Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

31.10.2011

Selgus Viljandimaal A-hepatiiti põhjustanud viiruse genotüüp

Epidemioloogianõunik Kuulo Kutsari sõnul kinnitavad ELi viirushepatiitide referentslaboris tehtud uuringute tulemused Terviseameti varasemat seisukohta, et uus A-hepatiidi viiruse tüvi toodi Viljandisse sisse mõne asümptomaatilise külalise poolt. Viljandis avastatud A-hepatiidi viiruse IB genotüüp on referentslabori andmetel väga sarnane Vahemere kagupiirkonnas ja eeskätt Egiptuses ringleva IB genotüübiga. Sama viiruse genotüüpi on Euroopa riikidesse sisse toodud nii reisijate kui ka toiduainetega. A-hepatiidi viiruse IB genotüübi ringlus on Eestis tuvastatud esmakordselt, mistõttu...
31.10.2011

Lasteaeda tohib viia ja vastu võtta vaid terveid lapsi

Last, kelle terviseseisund võib kahjustada tema enda või teiste laste tervist, ei tohi lasteaednik rühma lubada, seisab sotsiaalministri määruses, mis toob ära tervisekaitsenõuded koolieelsele lasteasutusele. Üheks selgeks haigustunnuseks on palavik, mille alusel võib keelduda lapse vastuvõtmisest lasteasutusse. Kui lasteaia personal märkab, et vanem püüab sageli „sokutada“ lasteaeda haiget last, siis tuleks pöörduda sotsiaaltöötaja poole põhjuste väljaselgitamiseks.  Teiseks probleemiks on „süütud“ ravimid nagu köhamikstuurid või nohutilgad, mida vanemad lastele kaasa panevad sooviga...
24.10.2011

Nädalaga lisandus neli uut A-viirushepatiidi haigusjuhtu, neist kaks Viljandimaal

Lääne-Virumaal registreeritud juhu puhul oli tegemist peresisese koldega, mis ei ole seotud Viljandimaa puhanguga. Tallinna juhu võimalik seos Viljandiga on selgitamisel. Viljandiga seotud haigusjuhte on kokku kinnitatud 83. Maakonniti: Viljandimaa – 68, Tallinn – 8, Raplamaa – 3, Harjumaa – 2, Pärnu- ja Tartumaa – 1. Kokku on aasta algusest registreeritud Eestis 93 A-viirushepatiidi haigusjuhtu, neist Viljandimaal  69, Tallinnas – 14, Harju– ja Raplamaal kolm, Lääne-Virumaal kaks  ning üks haigestumine Pärnu- ja Tartumaal. Haigestunud on kõikide vanusrühmade esindajaid:...
24.10.2011

Elektriline seade Espa L-2i pole mõeldud kasutamiseks meditsiinilisel otstarbel

Terviseameti meditsiiniseadmete osakonnale saabunud info kohaselt on seade Eestis võrdlemisi laialt levinud ja seda on pakutud kui meditsiiniseadet, mida nimetatud toode tootja kinnitusel kindlasti ei ole. Meditsiiniseadmete osakonna valduses on seadme passi koopia, kus on korrektselt näidatud tootja andmed: Pärnus asuv Lasertehnoloogiakeskus (AA BELEST OÜ, reg. nr. 10248238) ja üks teadmata päritoluga väidetavalt sama seadme kohta käiv magnetlaserravi lühijuhend. Tootja esindaja Anatoli Tšitškani sõnul ei ole nemad magnetlaserravi juhendiga kuidagi seotud. „Ainuke dokument, mis meie poolt...
21.10.2011

Viljandimaal algas laiaulatuslik uuring kollatõve leviku põhjuste välja selgitamiseks

Uuringu läbiviimiseks on koostatud põhjalik ankeetküsitlust, mille vastuseid analüüsides loodetakse jälile jõuda kollatõve leviku põhjustele. Väga oluline on kaasata uuringusse võimalikult palju Viljandimaa inimesi. Paberil olevaid ankeete hakkab  jagama Terviseameti Viljandimaa esindus, toimetades need nii asutustesse kui ka kortermajadesse, kuid soovi korral saab ankeedi täita ka internetis. Ankeedi leiate meie kodulehelt. See tuleks endale salvestada ja täidetuna edastada esimesel võimalusel või hiljemalt 15. novembriks aadressile [email protected]. Ankeedi leiad siit
21.10.2011

Sotsiaalministeerium otsib osalejaid perearstide ja -õdede asendussüsteemi pilootprojekti

Sotsiaalministeerium otsib asendussüsteemi pilootprojektis osalema arsti ja õe haridusega inimesi, kes on valmis töötama, kas osalise või täiskoormusega asendusperearstina või –õena pilootprojekti toimumisperioodil 1. märtsist 2012 kuni 30. novembrini 2012.  „Oluline on siinkohal rõhutada, et asendusarstiks või õeks kandideeriv ja pilootprojektis osaleda sooviv inimene ei pea olema kindlasti perearsti või pereõe pädevusega,“ ütleb terviseala asekantsler Ivi Normet. „Oluline on, et inimesel on arsti või õe haridus, ehk ta võib olla ka üldarst või mõne kitsama eriala arst või õde.“...
17.10.2011

Algasid ettevalmistused mobiilsete töökohtade loomiseks kiirabile

Kiirabiteenuse dokumenteerimine toimub riigis ühesuguse standardse vormi kohaselt, kuid see on seni paberkandjal ja eraldi digitaalsest e-tervise infosüsteemist. Et kogu kiirabiteenuse info oleks elektrooniline, usaldusväärne ning oleks liidestatud e-tervise infosüsteemiga, on vajalik digitaliseerida ja juurutada uus kiirabikaart – e-kiirabikaart. E-kiirabikaart on kiirabibrigaadi töövahend, mille abil sisestatakse/kogutakse andmeid iga kiirabijuhtumi kohta – nii konkreetse abivajaja terviseandmeid, talle kiirabi käigus osutatud tervishoiuteenuse andmeid, andmed kiirabikutse põhjustanud...
17.10.2011

Nädalaga lisandus 10 kollatõve haigusjuhtu, neist 8 Viljandimaal

Viljandiga seotud haigusjuhte on tänaseks registreeritud kokku 81. Kõige enam haigestumisi Viljandimaal – 66, Tallinnas kaheksa, Raplamaal kolm, Harjumaal kaks ning Pärnu- ja Tartumaal üks A-viirushepatiiti haigestumine.   Kokku on aasta algusest registreeritud Eestis 89 A-viirushepatiidi haigusjuhtu, neist Viljandimaal  67, Tallinnas – 13, Harju– ja Raplamaal kolm ning üks haigestumine Pärnu-, Tartu– ja Lääne-Virumaal. Haigestunud on kõikide vanusrühmade esindajaid: eelkooliealised- ja koolilapsed, üliõpilased, töölised, töötud, kodused ja pensionärid.   Kõikide...
14.10.2011

Gripiteemaline pressikonverents: kaitse neid, kes on nõrgemad – vaktsineeri!

Gripiviirustest domineeris pandeemiline gripiviirus A(H1N1) 2009, samal ajal oli viis korda kõrgem ka ringluses olnud B-gripiviiruste hulk, mis on omane tavalisele gripihooajale, selgitas tänasel (14.10.2011) pressikonverentsil Terviseameti epidemioloogianõunik Kuulo Kutsar. Terviseamet tegi möödunud hooajal koostööd nelja suurema haiglaga ja neilt saadud andmete põhjal saame öelda, et alates jaanuarist 2011 gripi tõttu intensiivravi kokku 58 inimest vanuses 21 – 87 eluaastat. Gripist tingitud surmajuhte oli möödunud hooajal Terviseameti andmetel kokku 10, neist kaks olid vanuses 65 ja enam...
10.10.2011

Ülevaade A- viirushepatiiti haigestumisest 40. nädalal

Käesoleva aasta augustist alates on Viljandis ja Viljandimaal kinnitatud 58 kollatõppe haigestumise juhtu, lisaks veel 13 haigestumist, mis on Viljandiga seotud, neist 8 Tallinnas, kaks Harjumaal, üks Tartu-, Rapla- ja Pärnumaal. Kokku on Eestis aasta algusest registreeritud  79 kollatõppe haigestumist. Haigestunute hulgas võib leida kõikide vanusrühmade esindajaid: eelkooliealised- ja koolilapsed, üliõpilased, töölised, töötud, kodused ja pensionärid.   Nakkus levib praegusel hetkel suure tõenäosusega olmelisel teel, kas vahetul kokkupuutel haige inimesega või haigestunud...

Lehed