Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

14.04.2011

14. nädal: Haigestunute üldarv vähenes, gripiviiruste osakaal kasvas

Möödunud nädala eripäraks võib pidada B gripiviiruste osakaalu kasvu, A-gripiviiruste arv püsis samal ajal muutumatuna. Kuna gripiviiruse alatüüp B on reeglina väiksema leviku potentsiaaliga ega kutsu üldjuhul esile suuri haigestumispuhanguid, siis jäi nii ülemiste hingamisteede kui ka gripitaolistesse nakkustesse haigestunute arv jätkuvalt madalale tasemele. Vanusrühmade järgi haigestusid enim lapsed vanuses 0-4. Haigestumuse langust täheldati kõikides vanusrühmas, v.a. eakate inimeste (65+) hulgas. Laboratoorselt kinnitati 8 A gripi juhtu, neist 2 A/H1N1(2009) ja 15 B. ...
11.04.2011

Turul võib tekkida grillsöe kriis

Euroopa Ühenduses kehtib 2007. aastast ainete tootmist, turuleviimist ja kasutamist reguleeriv määrus, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH). Selle määruse alusel on ka puusüsi Charcoal EC numbriga 240-383-3 aine, mis tuleb turule viimiseks registreerida. Kõik täna turul olevad ained, mida toodetakse või imporditakse alates ühest tonnist aastas, peavad olema kas eelregistreeritud või sõltuvalt kogusest juba registreeritud 1. detsembriks 2010. Eestis on enne lähenevat grillihooaega vajaliku registreerimisprotsessi läbinud teadaolevalt...
08.04.2011

Puukentsefaliidi vaktsiinist puudust ei ole

Viimastel päevadel on Terviseamet saanud infot, justkui oleks mõnedes Eesti piirkondades puudus puukentsefaliidi vaktsiinist. Kuna puugihooaeg on algamas ja vaktsineerimiseks just praegu õige aeg, uuris Terviseamet vaktsiinide Eestisse tarnijailt Tamrolt ja Magnum Medicalilt, milline on seis puugivaktsiiniga. Mõlemad tarnijad kinnitasid, et puukentsefaliidi vaktsiin on laos olemas ja nii apteekidel kui ka kõikidel perearstidel on võimalus seda tellida.
07.04.2011

13. nädal - haigestumus püsib madalal tasemel

Gripilaadsetesse haigustesse haigestumus Gripilaadsetesse haigustesse haigestumus püsis stabiilsel tasemel. Haigestumus kasvas kuni 5-aastaste laste ja koolilaste seas vastvalt 25 ja 8 protsenti, haigestumine oli seotud erinevate ringlevate viirustega. Täiskasvanute hulgas püsis haigestumus stabiilsel tasemel, vanemealiste inimeste seas haigestumus langes. Ringlevate viiruste etioloogiline struktuur Sentinelsüsteemi andmetel hinnatakse grippi ja gripilaadsetesse haigustesse haigestumuse intensiivsust madalaks. Laboratoorse kinnituse said üksikud A ja B gripiviiruse analüüsid, A...
31.03.2011

Kevadised ohud: teetanus ja puukentsefaliit

Teetanus – ainus tasuta vaktsineerimise võimalus täiskasvanutele Lume alt väljasulavas mullas ja sõnnikus võib olla peidus üliohtlik teetanuse e. kangestuskramptõve tekitaja.  Teetanuse tekitaja Clostridium tetani satub inimese organismi läbi vigastatud naha.  Haiguse peiteperiood on 6-14 päeva ( võib olla ka 1-30 päeva). Mida lühem on peiteperiood, seda raskemaks kujuneb haigus.  Tavaliselt algab haigus mälumislihaste spasmiga, millele järgneb neelamisraskus, haarates hiljem kõik tahtele alluvad lihased. Teetanus ohustab eelkõige täiskasvanuid, kuna lapsed on üldiselt kooli...
30.03.2011

12. nädal - Gripiviirused on selleks hooajaks ringlusest kadumas

12. nädalal (21.-27.märts) püsis haigestumine ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse eelneva nädalaga võrreldes samal tasemel. Arstide poole pöördus 4472 inimest, neist 54 protsenti olid lapsed. Gripilaadsetesse haigustesse haigestumus vähenes kokku 20 protsendi võrra, neist kuni 5-aastaste laste ja koolilaste seas vastavalt 14 ja 47 protsenti. Täiskasvanute hulgas püsis haigestumus stabiilsel tasemel, vanemealiste inimeste seas haigestumine kolmekordistus, kuid püsib endiselt madalal tasemel. Gripilaadsetesse haigustesse haigestumus vanusrühmade järgi Ringlevate viiruste...
25.03.2011

Õnnetus Jaapanis ja jooditabletid

„Mürgistusteabekeskus ei ole küll pädev hindama radiatsioonisaaste võimalikkust riigis, kuid omab informatsiooni   jooditablettide toime, kõrvaltoimete ning üleannustamisest tingitud ohtude kohta,“ selgitas Terviseameti mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder.   Radiatsiooni käigus puutub inimene  radioaktiivse joodiga kokku eelkõige õhu kaudu. Sissehingamisel imendub radioaktiivne jood ning salvestub kilpnäärmesse. Küllastades kilpnäärme koe stabiilse joodiga välditakse radioaktiivse joodi akumuleerumine kilpnäärmesse. Muude kiirgusest põhjustatud tüsistuste eest joodi...
24.03.2011

11. nädal - gripp on asendumas RS-viirusega

Gripilaadsetesse haigustesse haigestumus kasvas kuni 5-aastaste laste ja koolilaste seas vastavalt 16 ja 22 protsenti ning vähenes täiskasvanute ja vanemealiste inimeste hulgas 38 ja 67 protsendi võrra.  Haigestumise kasv gripilaadsetesse haigustesse oli seotud põhiliselt RS-viirusega, mida kliinilise pildi järgi on gripist peaaegu võimatu eristada. Sentinelsüsteemi andmetel hinnatakse gripi ja gripilaadsete haiguste haigestumuse intensiivsust endiselt keskmiseks. Grippi haigestumus vanusrühmade järgi Ringlevate viiruste etioloogiline struktuur   70% juhtudel on...
24.03.2011

24. märts - Ülemaailmne tuberkuloosi vastu võitlemise päev

24. märtsil 1882. aastal tegi saksa bakterioloog Robert Koch teatavaks, et ta on avastanud tuberkuloosi tekitaja - tuberkuloosikepikese. See oli aeg, mil „valge surma“ haardes vaevlesid nii Euroopa kui Põhja- ja Lõuna- Ameerika- kus tuberkuloosi läbi hukkus üks inimene seitsmest. Tänapäeval viib Maailma Terviseorganisatsioon ellu „Peata tuberkuloos strateegiat“, mille eesmärgid on: Tagada ravi kõigile tuberkuloosi-haigeteleVähendada tuberkuloosi poolt põhjustatud inimkannatusi ja sotsiaalmajanduslikku kahjuKaitsta inimesi tuberkuloosi, sellega seotud HIV-nakkuse ja hulgi-ravimresistentsete...
21.03.2011

Radioaktiivse saaste ohtu Eestis ei ole

Kuigi toimunud õnnetus ei sea otseseid piiranguid Jaapanisse reisimisel, soovitab Välisministeerium reisi saareriiki siiski pigem vältida. Info reisisoovituste kohta leiate Välisministeeriumi veebilehelt. Kiirgusohu kohta edastab teavet Keskkonnaamet

Lehed