Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

18.01.2012

Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumine aasta teisel nädalal

Eelmisel, aasta teisel nädalal (09.01- 15.01.2012) pöördus ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumise tõttu arstide poole 2904 inimest, neist 44% olid lapsed. Arstide poole pöördunute arv püsib stabiilselt madalal tasemel. Suuri erinevusi haigestumuses maakondade lõikes ei ole. Gripitaolisi haigestumisi registreeriti eelmisel nädalal 90 korral, vanusrühmade järgi haigestusid enam kuni 5-aastased lapsed. Haigestumisi põhjustas peamiselt paragripiviirus, kuid kinnituse leidsid ka üksikud adeno- ja RS- viirused ning üks alatüpeerimata A-gripiviirus. Sentinelsüsteemi andmetel...
12.01.2012

Poly Implant Prosthesis (PIP) rinnaimplantaate paigaldasid Eestis kolm firmat (täiendatud)

Amet saatis küsimustikud kokku 14 firmale, kellest 12 andsid tagasisidet. Saadud andmed vajavad järelevalve käigus täpsustamist. 11. jaanuari seisuga on Terviseametiga võtnud ühendust 21 rinnaimplantaadi paigalduse läbi teinud naist, kellest kaks kolmandikku omasid PIP implantaate. Terviseameti meditsiiniseadmete osakond on tänulik kõigile, kes meile tagasisidet andsid. Saadud info võimaldab jätkata tööd järelevalve osas. Samal ajal ootame jätkuvalt infot probleemide kohta, mis on seotud paigaldatud rinnaimplantaatidega.  Kuna M-implandi (tootja Rofil Medical International) nime all...
11.01.2012

Aasta esimesel nädalal vähenes haigestumus ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse

Haigestumine vähenes ennekõike laste osas ja selle põhjuseks võib pidada pikki pühi ja koolivaheaega. Gripitaolisi haigestumisi registreeriti esimesel nädalal 84 korral, peamiselt põhjustas haigestumist paragripiviirus, kuid kinnituse leidsid ka üksikud adeno- ja RS- viirused. Möödunud nädalal ei kinnitatud laboratoorselt ühtegi gripiviirust. Euroopa gripiseirevõrgustiku andmetel oli grippi haigestumise intensiivsus madal kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. Registreeritud on vaid üksikuid grippi haigestumise juhtumeid, kuid positiivsete gripiviiruse proovide leiud on hakanud...
11.01.2012

Loomahammustusi jääb aasta aastalt vähemaks

Loomahammustuste tõttu pöördus 2011. aastal arstide poole kokku 1771 inimest, mis on viimase nelja aasta väikseimaks pöördunute hulgaks. Aasta varem oli abivajajaid 11 ja poole protsendi võrra enam ehk 2002 inimest, aastal 2009 vajas hammustuste tõttu arstiabi 2332 ja 2008 aastal 2485 inimest. Kõige enam registreeritakse igal aastal koerte hammustusi, 2011 aastal oli neid 1247. Kasside poolt tekitatud vigastatuste tõttu vajasid arstiabi 450 inimest, kolmandal kohal on ohtlikkuse poolest rotid, kes tekitasid vigastusi 18 inimesele.   Enim loomahammustusi registreeriti mullu Tallinnas...
05.01.2012

2011. a viimasel nädalal püsis ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumine jätkuvalt madalal tasemel

52. nädalal (26.12.2011- 01.01.2012) pöördus ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumise tõttu arstide poole 3172 inimest, neist üle poole olid lapsed. Arstide poole pöördunute arv on stabiilne ja jääb jätkuvalt alla varasemate aastate sama perioodi pöördumistele. Gripitaolisi haigestumisi registreeriti 52. nädalal 80 korral, haigestumus püsib stabiilsel tasemel. Vanusrühmade järgi haigestusid endiselt enam kuni 5 aastased lapsed. Haigestumist vanuses 65 ja vanemate hulgas registreeriti vähem  ja see püsib varasemate aastatega võrreldes samal tasemel. Haigestumised on...
30.12.2011

Sotsiaalministeerium koos Terviseametiga käivitasid Vee terviseohutuse infosüsteemi (VTI)

Infosüsteemi asutamise ja pidamise põhimäärus on vastu võetud Vabariigi Valitsuse 15.12.2011 määrusega nr. 155. Terviseametile esitatavad andmed ja dokumendid on samad, mis ennegi, kuid lisandub võimalus nende esitamiseks VTI kaudu, logides ID-kaardiga sisse aadressilt https://vti.sm.ee. Lisaks Terviseameti inspektoritele võivad VTI-sse andmeid esitada ka joogivee käitlejad, loodusliku mineraalvee või allikavee käitlejad, supluskohtade ning ujulate valdajad. Eelnevalt peab esindusõiguslik isik esitama Terviseametile digiallkirjastatud avalduse. Avalduse blankett on kättesaadav Terviseameti...
28.12.2011

Haigestumine ülemistesse hingamisteede viirusnakkustesse on jätkuvalt madal

Põhjuseks, miks registreeritud gripilaadsete haigestumiste üldarv püsib madalal tasemel, võib olla haigestumise kergem kulg, mistõttu inimesed ei pöördu haiguse korral alati arsti poole või siis ka pühad ja/või  alanud koolivaheaeg. Tegelik haigestumiste arv võib olla suurem. Gripitaolisi haigestumisi registreeriti 51. nädalal 85 korral, juurdekasv on eelmise nädalaga võrreldes 12 %. Haigestumine kasvas täiskasvanute (42%)  ja kolmekordistus vanemealiste (65 ja vanemad) haigestunute hulgas. Terviseamet palub pöörata erilist tähelepanu perearstidel sellele vanusrühmale ning võtta...
28.12.2011

Haigestumine A-viirushepatiiti Viljandimaal ei ole peatunud

Detsembris on lisandunud Eestis 18 uut A-viirushepatiidi haigusjuhtu, neist 14 Viljandimaal ja neli Pärnumaal, mis ei ole seotud Viljandimaalt alguse saanud puhanguga. Viljandiga seotud haigusjuhte on alates augustist 2011 registreeritud kokku 134. Maakonniti on Viljandist alguse saanud kollatõppe haigestumisi Viljandimaal 115, Tallinnas 9, Raplamaal 5, Harjumaal 2, Pärnumaal, Tartumaal ja Valgamaal üks. Pühade eelse seisuga on Eestis aasta algusest registreeritud kokku 154 A-viirushepatiidi haigusjuhtu. Neist 116 Viljandimaal, 15 Tallinnas, kaheksa haigestumist Pärnumaal, seitse Raplamaal...
28.12.2011

Mürgistusinfoliinil 16662 möödusid jõulupühad rahulikult

Terviseameti mürgistusinfoliinile 16662 helistati pühade ajal kokku üheksal korral, mis jäi alla tavapärasele infoliini koormusele, kuid aitas siiski ära hoida mitmed sõidud haiglasse. "Kui täiskasvanute puhul oli enamasti tegemist liigsest alkoholist tingitud mürgistustega, siis väikelastel oli mürgistuskõnede põhjuseks neelatud ravimid, aga ka söödud paukherned ja küünelakk," ütles Terviseameti mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder. Kahel korral oli helistamise põhjuseks katlakivieemaldajaga toidu või tee valmistamine. Oderi sõnul oli tänu telefoninõustamisele võimalik...
22.12.2011

Uuendatud soovitused seoses Poly Implant Prosthesis (PIP) rinnaimplantaatidega

Terviseameti meditsiiniseadmete osakond alustas  27. detsembril 2011 olukorra kaardistamisega Eestis. Praeguseks on ametiga ühendust võtnud 17 inimest. Terviseamet jätkab info kogumist ning on tänulik igasuguse probleemiga seotud info eest. Peamiselt on oodatud info, millal ja kus on Eestis probleemseid implantaate paigaldatud. Kuna PIP implantaadid on tuntud ka „M-implant“ (tootja Rofil Medical International) nime all, siis on oodatud ka selle tootega seotud informatsioon. Terviseameti meditsiiniseadmete osakonnaga saab ühendust võtta e-posti aadressil [email protected]....

Lehed