Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

02.12.2010

Gripp ja ülemiste hingamisteede viirusnakkused 47. nädalal

Haigestumisi põhjustasid erinevad respiratoorsed viirused, eeskätt  paragripi- ja RS-viirused. Möödunud nädalal leidis esmakordselt kinnitust ka üks B gripi viirus, mis oli võetud sentinel seire kaudu pandud gripidiagnoosist. Sentinel seires osalevad perearstid 11 maakonnast, kes saadavad iganädalaselt Terviseameti nakkushaiguste laborisse kinnitamiseks kõik gripile viitavate sümptomitega patsientidelt võetud proovid. Sentinel-seire eesmärgiks on gripihooaja epideemiaprotsessi hindamine ja võimalike muutuste jälgimine.  Esimene B gripiviiruse leid sentinel-proovist viitab...
01.12.2010

Koolerapuhangust Haitil (uuendatud 10. veebruaril)

WHO andmetel on Haitil registreeritud  3. veebruari  2011. a  seisuga 215 936 haigusjuhtu, neist  4131  on lõppenud surmaga. Haiti kooleraepideemia põhjustajaks on koolera vibriooni serogrupp 01, biotüüp El Tor, serotüüp Ogawa.  Koolera haigustekitaja on laboratoorsete uuringute andmetel seotud  Lõuna Aasias levinud kooleratekitajaga.  Koolera on väljunud Haiti piirest, see on omandanud rahvusvahelise leviku.  Naaberriigina on koolerast enim ohustatud  Dominikaani Vabariik ( 3. veebruari seisuga oli seal registreeritud 336 haigusjuhtu, sh üks...
30.11.2010

Poliomüeliidi haigusjuhud WHO Euroopa regioonis

Tadžikistanis on registreeritud 709 ägeda lõdva halvatuse (tüüpiline lastehalvatustõve haigustunnus) juhtu, millest 458 on klassifitseeritud ägedaks poliomüeliidiks, kuna nendelt haigetelt on isoleeritud I tüüpi metsikud polioviirused. 27 juhul on haigus lõppenud surmaga. Poliomüeliidi haigusjuhte on esinenud riigi 61-st rajoonist 35. Vene Föderatsioonis on registreeritud 360 ägeda lõdva halvatuse juhtu, millest 14 on laboratoorselt kinnitatud I tüüpi poliomüeliidi haigusjuhud. Viimased haigusjuhud esinesid Dagestani Tšetseeniaga piirnevates rajoonides. Türkmenistanis on registreeritud 44...
26.11.2010

Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumine 46. nädalal

Haigestumine oli seotud eeskätt  paragripi- ja RS-viirusega ning muude respiratoorseid viirusnakkusi põhjustavate viirustega. Vähene haigestumise tõus vastab hooaja tavapärasele tõusule,  haigestumise intensiivsust võib hinnata seejuures jätkuvalt madalaks. Nakatunute arvu osas maakondades suuri erinevusi ei ole. Vanusrühmade järgi haigestuvad enim kuni 4 aastased lapsed. Ükski gripi haigusjuht möödunud nädalal kinnitust ei leidnud. Euroopas jäi grippi haigestumine samuti madalale tasemele. Diagnoositi üksikuid gripi haigusjuhte, ringluses on üheaegselt nii A gripiviirused A/...
17.11.2010

Ülemiste hingamisteede viirusnakkused 45. nädalal

Kolmel järjestikusel nädalal on püsinud haigestumus Eestis stabiilselt madalal tasemel. Nakatunute arvu osas maakondade lõikes suuri erinevusi ei ole. Vanusrühmade järgi haigestuvad enim kuni 4 aastased lapsed. Ülemiste hingamisteede viirusnakkuste hooaegadel 2007/2008 ja 2008/2009 pöördus arstide poole samal perioodil 20 ja 17 protsendi võrra rohkem inimesi. Ükski gripi haigusjuht möödunud nädalal kinnitust ei leidnud. Euroopas jäi grippi haigestumine samuti madalale tasemele. Alates 40.nädalast on 161-st WHO Euroopa regioonis kinnitatud gripiviirusest  97 ehk 60,2% olnud A...
17.11.2010

18. november on Euroopa antibiootikumipäev

Iga aasta 18. novembril tähistatakse Euroopas antibiootikumipäeva, mis keskendub seekord antibiootikumide kasutamisele haiglates. Haiglates tuleb sageli ette antibiootikumide liig -või väärkasutamist, mille tagajärjel võib kujuneda välja antimikroobne resistentsus. Antimikroobse resitentsuse korral kaotavad antibiootikumid võime hävitada haigustekitavaid baktereid, mis loob soodsa pinnase erinevate ravimitele allumatute bakterite tekkeks. Neist tuntumad on  metitsillinresistentne Staphylococcus aureus (MRSA), vankomütsiinresistentne enterokokk (VRE) ja väga vastupidavad gramnegatiivsed...
16.11.2010

Eestis sageneb läkaköhasse haigestumine

Kui reeglina sageneb haigestumine tsükliliselt iga 2-5 aasta tagant,  siis on Eestis  läkaköhasse haigestumise statistika järgi  täheldatud haigestumise tõusu juba kuuendat  aastat järjest. Aasta Aasta algusest kokku (oktoobri kuu seisuga) 2010 1048 2009 414 2008 391 2007 300 2010.a  10 kuu vältel on registreeritud kokku 13 läkaköha rühmaviisilist  haigestumist, neist 12 koolides ja üks lasteaias.  Rühmaviisiliselt haigestunud isikuid on olnud  141 (16%...
08.11.2010

Terviseamet hoiatab Kongosse reisijaid poliomüeliidi ohu eest

Enamikel juhtudel on haigestunuteks noored täiskasvanud vanuses 15 – 25 eluaastat, vaid üks haigestunu oli noorem kui viis eluaastat.  Suurem osa haigusjuhte (175 juhtu) on registreeritud Kongo sadama linnas Pointe-Noire. Tõenäoliselt sai Kongo puhang alguse  sissetoodud haigusjuhust, viiruse päritolu on väljaselgitamisel. Viimane kohalik haigusjuht registreeriti Kongo Vabariigis 2000.aastal. Kuigi lastehalvatuse ehk poliomüeliidi vastu on olemas vaktsiin ja vaktsineerimine selle haiguse vastu on tasuta läbi riikliku immuniseerimiskava, on Eestis 7869 last vanuses 4 kuud kuni 14...
05.11.2010

Euroopa Kemikaaliameti 5. infopäeva materjalid

4. oktoobril 2010 korraldas Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) huvitatud osapooltele Helsingi näituste- ja messikeskuses (Helsinki Exhibition and Convention Centre) viienda infopäeva. Viiendal huvitatud osapoolte infopäeval pöörati tähelepanu registreerimisele, klassifikatsiooni ja märgistuse teavitamisele, toimiku hindamise parimatele praktikatele, teavitamisele ning sellele, kuidas autoriseerimiseks valida kandidaataineid. Ürituse päevakavaga on võimalik tutvuda siin Ürituse videosalvestused ja ettekanded on üleval ECHA kodulehel
05.11.2010

Uus „vahendite kogum“ teabe ja muude kui katsemeetodite kasutamiseks

Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) koduleheküljel avaldati uus „Teabevahendite kogum“ (Information Toolkit), mis aitab registreerijatel REACH-määruse teabele esitatavate nõuete täitmiseks kasutada kättesaadavat teavet ja muid kui katsemeetodeid (non-test methods) kasutades prognoosida ainete omadusi. „Teabevahendite kogum“ koondab dokumendid, praktilise teabe ja arvutuslikud meetodid. Registreerijad vastutavad oma toimikute sisu ja selle eest, et toimikuga oleks esitatud piisav teave registreerija ainetest tingitud võimalike riskide hindamiseks. Seepärast peavad nad tagama, et mittestandardsete...

Lehed