Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

24.10.2011

Elektriline seade Espa L-2i pole mõeldud kasutamiseks meditsiinilisel otstarbel

Terviseameti meditsiiniseadmete osakonnale saabunud info kohaselt on seade Eestis võrdlemisi laialt levinud ja seda on pakutud kui meditsiiniseadet, mida nimetatud toode tootja kinnitusel kindlasti ei ole. Meditsiiniseadmete osakonna valduses on seadme passi koopia, kus on korrektselt näidatud tootja andmed: Pärnus asuv Lasertehnoloogiakeskus (AA BELEST OÜ, reg. nr. 10248238) ja üks teadmata päritoluga väidetavalt sama seadme kohta käiv magnetlaserravi lühijuhend. Tootja esindaja Anatoli Tšitškani sõnul ei ole nemad magnetlaserravi juhendiga kuidagi seotud. „Ainuke dokument, mis meie poolt...
21.10.2011

Viljandimaal algas laiaulatuslik uuring kollatõve leviku põhjuste välja selgitamiseks

Uuringu läbiviimiseks on koostatud põhjalik ankeetküsitlust, mille vastuseid analüüsides loodetakse jälile jõuda kollatõve leviku põhjustele. Väga oluline on kaasata uuringusse võimalikult palju Viljandimaa inimesi. Paberil olevaid ankeete hakkab  jagama Terviseameti Viljandimaa esindus, toimetades need nii asutustesse kui ka kortermajadesse, kuid soovi korral saab ankeedi täita ka internetis. Ankeedi leiate meie kodulehelt. See tuleks endale salvestada ja täidetuna edastada esimesel võimalusel või hiljemalt 15. novembriks aadressile [email protected]. Ankeedi leiad siit
21.10.2011

Sotsiaalministeerium otsib osalejaid perearstide ja -õdede asendussüsteemi pilootprojekti

Sotsiaalministeerium otsib asendussüsteemi pilootprojektis osalema arsti ja õe haridusega inimesi, kes on valmis töötama, kas osalise või täiskoormusega asendusperearstina või –õena pilootprojekti toimumisperioodil 1. märtsist 2012 kuni 30. novembrini 2012.  „Oluline on siinkohal rõhutada, et asendusarstiks või õeks kandideeriv ja pilootprojektis osaleda sooviv inimene ei pea olema kindlasti perearsti või pereõe pädevusega,“ ütleb terviseala asekantsler Ivi Normet. „Oluline on, et inimesel on arsti või õe haridus, ehk ta võib olla ka üldarst või mõne kitsama eriala arst või õde.“...
17.10.2011

Algasid ettevalmistused mobiilsete töökohtade loomiseks kiirabile

Kiirabiteenuse dokumenteerimine toimub riigis ühesuguse standardse vormi kohaselt, kuid see on seni paberkandjal ja eraldi digitaalsest e-tervise infosüsteemist. Et kogu kiirabiteenuse info oleks elektrooniline, usaldusväärne ning oleks liidestatud e-tervise infosüsteemiga, on vajalik digitaliseerida ja juurutada uus kiirabikaart – e-kiirabikaart. E-kiirabikaart on kiirabibrigaadi töövahend, mille abil sisestatakse/kogutakse andmeid iga kiirabijuhtumi kohta – nii konkreetse abivajaja terviseandmeid, talle kiirabi käigus osutatud tervishoiuteenuse andmeid, andmed kiirabikutse põhjustanud...
17.10.2011

Nädalaga lisandus 10 kollatõve haigusjuhtu, neist 8 Viljandimaal

Viljandiga seotud haigusjuhte on tänaseks registreeritud kokku 81. Kõige enam haigestumisi Viljandimaal – 66, Tallinnas kaheksa, Raplamaal kolm, Harjumaal kaks ning Pärnu- ja Tartumaal üks A-viirushepatiiti haigestumine.   Kokku on aasta algusest registreeritud Eestis 89 A-viirushepatiidi haigusjuhtu, neist Viljandimaal  67, Tallinnas – 13, Harju– ja Raplamaal kolm ning üks haigestumine Pärnu-, Tartu– ja Lääne-Virumaal. Haigestunud on kõikide vanusrühmade esindajaid: eelkooliealised- ja koolilapsed, üliõpilased, töölised, töötud, kodused ja pensionärid.   Kõikide...
14.10.2011

Gripiteemaline pressikonverents: kaitse neid, kes on nõrgemad – vaktsineeri!

Gripiviirustest domineeris pandeemiline gripiviirus A(H1N1) 2009, samal ajal oli viis korda kõrgem ka ringluses olnud B-gripiviiruste hulk, mis on omane tavalisele gripihooajale, selgitas tänasel (14.10.2011) pressikonverentsil Terviseameti epidemioloogianõunik Kuulo Kutsar. Terviseamet tegi möödunud hooajal koostööd nelja suurema haiglaga ja neilt saadud andmete põhjal saame öelda, et alates jaanuarist 2011 gripi tõttu intensiivravi kokku 58 inimest vanuses 21 – 87 eluaastat. Gripist tingitud surmajuhte oli möödunud hooajal Terviseameti andmetel kokku 10, neist kaks olid vanuses 65 ja enam...
10.10.2011

Ülevaade A- viirushepatiiti haigestumisest 40. nädalal

Käesoleva aasta augustist alates on Viljandis ja Viljandimaal kinnitatud 58 kollatõppe haigestumise juhtu, lisaks veel 13 haigestumist, mis on Viljandiga seotud, neist 8 Tallinnas, kaks Harjumaal, üks Tartu-, Rapla- ja Pärnumaal. Kokku on Eestis aasta algusest registreeritud  79 kollatõppe haigestumist. Haigestunute hulgas võib leida kõikide vanusrühmade esindajaid: eelkooliealised- ja koolilapsed, üliõpilased, töölised, töötud, kodused ja pensionärid.   Nakkus levib praegusel hetkel suure tõenäosusega olmelisel teel, kas vahetul kokkupuutel haige inimesega või haigestunud...
03.10.2011

Nädalaga lisandus 9 A-viirushepatiidi haigusjuhtu

Käesoleva aasta augustist alates on Viljandis ja Viljandimaal kinnitatud 51 kollatõppe haigestumise juhtu, lisaks veel 12 haigestumist, mis on Viljandiga seotud, neist 8 Tallinnas, üks Tartu-, Harju-, Rapla- ja Pärnumaal. Kokku on Eestis aasta algusest registreeritud  71 kollatõppe haigestumist. Haigestunute hulgas võib leida kõikide vanusrühmade esindajaid: eelkooliealised- ja koolilapsed, üliõpilased, töölised, töötud, kodused ja pensionärid.   Nakkus levib praegusel hetkel suure tõenäosusega olmelisel teel, kas vahetul kokkupuutel haige inimesega või haigestunud inimese poolt...
30.09.2011

Toitlustamine koolides paraneb iga aastaga

Toitlustamise kontrollimise juures jälgitakse, et toit oleks mitmekesine, tervislik ja toiduenergia vastaks vastava vanusegrupi energiavajadusele, mille juures on väga oluline just makrotoitainete(süsivesikud, rasvad, valgud) õige vahekord. Üksi toiduenergiat  ei ole kunagi jälgitud. 2010. aastal kontrollis Terviseamet toitlustamise korraldust peaaegu kõigis Eestis tegutsevates koolides ja neist 98 protsenti vastasid määruses toodud nõuetele. See näitab, et enamus koole suudavad pakkuda lastele tervislikku, mitmekülgset ja maitsvat toitu. Koolides, kus esines puudusi, olid põhilisteks...
28.09.2011

Wi-Fi kasutamise keelustamine koolides pole vajalik

Agentuuri hinnangul puuduvad kindlad tõendid selle kohta nagu mõjuks WI-FI raadiosignaalid negatiivselt  inimeste tervisele. Arvuti ja ruuteri signaalid on väga madala võimsusega ega ületa tavaliselt 0,1 W.  Senised uurimused on näidanud, et mõjud on kooskõlas Rahvusvahelise mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komitee poolt loodud ja rahvusvaheliselt vastu võetud soovitustega. Praegustele teadmistele ja kogemustele tuginedes on raadiosageduste mõju Wi-Fi-st tõenäoliselt madalam mobiiltelefonide raadiosageduste mõjust. WI-FI süsteemis kasutatavad sagedused on üldjoontes samad...

Lehed