Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

17.11.2010

Ülemiste hingamisteede viirusnakkused 45. nädalal

Kolmel järjestikusel nädalal on püsinud haigestumus Eestis stabiilselt madalal tasemel. Nakatunute arvu osas maakondade lõikes suuri erinevusi ei ole. Vanusrühmade järgi haigestuvad enim kuni 4 aastased lapsed. Ülemiste hingamisteede viirusnakkuste hooaegadel 2007/2008 ja 2008/2009 pöördus arstide poole samal perioodil 20 ja 17 protsendi võrra rohkem inimesi. Ükski gripi haigusjuht möödunud nädalal kinnitust ei leidnud. Euroopas jäi grippi haigestumine samuti madalale tasemele. Alates 40.nädalast on 161-st WHO Euroopa regioonis kinnitatud gripiviirusest  97 ehk 60,2% olnud A...
17.11.2010

18. november on Euroopa antibiootikumipäev

Iga aasta 18. novembril tähistatakse Euroopas antibiootikumipäeva, mis keskendub seekord antibiootikumide kasutamisele haiglates. Haiglates tuleb sageli ette antibiootikumide liig -või väärkasutamist, mille tagajärjel võib kujuneda välja antimikroobne resistentsus. Antimikroobse resitentsuse korral kaotavad antibiootikumid võime hävitada haigustekitavaid baktereid, mis loob soodsa pinnase erinevate ravimitele allumatute bakterite tekkeks. Neist tuntumad on  metitsillinresistentne Staphylococcus aureus (MRSA), vankomütsiinresistentne enterokokk (VRE) ja väga vastupidavad gramnegatiivsed...
16.11.2010

Eestis sageneb läkaköhasse haigestumine

Kui reeglina sageneb haigestumine tsükliliselt iga 2-5 aasta tagant,  siis on Eestis  läkaköhasse haigestumise statistika järgi  täheldatud haigestumise tõusu juba kuuendat  aastat järjest. Aasta Aasta algusest kokku (oktoobri kuu seisuga) 2010 1048 2009 414 2008 391 2007 300 2010.a  10 kuu vältel on registreeritud kokku 13 läkaköha rühmaviisilist  haigestumist, neist 12 koolides ja üks lasteaias.  Rühmaviisiliselt haigestunud isikuid on olnud  141 (16%...
08.11.2010

Terviseamet hoiatab Kongosse reisijaid poliomüeliidi ohu eest

Enamikel juhtudel on haigestunuteks noored täiskasvanud vanuses 15 – 25 eluaastat, vaid üks haigestunu oli noorem kui viis eluaastat.  Suurem osa haigusjuhte (175 juhtu) on registreeritud Kongo sadama linnas Pointe-Noire. Tõenäoliselt sai Kongo puhang alguse  sissetoodud haigusjuhust, viiruse päritolu on väljaselgitamisel. Viimane kohalik haigusjuht registreeriti Kongo Vabariigis 2000.aastal. Kuigi lastehalvatuse ehk poliomüeliidi vastu on olemas vaktsiin ja vaktsineerimine selle haiguse vastu on tasuta läbi riikliku immuniseerimiskava, on Eestis 7869 last vanuses 4 kuud kuni 14...
05.11.2010

Euroopa Kemikaaliameti 5. infopäeva materjalid

4. oktoobril 2010 korraldas Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) huvitatud osapooltele Helsingi näituste- ja messikeskuses (Helsinki Exhibition and Convention Centre) viienda infopäeva. Viiendal huvitatud osapoolte infopäeval pöörati tähelepanu registreerimisele, klassifikatsiooni ja märgistuse teavitamisele, toimiku hindamise parimatele praktikatele, teavitamisele ning sellele, kuidas autoriseerimiseks valida kandidaataineid. Ürituse päevakavaga on võimalik tutvuda siin Ürituse videosalvestused ja ettekanded on üleval ECHA kodulehel
05.11.2010

Uus „vahendite kogum“ teabe ja muude kui katsemeetodite kasutamiseks

Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) koduleheküljel avaldati uus „Teabevahendite kogum“ (Information Toolkit), mis aitab registreerijatel REACH-määruse teabele esitatavate nõuete täitmiseks kasutada kättesaadavat teavet ja muid kui katsemeetodeid (non-test methods) kasutades prognoosida ainete omadusi. „Teabevahendite kogum“ koondab dokumendid, praktilise teabe ja arvutuslikud meetodid. Registreerijad vastutavad oma toimikute sisu ja selle eest, et toimikuga oleks esitatud piisav teave registreerija ainetest tingitud võimalike riskide hindamiseks. Seepärast peavad nad tagama, et mittestandardsete...
05.11.2010

Madala seljatoega ratastoolid ei sobi inimese sõidukis transportimiseks

Ratastoolidele, mille seljatoe kõrgus on alla 40 cm, tuleb nähtavasse kohta kinnitada silt: „ Tähelepanu! Ratastool ei sobi patsiendi transportimiseks sõidukis!“. Hoiatuskleebisega tuleks  katta ka ratastooli sõidukisse kinnitamiskohtade märgid, et hoida ära selliste toolide kasutamist inimeste transpordil.   Antud teade on koostatud Euroopa meditsiiniseadmete ohutusvalvesüsteemi kaudu saadud teabe alusel. Terviseameti Meditsiiniseadmete osakonna andmetel on ka Eestis madala seljatoega ratastoolid kasutusel. Lisaküsimuste tekkimisel pöörduge palun meditsiiniseadmete osakonna poole...
04.11.2010

Veevarustus ja kanalisatsioon kuuluvad elutähtsate teenuste hulka

Toimepidevuse all peetakse silmas elutähtsa teenuse järjepideva toimimise tagamist või teenuse kiiret taastamist pärast katkestust. Lisaks riskianalüüsile ja toimepidavuse tagamise plaanile peab elutähtsa teenuse osutaja uue seaduse alusel koheselt teavitama võimalikust ohust või sündmusest, mis võib tekitada häireid teenuse tagamisel ja andma järelevalvet teostavale asutusele teavet elutähtsa teenuse osutamist puudutavates küsimustes. Terviseamet palub veekäitlejatel määrata ja teada anda kontaktisikutest, kes hakkavad teie asutuses tegelema riskihindamise ja toimepidavuse plaani...
03.11.2010

Ülemiste hingamisteede viirusnakkused oktoobri viimasel nädalal

Eelneva nädalaga võrreldes suurenes haigestunute arv kaheksa protsendi võrra, kuid üldiselt püsib haigestumine endiselt madalal tasemel.  Nakatunute hulga osas maakondade lõikes suuri erinevusi ei ole. Vanusrühmade järgi haigestuvad enim kuni 4 aastased lapsed. Gripihooaja algusest alates on laboratoorse kinnituse saanud 71 proovi, neist enamus on olnud paragripi ja RS-viirused (41 ja 31 protsenti) ülejäänu moodustasid adeno- ja A-gripiviirused (14% ja 10%) ning üksikutel juhtudel esines ka metapneumoviirust ja B-grippi (3% ja 1%). Möödunud, 43.nädalal, RS viiruste osakaal tõusis (52...
27.10.2010

Haigestumine ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse püsis 42. nädalal madalal tasemel

Haigestumine Eestis püsib madalal tasemel, nakatunute arvu osas maakondade lõikes suuri erinevusi ei ole. Vanusrühmade järgi on haigestunute hulgas enim kuni 4-aastaseid lapsi. Laboratoorse kinnituse sai gripidiagnoos möödunud nädalal kahel korral. Mõlemal juhul oli tegemist A-gripi viirusega, mida ei subtüpeeritud. Sentinel proovidest gripiviirust ei tuvastatud. Olukorrast Euroopas Euroopas jäi grippi haigestumine samuti madalale tasemele. Üksikud gripijuhud registreeriti Valgevenemaal, Küproses, Eestis, Isrealis, Venemaal, Slovakis, Ukrainas ja Suurbritannias. Milline gripiviiruse...

Lehed