Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

27.01.2011

Loomahammustuste arv on viimastel aastatel langenud

Kõige sagedamini satuvad inimesed konflikti koertega, möödunud aastal registreeriti 1464 koerahammustust. Pahandusi juhtub palju ka kassidega, arsti abi vajas seetõttu 458 inimest. Enim loomahammustusi registreeritakse reeglina Tallinnas ja Harjumaal - 2010. aastal 654 ning Narvas ja Ida-Virumaal kokku 382 hammustust. Tartus pöördus arstide poole 331 hammustuste tõttu abivajanud inimest. Kõige vähem vajasid loomahammustuste tõttu arstiabi hiidlased – kõigest 19-l korral. Kui kõikides teistes maakondades on vigastuste tekitajaks valdavalt koerad, siis Hiiumaal tekitasid traumasid 15...
26.01.2011

Kolmas nädal - grippi haigestumuse kõrghooaeg on käes

Grippi haigestumine kasvab samuti jätkuvalt, kuid haigestunute arvu juurdekasv on hakanud aeglustuma. Laboratoorselt kinnitatud grippide arv kasvas eelneva nädalaga võrreldes 57  protsenti, gripitaoliste haigestumiste arv kasvas veidi üle 32 protsendi (2. nädalal - 80 %). Vanusrühmade järgi haigestusid enam kuni 5 aastased lapsed, pisut väiksem oli haigestumus vanusrühmas 5-14. Haigestunute juurdekasv väikelaste hulgas aeglustus, kuid koolilaste seas täheldati haigestumuse 138 -protsendilist tõusu. Vanemaealiste elanike hulgas (65 ja vanemad) püsib haigestumine stabiilselt madalal...
25.01.2011

Taanis töötati välja kahesuunalise toimega tuberkuloosivastane vaktsiin

Aktiivsesse ehk kliiniliselt väljendunud tuberkuloosi vormi nakatub ainult teatud osa inimestest. Küllalt suurel osal haigustekitajaga kokkupuutunud inimestest jääb tuberkuloosikepike organismis püsima latentses ehk varjatud vormis, mis aga hiljem võib taasaktiveeruda ja kutsuda esile kliiniliselt väljendunud tuberkuloosi. Praegu kasutusel olevad tuberkuloosivaktsiinid ei toimi latentses olekus tuberkuloosikepikestele. Taani Seerumi Instituudis töötaval rahvusvahelisel uurimisrühmal on  aga õnnestunud välja töötada uus tuberkuloosi vastane vaktsiin H56, mis sisaldab nii aktiivses...
20.01.2011

Gripi kergema vormi põdeja võib ohtlik olla teistele

Seoses gripi ja ülemiste hingamisteede viirushaiguste leviku kasvuga pöörab  Terviseamet tähelepanu, et paljudel juhtudel põetakse gripp läbi kergelt, väikese palaviku ja eriliste sümptomiteta. Püstijalu grippi põdev inimene võib aga levitada viirust riskirühmadele, kelle jaoks grippi haigestumine võib kujuneda eluohtlikuks.  Seepärast soovitame gripileviku kõrghooajal gripilaadsete nähtude või isegi ainult mõnede haigustunnuste nagu köha, kurguvalu või nohu korral mitte külastada haiglaravil olevaid lähedasi, peresid, kus kasvavad väikesed lapsed või elavad kroonilisi haigusi...
19.01.2011

Teisel nädalal kasvas grippi haigestunute arv kolm korda

Kolmekordselt tõusis teisel nädalal laboratoorselt kinnitatud grippide arv, gripitaoliste haigestumiste arv kasvas samal ajal 80 protsendi võrra. Vanusrühmade järgi haigestusid enam kuni 5 aastased lapsed. 80 - protsendilist tõusu täheldati vanusrühmades 0-4, 5-14 ja 15-65. Vanemaealiste elanike hulgas (65 ja vanemad) püsib haigestumine stabiilsel tasemel. Grippi haigestumus vanusrühmade järgi  Grippi haigestumisi registreeriti Tartus, Tallinnas, Pärnumaal, Harjumaal, Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal, Võrus ja Jõgevamaal. Sentinelsüsteemi kaudu saabunud andmete põhjal võib...
13.01.2011

Grippi haigestumine hakkas aasta esimesel nädalal kasvama

Haigestumine gripisarnastesse nakkustesse kasvas eelneva nädalaga võrreldes 50 protsendi võrra. Sentinel süsteemi andmeid kasutades võib hinnata grippi haigestumuse intensiivsust Eestis keskmiseks ja levikut laialdaseks. Grippi diagnoositi Jõgevamaal, Tartumaal, Harjumaal, Lääne-Virumaal ja Tallinnas. Etioloogiline struktuur Esimesel nädalal sai positiivse kinnituse 27 A gripi proovi ja 2 B gripiproovi. Positiivse kinnituse saanutest A gripiviirustest 20 puhul oli tegemist viirusega H1N1 (2009).   Gripiviiruste osakaal moodustas laboratoorse kinnituse saanud proovidest vastavalt...
13.01.2011

Grippi haigestumine hakkas aasta esimesel nädalal kasvama

Haigestumine gripisarnastesse nakkustesse kasvas eelneva nädalaga võrreldes 50 protsendi võrra. Sentinel süsteemi andmeid kasutades võib hinnata grippi haigestumuse intensiivsust Eestis keskmiseks ja levikut laialdaseks. Grippi diagnoositi Jõgevamaal, Tartumaal, Harjumaal, Lääne-Virumaal ja Tallinnas. Etioloogiline struktuur Esimesel nädalal sai positiivse kinnituse 27 A gripi proovi ja 2 B gripiproovi. Positiivse kinnituse saanutest A gripiviirustest 20 puhul oli tegemist viirusega H1N1 (2009).   Gripiviiruste osakaal moodustas laboratoorse kinnituse saanud proovidest vastavalt 39...
10.01.2011

Möödus esimene tähtaeg aine klassifikatsioonist ja märgistusest teavitamiseks

3. jaanuaril 2011 möödus esimene tähtaeg teavitada Euroopa Kemikaaliametit (ECHA) aine klassifikatsiooni ja märgistuse andmetest.  Selleks kuupäevaks pidid ECHA-t teavitama need tootjad ja importijad, kes viisid ohtlikke aineid või vastavalt REACH-määrusele registreerimisele kuuluvaid aineid Euroopa Ühenduse (EÜ) turule 1. detsembril 2010. ECHA-le esitatud teave kantakse klassifitseerimis- ja märgistusandmikku, mille eesmärk on parandada kemikaaliohutust ja anda EÜ turul olevate ohtlike ainete kohta ajakohast infot. Klassifitseerimis- ja märgistusandmik tehakse avalikkusele...
07.01.2011

Euroopa Kemikaaliamet soovitab lisada kaheksa ainet autoriseerimisele kuuluvate ainete loetellu

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) esitas Euroopa Komisjonile soovituse, kus on loetletud kaheksa ainet, mida ei tohiks tulevikus kasutada ilma eelneva autoriseerimiseta. Neist ainetest neli on klassifitseeritud nii kantserogeenseks kui reproduktiivtoksiliseks, kolm kantserogeenseks ja üks reproduktiivtoksiliseks. Kõiki aineid kasutatakse protsessides või toodetes, millega puutuvad kokku töötajad või tarbijad. REACH-määruse peamine eesmärk on inimtervise ja keskkonna kaitse. Nende kaheksa väga ohtliku aine kandmine määruse XIV lisasse püüdleb selle poole, et ainetest tulenevate riskide ohjamine...
06.01.2011

Riskihindamise komitee koostas arvamused kahe aine klassifikatsiooni harmoneerimiseks

Euroopa Kemikaaliameti riskihindamise komitee (RAC) koostas arvamused ettepanekute kohta harmoneerida üleeuroopaliselt järgmise kahe aine klassifikatsioon ja märgistus: Heksabromotsüklododekaan (HBCDD - hexabromocyclododecane) EÜ nr: 247-148-4 ja 221-695-9CAS nr: 25637-99-4 ja 3194-55-6 RAC nõustus Rootsi poolt esitatud ettepanekuga klassifitseerida HBCDD reproduktiivtoksiliseks, kuna see kahjustab loodet või rinnaga toidetavat last. HBCDD klassifikatsioon ei ole hetkel Euroopa Ühenduses (EÜ) harmoneeritud. HBCDD peamised allkasutused on polümeeri- ja tekstiilitööstuses. Seda võib...

Lehed