paragripiviirus (19%) ja RS-viirus (20%), gripi viirused on aga kõikide ülemiste hingamisteede viirusnakkuste hulgas hakanud kahanema. Uue gripi viiruse A/H1N1  osakaal langes nädalaga 29-lt...
01.02.2010

Teade meditsiiniseadmete turujärelevalve osas

Kõigi meditsiiniseadmeid puudutavate küsimuste korral palume pöörduda: Postiaadress: Põllu 1a, 50303, TartuÜldine e-post: [email protected] Meditsiiniseadmete osakond:Andrei Knuut – osakonnajuhatajaTel.:       744 7499e-post: [email protected] Rainer Vabamäe – peaspetsialistTel.:       744 7409e-post: [email protected] Tagne Ratassepp – peaspetsialistTel.:       744 7409e-post: [email protected] Järelevalve osakond:Sulev Jaksman –  vaneminspektor...
27.01.2010

Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumine 3. nädalal

Haigestumuse suuremat kasvu täheldati Narvas, Põlvamaal, Jõgevamaal ja Pärnumaal, teistes maakondades oli haigestumise tõus väiksem. Tallinnas, Harjumaal; Läänemaal, Saaremaal ja Valgamaal aga haigestumus hoopis vähenes.   Haigestumus 100 000 elaniku  kohta oli 245 (2.nädalal- 243). Gripp ja gripisarnased haigused Haigestumine gripisarnastesse nakkustesse püsib eelneva nädalaga võrreldes samal tasemel. Sentinel süsteemi andmetel võib hinnata gripi haigestumise intensiivsust keskmiseks ja levikut laialdaseks. Grippi diagnoositi kõikides maakondades, v.a Saaremaa ja...
27.01.2010

Väga ohtlike ainete kandidaatainete loetelu täienes

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) lisas autoriseerimisele kuuluvasse kandidaatainete loetellu 14*  väga ohtlikku ainet. Ettevõtted, kes toodavad või impordivad loetelus nimetatud aineid, peavad kontrollima sellega kaasneda võivaid kohustusi. Ainete kandidaatainete loetellu lisamine võib ettevõtetele kaasa tuua seaduslikke kohustusi, mis kehtivad nii ainetele kui ka segude ja toodete koostises esinevatele ainetele. ECHA koduleheküljel on sellisest kohustustest välja toodud lühikokkuvõte. Kandidaatainete loetellu lisatud ained on toodud järgnevas TABELIS Lisainformatsioon:...
27.01.2010

Avaldati uus PIC-ringkiri

2009. aasta detsembris avaldati XXX PIC-ringkiri. Tegemist on tähtsaima dokumendiga Rotterdami konventsiooni rakendamisel, mille abil vahendatakse konventsiooniosalistele informatsiooni ohtlike kemikaalide kohta. PIC-ringkirjas avaldab sekretariaat iga kuue kuu tagant Rotterdami konventsiooniga ühinenud riikide impordiotsuseid teatavate rahvusvaheliselt kaubeldavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiidide suhtes. Ringkirjas nr. XXX on kogutud informatsioon ajavahemiku 1. mai 2009 kuni 31. oktoober 2009 kohta. PIC-ringkiri nr. XXX on kättesaadav Rotterdami konventsiooni koduleheküljelt MS-Word...

Lehed