Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

10.12.2010

Kõige ohtlikumad ja enamlevinumad ained on registreeritud

30. novembril 2010 lõppes Euroopas kemikaalidega tegelevate ettevõtete jaoks kõige ohtlikumate ja enamlevinud ainete registreerimine. Tegemist on REACH-määruse rakendamise esimene etapi kulminatsiooniga, mis aitab läheneda määruse eesmärgile parandada inimtervise ja keskkonna kaitset ning ettevõtete konkurentsivõimet läbi ainete ohutu kasutamise üle Euroopa.  30. novembriks esitati Euroopa Kemikaaliametile (ECHA) kokku 24675 registreerimistoimikut 4300 ainele, millest faasiained moodustasid pea 3400 ainet. Ligikaudu 86 protsenti registreerimistest tehti suurte ettevõtete ja 14...
09.12.2010

Toimub veebiseminar „Teavitamine aine andmete lisamiseks klassifitseerimis- ja märgistusandmikku“

Veebiseminari, mis toimub 14. detsembril kell 11.30 – 15.00, eesmärgiks on aidata ettevõtetel IT-vahendeid kasutades viia läbi teavitamine aine andmete lisamiseks klassifitseerimis- ja märgistusandmikku. Seminarile saab registreerida ECHA veebilehel. Registreerimine lõppeb 13. detsembril kell 11.30. Veebiseminar on avatud kõikidele ettevõtetele, kellel on teavitamise kohustus, see on tasuta, avatud kuni 1000 registreerijale ja ei pane piiranguid registreerijate arvule ettevõtte kohta. Pärast veebiseminari toimumist on selle salvestust võimalik jälgida ECHA veebilehelt, sealhulgas iga IT-...
08.12.2010

48. nädalal kasvas haigestumine ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse

Haigestumise tõus oli peamiselt seotud erinevate respiratoorseid viirusnakkusi põhjustavate viirustega. Laboratoorse kinnituse sai nädala jooksul 34 proovi, esmakordselt olid enamuses adenoviirused (34%), paragripi ja RS viirusi oli veidi vähem (29,4% ja 26,5%), ülejäänud olid A-gripiviirused (11,8%). Gripiviiruste hulgas leidis möödunud nädalal esmakordselt kinnitust uue gripi viirus A/H1N1(2009), mis tuvastati sentinel proovidest.  Kolm A gripidiagnoosi kinnitati Tartu Ülikooli Kliinikumis, kuid neil juhtudel viirust ei subtüpeeritud. Gripihooaja algusest ehk oktoobrikuust on...
02.12.2010

Gripp ja ülemiste hingamisteede viirusnakkused 47. nädalal

Haigestumisi põhjustasid erinevad respiratoorsed viirused, eeskätt  paragripi- ja RS-viirused. Möödunud nädalal leidis esmakordselt kinnitust ka üks B gripi viirus, mis oli võetud sentinel seire kaudu pandud gripidiagnoosist. Sentinel seires osalevad perearstid 11 maakonnast, kes saadavad iganädalaselt Terviseameti nakkushaiguste laborisse kinnitamiseks kõik gripile viitavate sümptomitega patsientidelt võetud proovid. Sentinel-seire eesmärgiks on gripihooaja epideemiaprotsessi hindamine ja võimalike muutuste jälgimine.  Esimene B gripiviiruse leid sentinel-proovist viitab...
01.12.2010

Koolerapuhangust Haitil (uuendatud 10. veebruaril)

WHO andmetel on Haitil registreeritud  3. veebruari  2011. a  seisuga 215 936 haigusjuhtu, neist  4131  on lõppenud surmaga. Haiti kooleraepideemia põhjustajaks on koolera vibriooni serogrupp 01, biotüüp El Tor, serotüüp Ogawa.  Koolera haigustekitaja on laboratoorsete uuringute andmetel seotud  Lõuna Aasias levinud kooleratekitajaga.  Koolera on väljunud Haiti piirest, see on omandanud rahvusvahelise leviku.  Naaberriigina on koolerast enim ohustatud  Dominikaani Vabariik ( 3. veebruari seisuga oli seal registreeritud 336 haigusjuhtu, sh üks...
30.11.2010

Poliomüeliidi haigusjuhud WHO Euroopa regioonis

Tadžikistanis on registreeritud 709 ägeda lõdva halvatuse (tüüpiline lastehalvatustõve haigustunnus) juhtu, millest 458 on klassifitseeritud ägedaks poliomüeliidiks, kuna nendelt haigetelt on isoleeritud I tüüpi metsikud polioviirused. 27 juhul on haigus lõppenud surmaga. Poliomüeliidi haigusjuhte on esinenud riigi 61-st rajoonist 35. Vene Föderatsioonis on registreeritud 360 ägeda lõdva halvatuse juhtu, millest 14 on laboratoorselt kinnitatud I tüüpi poliomüeliidi haigusjuhud. Viimased haigusjuhud esinesid Dagestani Tšetseeniaga piirnevates rajoonides. Türkmenistanis on registreeritud 44...
26.11.2010

Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumine 46. nädalal

Haigestumine oli seotud eeskätt  paragripi- ja RS-viirusega ning muude respiratoorseid viirusnakkusi põhjustavate viirustega. Vähene haigestumise tõus vastab hooaja tavapärasele tõusule,  haigestumise intensiivsust võib hinnata seejuures jätkuvalt madalaks. Nakatunute arvu osas maakondades suuri erinevusi ei ole. Vanusrühmade järgi haigestuvad enim kuni 4 aastased lapsed. Ükski gripi haigusjuht möödunud nädalal kinnitust ei leidnud. Euroopas jäi grippi haigestumine samuti madalale tasemele. Diagnoositi üksikuid gripi haigusjuhte, ringluses on üheaegselt nii A gripiviirused A/...
17.11.2010

Ülemiste hingamisteede viirusnakkused 45. nädalal

Kolmel järjestikusel nädalal on püsinud haigestumus Eestis stabiilselt madalal tasemel. Nakatunute arvu osas maakondade lõikes suuri erinevusi ei ole. Vanusrühmade järgi haigestuvad enim kuni 4 aastased lapsed. Ülemiste hingamisteede viirusnakkuste hooaegadel 2007/2008 ja 2008/2009 pöördus arstide poole samal perioodil 20 ja 17 protsendi võrra rohkem inimesi. Ükski gripi haigusjuht möödunud nädalal kinnitust ei leidnud. Euroopas jäi grippi haigestumine samuti madalale tasemele. Alates 40.nädalast on 161-st WHO Euroopa regioonis kinnitatud gripiviirusest  97 ehk 60,2% olnud A...
17.11.2010

18. november on Euroopa antibiootikumipäev

Iga aasta 18. novembril tähistatakse Euroopas antibiootikumipäeva, mis keskendub seekord antibiootikumide kasutamisele haiglates. Haiglates tuleb sageli ette antibiootikumide liig -või väärkasutamist, mille tagajärjel võib kujuneda välja antimikroobne resistentsus. Antimikroobse resitentsuse korral kaotavad antibiootikumid võime hävitada haigustekitavaid baktereid, mis loob soodsa pinnase erinevate ravimitele allumatute bakterite tekkeks. Neist tuntumad on  metitsillinresistentne Staphylococcus aureus (MRSA), vankomütsiinresistentne enterokokk (VRE) ja väga vastupidavad gramnegatiivsed...
16.11.2010

Eestis sageneb läkaköhasse haigestumine

Kui reeglina sageneb haigestumine tsükliliselt iga 2-5 aasta tagant,  siis on Eestis  läkaköhasse haigestumise statistika järgi  täheldatud haigestumise tõusu juba kuuendat  aastat järjest. Aasta Aasta algusest kokku (oktoobri kuu seisuga) 2010 1048 2009 414 2008 391 2007 300 2010.a  10 kuu vältel on registreeritud kokku 13 läkaköha rühmaviisilist  haigestumist, neist 12 koolides ja üks lasteaias.  Rühmaviisiliselt haigestunud isikuid on olnud  141 (16%...

Lehed