Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

10.09.2010

Enteroviirusmeningiiti haigestumine Eestis

Haigestunute vanus Viljandimaal jääb vahemikku 4-41 aastat, valdavalt on haigestunud lapsed. Tegemist ei ole haiguspuhanguga, kuna registreeritud haigusjuhud ei ole omavahel seotud. Laboratoorse uuringu alusel on haigustekitajaks enteroviirus ECHO 30. Suvekuudel täheldati enteroviirusnakkustesse haigestumise tõusu ka Soomes ja Lätis, kusjuures Soomes oli haigustekitajaks sama viirus, mis Eestis. Enteroviirusnakkused on maailmas laialt levinud nakkushaigused, mille hulgas esineb aeg-ajalt ka enteroviirusmeningiiti ehk ajukelmepõletikku. Enteroviirusnakkused levivad valdavalt maist...
07.09.2010

Poliomüeliit ehk lastehalvatus WHO Euroopa regioonis, uuendatud 07.09

Haigestunutest 21 protsenti olid kuni ühe aasta vanused lapsed (88 haigusjuhtu),   50 protsenti olid 1 - 5 aasta vanused lapsed (217 haigusjuhtu), 19 protsenti - 6-14 aasta vanused (84 haigusjuhtu) ja 9 protsenti olid 14-aastased või vanemad.  Poliomüeliit on levinud pealinnas Dušanbes ning Afganistani ja Usbekistaniga piirnevates rajoonides. Usbekistanis on 2010. aastal registreeritud 41 ägeda lõdva halvatuse juhtu kahtlusega poliomüeliidile, kuid 26 juhul ei ole laboratoorselt avastatud polioviirusi ning 15 juhul ei ole laboratoorne...
07.09.2010

Euroopas levib Lääne-Niiluse viiruspalavik

Juulikuus esines üks haigusjuht Portugalis, augustis üks juht Itaalias (Venetos), Venemaal, peamiselt Volgogradi oblastis on registreeritud 231 haigusjuhtu.   Ungaris (Budapestis ning Pesti ja Bekesi maakonnas) on esinenud kolm haigusjuhtu, Rumeenias on registreeritud 15 haigestumist.   Nimetatud riikidele lisaks on eelmistel aastatel registreeritud Lääne-Niiluse viiruspalavikku ka Tšehhi Vabariigis, Prantsusmaal ja Hispaanias.  Inimesed, kes reisivad eelpoolnimetatud piirkondades, peaks arvestama selle viirusnakkuse esinemisega. Lääne-Niiluse viiruspalavik Lääne...
01.09.2010

Laste koolikottide sisu tuleks aeg-ajalt üle vaadata

Terviseamet kutsub lapsevanemaid alanud õppeaastal üles hoolikamalt jälgima laste koolikottide sisu, et aegsasti kõrvaldada lapse niigi raskest kandamist kõik mittevajalikud esemed.   Terviseameti poolt möödunud õppeaastal läbiviidud sihtuuringust selgus, et suurem osa väikestest koolijütsidest läheb iga päev kooli ranitsaga, mis on oma kaalult oluliselt raskem kui vastavale eale lubatud.  Kuni kolmanda klassi lapse koolikoti raskuseks võib olla maksimaalselt kolm kilogrammi, neljanda klassi õpilase koolikott koos sisuga võib kaaluda poole kilo võrra enam. Tegelikult kaalusid...
26.08.2010

21. septembril toimub REACH ja CLP teabepäev

REACH-määrus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, millega rakendatakse Euroopa Ühenduses uut kemikaalipoliitikat ja mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist. CLP-määrus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ja mille rakendamise tulemusena ühtlustatakse ainete ja segude klassifitseerimise ja märgistamise kriteeriume kogu Euroopa Ühenduses. Teabepäeval keskendutakse kahe määruse olemusele, lähenevatele tähtaegadele, räägitakse...
18.08.2010

Põhjamaade Mürgistusteabekeskuste konverents esmakordselt Tallinnas

Konverentsi ettekanded ja arutelud käsitlevad küsimusi erinevatest ravim- ja alkoholmürgistustest ja nendekohastest ravivõtetest, sh SPICE-fenomenist ja uudisravimitega toimuvatest õnnetustest ja ohtudest. Eraldi tuleb jutuks nii mürgistusteabekeskuste tegevus, kuluefektiivsus kui ka mürgistusteabekeskuste sisemine ja väline valmisolek kaasa rääkida riigi seadusruumis ja (suur)õnnetuste lahendamises. Konverentsi viimasel päeval analüüsitakse erinevates riikides lastega toimunud mürgistusjuhtumeid. Lisaväärtuseks on Soome Mürgistusteabekeskuse juhi dr Kalle Hoppu poolt läbiviidav...
11.08.2010

WHO kuulutas gripipandeemia lõppenuks

Otsuse langetas kriisikomitee lähtudes gripi globaalsest hinnangust, mille aluseks olid haigestumise seire andmed maailmas. Kindlasti ei tähenda see, et gripiviirus A(H1N1) on ära kadunud. Eelmiste pandeemiate kogemus näitab, et gripiviirus A(H1N1) jätkab ringlemist tõenäoliselt nii 2010/2011 sügis-talvisel hooajal kui ka lähimatel aastatel. Maakera lõunapoolkeral, kus esineb sügis-talvine haigestumise tõus, erineb haigestumise aktiivsus regiooniti, kuid jääb siiski märkimisväärsele tasemele. Praegu sarnanevad pandeemilisest A(H1N1) gripiviirusest tingitud puhangud ning nende...
06.08.2010

Siberi katku ohust Venemaal

Riigi peasanitaararsti G. Oništšenko teatas, et siberi katku nakkusallikaks olid kohaliku erahobusekasvanduse hobused, kelle liha töödeldi antisanitaarsetes tingimustes ja ohutusreegleid rikkudes (lihatöötlejad olid siberi katku vastu vaktsineerimata ega kasutanud isikukaitsevahendeid) kohalikus lihatööstuses. Üldse puutus nakatunud hobuste või lihatoodetega kokku 125 inimest. Kuna kohalik lihatööstus varustas hobuselihaga mitmeid lihatööstuse ettevõtteid, siis saadeti Moskvasse, Tveri, Nižnevartovskisse ja Handi-Mansiiskisse müügile ligemale 36 tonni nakatunud hobuseliha sisaldavaid...
06.08.2010

Viimasele hetkele jäetud ainete registreerimisega kaasnevad ohud

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) juhib tähelepanu ohtudele, mis võivad kaasneda ainete viimasel hetkel registreerimisega ehk registreerimisega pärast 1. oktoobrit 2010.   REACH määrusest tulenev esimene registreerimistähtaeg ei muutu – selleks on 30. november 2010.    Ettevõtted, kes esitavad toimikud varakult (enne 1. oktoobrit), saavad terviklikkuse kontrolli (Completeness Check) tulemuse 3 nädala jooksul ja vajadusel on neil aega toimik uuesti esitada. Kui toimik ei läbi ka teistkordset terviklikkuse kontrolli, on ettevõtetel võimalik alustada kogu protsessi uuesti...
05.08.2010

Katkust Peruus

Acope provintsis haigestunutest neli olid nakatunud katku kopsuvormi, kaksteist buboonivormi ning üks haige oli surnud katku septilisse vormi. Esimene kopsukatku juht tuvastati 3. juulil ning seni viimane 11. juulil. Laboratoorsete uuringute tulemusena on katkutekitaja Yersinia pestise esinemine kinnitatud nii nakatunud inimestel kui ka närilistel, kodukassidel ja kirpudel Xepnosylla cheopis. Buboonikatku juhte esines Ascope provintsis alates käesoleva aasta aprillikuust. Viimane viieteist haigusjuhuga katku puhang Acope provintsis esines 2009. aastal. Peruu tervishoiuministeeriumi...

Lehed