Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

12.03.2010

Terviseamet ja Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts kummutavad vaktsineerimis-alaseid müüte

„Internetifoorumites ja perekoolides on hakanud levima erinevad vaktsineerimisalased müüdid ja kuulujutud, mis mõjuvad eksitavalt. Kui isegi väike hulk inimesi jätab end ja oma lapsi nende mõjul oluliste haiguste vastu vaktsineerimata, võib see kaasa tuua ohtlike haiguste uue leviku Eestis,“ kommenteeris initsiatiivi vajalikkust Terviseameti peadirektor Tiiu Aro. „Seepärast on meil heameel, et Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts on probleemi tõsidusest aru saanud ja valmis vabatahtlikult appi tulema.“  Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi asepresident välissuhete alal Rainer Ratnik ütles...
11.03.2010

Ülemiste hingamisteede viirusnakkused ja gripp 9. nädalal

Haigestumus 100 000 elaniku  kohta oli 229 (8.nädalal- 238). Grippi haigestunute arv vähenes samal ajal 20 protsenti. Haigestunute seas on jätkuvalt enim kuni 5-aasta vanused lapsed,  kuid nendegi hulgas hakkab haigestumine langema.   Viroloogiliste uuringute põhjal saab öelda, et Eestis ringles üheaegselt mitmeid respiratoorseid viirusnakkusi põhjustavaid viiruseid. Gripiviiruste osakaal on tunduvalt vähenenud, samas oluliselt kasvas respiratoor-süntsütiaalse (RS) viiruse osakaal.   Üheksandal nädalal sai positiivse kinnituse kolm A gripi proovi,...
05.03.2010

Uue gripi vastu on vaktsineeritud üle 33 000 inimese

Nn riskirühma kuuluvatest kodanikest on suuremat huvi vaktsineerimise vastu ilmutanud täisealised kroonilisi haigusi põdevad inimesed (vaktsineerituid 7190),  ja tervishoiutöötajad (vaktsineerituid 3318). Uue gripi vastase kaitse on saanud ka 2114 kroonilisi haigusi põdevat last vanuses 2- 17 eluaastat. Rasedaid ja alla kuue kuu vanuste laste emasid on vaktsineerimas käinud 1140, 6 – 24 kuu vanuseid lapsi 1550. Väljaspool riskirühmi on vaktsineerimas käinud 16949 inimest. Vaktsineerimisi viiakse Eestis läbi kahe erineva vaktsiiniga, neist Celvapaniga vaktsineerimine eeldab kahe...
05.03.2010

Hambaproteesiliim Corega „Eriti tugev“ sage kasutamine ohustab tervist

Corega „Eriti tugev“ proteesiliim on ohutu, kui seda kasutatakse nii, nagu on kirjas toote etiketil. Paraku tarbivad mõned inimesed rohkem proteesiliimi kui juhises ette nähtud ja kasutavad seda sagedamini kui üks kord päevas. Põhjuseks tavaliselt halvasti sobivad hambaproteesid. On tähtis teada, et tsink ei imendu suus, vaid ainult allaneelamisel. Tavapärasel kasutamisel neelatakse samuti alla väike kogus proteesiliim, kuid see ei ole kahjulik. 2009. aastal sai GSK aga teateid kõrvalnähtude kohta, mis viitavad asjaolule, et tsinki sisaldavate toodete ülemäärane kasutamine, võib põhjustada...
04.03.2010

Ülemiste hingamisteede viirusnakkused ja gripp 8. nädalal

Haigestumus 100 000 elaniku  kohta oli 247,8 (7.nädalal- 264,2). Grippi haigestunute arv vähenes eelneva nädalaga võrreldes 41 protsenti.   Haigestunute seas on enim kuni 5-aastaseid lapsi, haigestumine väikelaste hulgas on kolmel järjestikusel nädalal pidevalt kasvanud.  Viroloogiliste uuringute põhjal võib öelda, et Eestis ringlesid üheaegselt mitmed respiratoorseid viirusnakkusi põhjustavad viirused. Gripiviiruste osakaal on tunduvalt vähenenud, kuid oluliselt kasvas respiratoor-süntsütiaalse (RS) viiruse osakaal.   Uus gripp Kaheksandal nädalal sai...
23.02.2010

Ülemiste hingamisteede viirusnakkused ja gripp 7. nädalal

Haigestunute arv suurenes eelneva nädalaga võrreldes 15 protsenti, kuid haigestumise tõus ei olnud seotud gripiga. Grippi haigestunute arv vähenes 16 protsendi võrra.  Sentinel süsteemi andmetele tuginedes  võib hinnata grippi haigestumuse intensiivsust madalaks. Üksikuid gripitaoliste kliiniliste piltidega haigestunuid on registreeritud Tallinnas ja Harjumaal, Ida- ja Lääne- Virumaal, Järva-, Pärnu-, Tartu-, Valga- ja Viljandimaal, kuid nende arv on eelneva nädalaga võrreldes tunduvalt vähenenud. Viroloogiliste uuringute põhjal saab öelda, et Eestis ringlesid üheaegselt mitmeid...
22.02.2010

Kaheksas pealinna lasteaias on mängupinda liiga vähe

Eelmisest aastast alates on Tervisekaitseinspektsioon nüüdne Terviseamet teostanud  järelevalvet Tallinna 53 lasteaias, kus tutvuti olukorraga 363 rühmas. Lasteaedades kontrolliti  rühma registreeritud laste arvu, laste tegelikku kohalolekut ning mängu-, magamis- ja ühise rühmaruumi pindala vastavust määruses  kehtestatud nõuetele. Seejuures arvestati eraldi nii rühma registreeritud kui tegelikult kohal olnud laste arvu.  Kontrollimise käigus selgus, et kaheksas pealinna lasteasutuses, mis moodustab 5% Tallinna kõikidest lasteasutustest on olukord hetkel väga halb....
17.02.2010

Ülemiste hingamisteede viirusnakkused ja gripp 6. nädalal (täpsustatud)

Arstide poole pöördus kuuendal nädalal ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu 3085 haigestunut, neist 47 protsenti olid lapsed. Sentinel süsteemi andmetel võib grippi haigestumuse intensiivsust hinnata madalaks. Üksikuid gripitaoliste kliiniliste nähtudega haigestunuid registreeriti Tallinnas ja Harjumaal, Ida- ja Lääne- Virumaal,  Narvas, Jõgevamaal, Läänemaal, Raplamaal, Tartumaal, Valgamaal ja Viljandimaal, kuid nende arv on eelneva nädalaga võrreldes tunduvalt vähenenud. Sama trendi kinnitab ka ringlevate viiruste etioloogiline struktuur. Viroloogiliste...
15.02.2010

Riskihindamise komitee koostas arvamused kolme aine klassifikatsiooni harmoneerimiseks

Euroopa Kemikaaliameti riskihindamise komitee (RAC) koostas arvamused ettepanekute kohta klassifitseerida kolm keemilist ainet üleeuroopaliselt kantserogeenseks, mutageenseks ja reproduktiivtoksiliseks. Need kolm ainet on järgmised: Indiumfosfiid (Indium Phosphide) EÜ nr: 244-959-5 CAS nr: 22398-80-7  Indiumfosfiidi klassifikatsioon ei ole hetkel Euroopa Ühenduses (EÜ) harmoneeritud. RAC nõustus Prantsusmaa poolt tehtud ettepanekuga klassifitseerida aine kantserogeenseks, reproduktiivtoksiliseks ja pikaajalisel sissehingamisel (korduvannuse) toksiliseks.  Indiumfosfiidi...
15.02.2010

Tähelepanu IUCLID 5.0 ja 5.1 versioone kasutavad registreerijad

Registreerijatel, kes kasutavad IUCLID-i versioone 5.0 ja 5.1, on oma toimikute esitamiseks aega märtsini 2010. Alates märtsist peavad registreerijad kasutama IUCLID-i versiooni 5.2, mis on kättesaadav 15. veebruarist 2010. Uus IUCLID 5.2 on vastavuses 2009. aasta alguses jõustunud klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrusega (CLP määrus), võimaldades registreerijatel salvestada klassifitseerimise ja märgistamise andmeid.   Uuendatud on ka IUCLID-i sektsioonide 3.5 ja 3.6 kasutusala kirjeldused (use descriptions) vastavalt Teabele esitatavate nõuete ja...

Lehed