Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

26.08.2010

21. septembril toimub REACH ja CLP teabepäev

REACH-määrus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, millega rakendatakse Euroopa Ühenduses uut kemikaalipoliitikat ja mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist. CLP-määrus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ja mille rakendamise tulemusena ühtlustatakse ainete ja segude klassifitseerimise ja märgistamise kriteeriume kogu Euroopa Ühenduses. Teabepäeval keskendutakse kahe määruse olemusele, lähenevatele tähtaegadele, räägitakse...
18.08.2010

Põhjamaade Mürgistusteabekeskuste konverents esmakordselt Tallinnas

Konverentsi ettekanded ja arutelud käsitlevad küsimusi erinevatest ravim- ja alkoholmürgistustest ja nendekohastest ravivõtetest, sh SPICE-fenomenist ja uudisravimitega toimuvatest õnnetustest ja ohtudest. Eraldi tuleb jutuks nii mürgistusteabekeskuste tegevus, kuluefektiivsus kui ka mürgistusteabekeskuste sisemine ja väline valmisolek kaasa rääkida riigi seadusruumis ja (suur)õnnetuste lahendamises. Konverentsi viimasel päeval analüüsitakse erinevates riikides lastega toimunud mürgistusjuhtumeid. Lisaväärtuseks on Soome Mürgistusteabekeskuse juhi dr Kalle Hoppu poolt läbiviidav...
11.08.2010

WHO kuulutas gripipandeemia lõppenuks

Otsuse langetas kriisikomitee lähtudes gripi globaalsest hinnangust, mille aluseks olid haigestumise seire andmed maailmas. Kindlasti ei tähenda see, et gripiviirus A(H1N1) on ära kadunud. Eelmiste pandeemiate kogemus näitab, et gripiviirus A(H1N1) jätkab ringlemist tõenäoliselt nii 2010/2011 sügis-talvisel hooajal kui ka lähimatel aastatel. Maakera lõunapoolkeral, kus esineb sügis-talvine haigestumise tõus, erineb haigestumise aktiivsus regiooniti, kuid jääb siiski märkimisväärsele tasemele. Praegu sarnanevad pandeemilisest A(H1N1) gripiviirusest tingitud puhangud ning nende...
06.08.2010

Siberi katku ohust Venemaal

Riigi peasanitaararsti G. Oništšenko teatas, et siberi katku nakkusallikaks olid kohaliku erahobusekasvanduse hobused, kelle liha töödeldi antisanitaarsetes tingimustes ja ohutusreegleid rikkudes (lihatöötlejad olid siberi katku vastu vaktsineerimata ega kasutanud isikukaitsevahendeid) kohalikus lihatööstuses. Üldse puutus nakatunud hobuste või lihatoodetega kokku 125 inimest. Kuna kohalik lihatööstus varustas hobuselihaga mitmeid lihatööstuse ettevõtteid, siis saadeti Moskvasse, Tveri, Nižnevartovskisse ja Handi-Mansiiskisse müügile ligemale 36 tonni nakatunud hobuseliha sisaldavaid...
06.08.2010

Viimasele hetkele jäetud ainete registreerimisega kaasnevad ohud

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) juhib tähelepanu ohtudele, mis võivad kaasneda ainete viimasel hetkel registreerimisega ehk registreerimisega pärast 1. oktoobrit 2010.   REACH määrusest tulenev esimene registreerimistähtaeg ei muutu – selleks on 30. november 2010.    Ettevõtted, kes esitavad toimikud varakult (enne 1. oktoobrit), saavad terviklikkuse kontrolli (Completeness Check) tulemuse 3 nädala jooksul ja vajadusel on neil aega toimik uuesti esitada. Kui toimik ei läbi ka teistkordset terviklikkuse kontrolli, on ettevõtetel võimalik alustada kogu protsessi uuesti...
05.08.2010

Katkust Peruus

Acope provintsis haigestunutest neli olid nakatunud katku kopsuvormi, kaksteist buboonivormi ning üks haige oli surnud katku septilisse vormi. Esimene kopsukatku juht tuvastati 3. juulil ning seni viimane 11. juulil. Laboratoorsete uuringute tulemusena on katkutekitaja Yersinia pestise esinemine kinnitatud nii nakatunud inimestel kui ka närilistel, kodukassidel ja kirpudel Xepnosylla cheopis. Buboonikatku juhte esines Ascope provintsis alates käesoleva aasta aprillikuust. Viimane viieteist haigusjuhuga katku puhang Acope provintsis esines 2009. aastal. Peruu tervishoiuministeeriumi...
05.08.2010

Avalik arutelu terminile „nanomaterjal“ teadusliku aluse koostamiseks

Euroopa Komisjon koostöös tekkivate ja hiljuti avastatud terviseriskide teaduskomiteega (SCENIHR) kutsub huvitatud osapooli osalema avalikul arutelul teadusliku aluse koostamiseks terminile „nanomaterjal“. Kommentaare oodatakse arutelueelselt koostatud arvamusele. SCENIHR on üks kolmest sõltumatust toiduga mitteseotud teaduskomiteest, mida haldab Euroopa Komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat. See annab teaduslikku nõu Komisjonile näiteks uute tehnoloogiate, meditsiiniseadmete, riskihindamise füüsikaliste riskide ja metoodikatega seotud küsimustes. Ühenduse teadusliku...
29.07.2010

Enteroviirusmeningiiti haigestumised Soomes ja Lätis

Enteroviirusnakkused on maailmas üldiselt laialt levinud nakkushaigused, milledest aeg-ajalt esineb ka enteroviirusmeningiiti ehk ajukelmepõletikku.   Soomes on sealse nakkushaiguste registri andmetel 28. juuli seisuga registreeritud mai kuus kaheksa laboratoorselt kinnitatud enteroviirusmeningiidi haigusjuhtu Põhja-Põhjamaal ning juunis kaheksa haigusjuhtu Põhja-Põhjamaal ja Turus. Kanta-Hämees on 13 haigest laboratoorselt tuvastatud kümnel juhul enteroviirusnakkus. Tuvastatud enteroviiruste tüüpi ei ole senini määratud.  Lätis on 26. juuli seisuga registreeritud 48...
23.07.2010

Artikkel: Lapsed ja mürgistus

Kahjuks pole sellised kõned mürgistusteabetelefonil 16662 haruldased. Suvi on lastega juhtunud tõsiste mürgistusjuhtumite osas esirinnas. Just suvel leiavad kirevad ahvatlused kergesti tee väikese inimese suhu. Nii võivad ka paljud ohutuna tuntud taimed  valesti tarvitatuna osutuda mürgisteks. Näiteks söödavate taimedena teatud ja tuntud jänesekapsa, rabarberi ning hapuoblika suures koguses või söömiseks mitte mõeldud osiste tarvitamine võib põhjustada neis sisalduvate oksaalhapete tõttu raskeid mürgistusi. Kirjandusest on teada juhtumeid, kus  rabarberi lehtede söömine on osutunud...
20.07.2010

Kuumalaine mõju kiirabi tööle

Lühikese perioodi analüüsis keskenduti ennekõike kiirabikutsetele, kus tervisehäire põhjus oli või võis olla tingitud kuumast ilmast. Kiirabi väljakutsete koguhulka kuumapäevade ajal võrreldi ka juunikuu väljakutsete keskmise arvuga riigis, millest selgus, et ööpäevast kiirabi väljakutsete üldarvu kuumad ilmad väga oluliselt ei mõjutanud. Vaid suuremates linnades täheldati mõnel ööpäeval kuni viieprotsendilist kutsete üldarvu tõusu. Kuumakahjustustest tingitud tervisehäireid esineski enam linnades, mis on mõistetav, kuna linnatänavatel ja korterites kuumeneb õhk eriti intensiivselt ja õhu...

Lehed