Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

20.07.2010

Kuumalaine mõju kiirabi tööle

Lühikese perioodi analüüsis keskenduti ennekõike kiirabikutsetele, kus tervisehäire põhjus oli või võis olla tingitud kuumast ilmast. Kiirabi väljakutsete koguhulka kuumapäevade ajal võrreldi ka juunikuu väljakutsete keskmise arvuga riigis, millest selgus, et ööpäevast kiirabi väljakutsete üldarvu kuumad ilmad väga oluliselt ei mõjutanud. Vaid suuremates linnades täheldati mõnel ööpäeval kuni viieprotsendilist kutsete üldarvu tõusu. Kuumakahjustustest tingitud tervisehäireid esineski enam linnades, mis on mõistetav, kuna linnatänavatel ja korterites kuumeneb õhk eriti intensiivselt ja õhu...
19.07.2010

EMHI hoiatab intensiivse ultraviolettkiirguse eest

Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi (EMHI) kinnitusel on pärast möödunud vihmahoogusid tõusnud ultraviolettkiirguse näitajad taas kõrgele, millega peaksid arvestama kõik rannas puhkajad. Kuigi selle suve kõrgeimad ultraviolettkiirguse näitajad (UV indeks 7,8) on EMHI esindaja sõnul olnud seni juuni keskel,  tundus kuumalaine ajal paljudele, et kõrge õhutemperatuuri tõttu võis kiirgus olla eriti terav, kuigi tegelikult püsisid UV indeksid 6 ja 7 vahel.   Viimaste vihmahoogude ajal aga nö  “pesti” atmosfäär tolmust puhtaks ning kiirgusnäitajad on...
15.07.2010

Pevkur: Temperatuur töökohal võiks jääda 28 kraadi piiresse

Sotsiaalminister Hanno Pevkur kutsub tööandjaid üles paindlikkusele ning paneb neile südamele, et väga oluline on töötaja ja tööandja omavaheline koostöö. „Töötaja peaks tegema tööd enesetunnet jälgides ning vajadusel probleemidest tööandjat teavitama. Kui tööruumi temperatuur on töötajale ebamugavalt kõrge ning mõistlike vahenditega ei ole seda võimalik alandada, tuleks kindlasti pakkuda võimalusi puhkepausideks jahedamates ruumides ning piisavalt joogivett. Kui lihtsamad abivahendid ei aita, tuleks kaaluda ajutiselt töö ümberkorraldamist – näiteks tööaja režiimi muutmine või kaugtöö...
14.07.2010

Sinivetikad Tallinna lahe keskosas

Eesti mereinstituudi poolt tehtud vaatluste andmeil täheldati Tallinna lahe keskosas intensiivset sinivetikate õitsengut, mis võib põhjakaare tuultega triivida ka supelrandadesse. Terviseameti hinnangul on Tallinna randade suplusvee olukord praegu rahuldav ja kuna tuul puhub Eestis ilmajaama andmeil valdavalt kagust ja lõunast, siis otsest mürgiste vetikate ohtu pealinna supelrandadele hetkel ei ole. Tuletame kõigile suplejatele meelde, et sinivetikat on lihtne esmase vaatluse põhjal ka ise määrata. Kui märkate, et vesi on muutunud tänu silmaga nähtavatele helvestele kollakas-...
13.07.2010

Üleliigse päikesekiirguse eest tuleb end kaitsta

Päikese käes olijaid ohustab lisaks kuumale tugev päikesekiirguse oht, mille eest tuleks end kindlasti sobivate toodetega ise kaitsta. Päikesest tulenev UV-B kiirgus põhjustab päikesepõletust ja UV-A kiirgus enneaegset naha vananemist ning immuunsüsteemiprobleeme. Kuna mõlemad kiirgused suurendavad nahavähki haigestumise riski, siis tuleb esmalt veenduda, et muretsetud päikesekaitse toode pakuks kaitset nii UV-a kui ka UV-B kiirguse vastu.    Õige toote väljavalimise järel tuleb toodet ka õigesti kasutada. Tootele märgitud päikesekaitse faktori saavutamiseks tuleks kanda nahale...
12.07.2010

Kuumalaine ohustab lapsi, eakaid ja päikese käes töötavaid inimesi

Terviseamet tuletab meelde, et kuigi Eestisse jõudnud kuumalaine ohustab enim kuni nelja-aastaseid lapsi ja üle 65-aastaseid täiskasvanuid, on kuumus kurnav ka täiesti tervetele inimestele. Eriti tähelepanelikud peaksid olema kuumas füüsiliselt pingutavat tööd tegevad inimesed. Kõrge õhutemperatuur ja tugev päikesekiirgus võivad põhjustada ülekuumenemist, päikesepõletusi, vedeliku ja soolade kaotust, psüühika- ja vereringehäireid, infarktiohtu ja mitmete krooniliste haiguste ägenemist. Võimalike ebameeldivuste vältimiseks tuleks hoiduda pikaajalisest päikese käes viibimisest...
09.07.2010

Avaldatud on Chesar-i uuendus

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) avaldas kemikaaliohutuse hindamise ja aruandluse vahendi Chesar uuenduse - Chesar-i versiooni 1.1, mille abil on ettevõtetel võimalik luua täielik kemikaaliohutuse aruanne. Chesar-i näol on tegemist IT-vahendiga, mis aitab tööstusel kemikaaliohutuse hindamist läbi viia efektiivsemalt ja tõhusamalt. Chesar-i uuendus võimaldab registreerijatel luua täielikku kemikaaliohutuse aruannet nii tekstikujul kui andmebaasi kujul. Chesar 1.1 töötab IUCLID 5.2 versiooniga. Chesar 1.1 tagab kooskõla kemikaaliohutuse aruandes olevate kokkupuutestsenaariumite ja IUCLID-is...
09.07.2010

Tähelepanu keemiliste ainete allkasutajad!

2010. aastal registreerida plaanitud keemiliste ainete nimekiri täieneb pidevalt. Kontrollige, kas teie poolt kasutatavad ained  registreeritakse õigeaegselt! 30. november 2010 on registreerimistähtaeg ainetele: mida toodetakse ja imporditakse kõige suuremates kogustes (>1000 t/a);mis on potentsiaalselt kõige ohtlikumad keskkonnale (PBT või vPvB >100 t/a);mis on potentsiaalselt kõige ohtlikumad inimtervisele (KMR >1 t/a). Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) on avaldanud nimekirja kõikidest ainetest, mille kohta on ettevõtted kinnitanud plaanilist registreerimist REACH määruse...
08.07.2010

Ettevõtted saavad kontrollida, milline info nende toimikust avalikustatakse

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) võttis kasutusele IT-vahendi, mis võimaldab ettevõtetel kontrollida, milline teave nende registreerimistoimikutest avaldatakse Internetis, ECHA veebileheküljel. Vahendi eesmärk on aidata registreerijatel luua toimikuid, mida saab avaldada, paljastamata konfidentsiaalset äriteavet. IT-vahend võimaldab ECHA-l automaatselt filtreerida toimikute sisu enne toimiku avaldamist Internetis. Vahendi abil näidatakse seda osa teabest, mille ECHA avaldab vastavalt REACH-määruse artiklile 119 (Avalikkuse elektrooniline juurdepääs teabele).Uus IT-vahend on IUCLID-i teabe...
12.06.2010

Poliomüeliit ehk lastehalvatus WHO Euroopa regioonis, uuendatud 02.08

Haigestunutest 21 protsenti olid kuni ühe aasta vanused lapsed (88 haigusjuhtu),   50 protsenti olid 1 - 5 aasta vanused lapsed (217 haigusjuhtu), 19 protsenti - 6-14 aasta vanused (84 haigusjuhtu) ja 9 protsenti olid 14-aastased või vanemad.  Poliomüeliit on levinud pealinnas Dušanbes ning Afganistani ja Usbekistaniga piirnevates rajoonides. Usbekistanis on 2010. aastal registreeritud 41 ägeda lõdva halvatuse juhtu kahtlusega poliomüeliidile, kuid 26 juhul ei ole laboratoorselt avastatud polioviirusi ning 15 juhul ei ole laboratoorne...

Lehed