Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

27.02.2012

PIP- ja M-implantaate on paigaldatud Eestis 365 patsiendile

PIP-implante paigaldas aastatel 2007 - 2010 märts peamiselt Villa Medica, kus said implantaadi 163 patsienti, neist kahel asendati varem paigaldatud implantaat uue vastu. KT Kliinik OÜ paigaldas PIP rinnaimplantaadid ühele naisele.   Rofil M-implantaate paigaldati aastatel 2004-2010 kliinikutes KT Kliinik OÜ 124 patsiendile ja Plastilise Kirurgia OÜ 15 patsiendile. Ühele patsiendile paigaldas 2005. aastal M-implantaadi dr Amjärv, aga millises ettevõttes doktor töötas, seda ei õnnestunud Terviseametil välja selgitada. M-implantaate on aastatel 2004 - 2010 paigaldatud Eestis kokku...
23.02.2012

Teave ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordiga tegelejatele

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 689/2008 (ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta) artikkel 9 kohaselt peavad määruse I lisas loetletud ainete või neid aineid teatud koguses sisaldavate segude või toodete eksportijad ja importijad esitama liikmesriigi pädevale asutusele teabe eelmisel aastal ühendusse imporditud või ühendusest eksporditud ainete kogustest, seda nii iseseisvana kui ka valmististe või toodete koostises imporditud. Palume teave saata Terviseametile 26. märtsiks 2012 Vormi teabe esitamiseks ja nimekirja ainetest, mille kohta tuleb teave esitada, leiate...
23.02.2012

Euroopa Kemikaaliamet avalikustas klassifitseerimis- ja märgistusandmiku

Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) veebilehe kaudu on nüüdsest vabalt kättesaadavad enam kui kolm miljonit registrikannet rohkem kui 90 000 aine kohta. 13. veebruaril avalikustas ECHA klassifitseerimis- ja märgistusandmiku, mis sisaldab seni ECHA-le REACH-määruse kohase registreerimise käigus esitatud teavet ning CLP-määruse kohast teavet ainete klassifikatsiooni ja märgistuse kohta. Andmiku avaldamine on CLP-määruses oluline etapp, millega on astutud suur samm edasi keemiliste ainete füüsikaliste, tervise- ja keskkonnaohtude läbipaistvuse suunas. Andmik annab teavet erinete ettevõtete ühe...
22.02.2012

Gripp ja ülemiste hingamisteede viirusnakkused 7. nädalal

Möödunud nädalal (13.-19.02.2012) vajas ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu arstide abi 4209 inimest. Kuigi arstide poole pöördunute arv ei kasvanud, kasvas pöördujate hulgas nende inimeste osakaal, kes olid haigestunud grippi. Laboratoorselt kinnitatud gripiviiruste arv kasvas varasema nädalaga võrreldes 53%, mis tähendab, et grippi haigestumise intensiivsust võib ikka veel hinnata keskmiseks, kuid gripilevikut laialdaseks. Keskmine haigestumus 100 000 elaniku kohta oli 314. Eesti keskmisest suurem oli viirusnakkustesse haigestumus Harjumaal, Ida-Virumaal, Lääne- ja...
21.02.2012

Hooldushaiglates osutatav teenus vastab valdavalt nõuetele

Märgukirjad tehti terviseameti poolt 15-le asutusele. Puudustena esinesid peamiselt vead dokumenteerimisnõuete ja tervishoiuteenuse kvaliteedinõuete täitmises. Probleeme oli patsientide privaatsuse tagamisega, mille puhul oleks abiks näiteks teisaldatavad vaheseinad või sirmid. 30 protsendil kontrollitud asutustest puudus õe väljakutsesüsteem, mõnel puhul oli jäetud teavitamata asukoha muudatusest või tervishoiutöötajate koosseisu muutusest. Hooldatavad olid puhtad ja hooldatud 22 asutuses 24-st. Lamatistega isikuid oli 15, neist enamikul olid lamatised juba ravile saabudes. Üks asutus sai...
15.02.2012

6. nädal: Ülevaade ülemiste hingamisteede viirustesse ja grippi haigestumuse kohta

6. nädalal (6-12.02.2012) jätkus ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ja grippi haigestumuse kasv.    Arstide poole pöördus  4209 inimest ehk 12 protsenti rohkem nädal varasemaga võrreldes. Gripitaoliste haigestumiste arv kasvas samal ajavahemikul 7 protsendi võrra. Keskmine haigestumus 100 000 elaniku kohta oli 314. Eesti keskmisest suurem oli haigestumus Harjumaal, Tallinnas, Ida-Virumaal, Läänemaal ja Tartumaal.  Haigestumus ei ületa veel Eesti keskmist, kuid on hakanud kasvama Jõgevamaal, Pärnumaal, Raplamaal, Saaremaal, Valgamaal, Viljandimaal ja...
10.02.2012

Euroopas kasvab leetritesse haigestumine

2011. aastal suurenes mitmes Euroopa riigis haigestumine leetritesse, hulgaliselt uusi haigusjuhte on lisandunud ka 2012 aastal. Alanud aasta esimese kuuga on registreeritud mitukümmend haigusjuhtu Sankt Peterburis Venemaal. Rospotrebnadzori teatel esines jaanuaris Sankt Peterburis leetrite haiguspuhang ühes raviasutuses, kus haigestus üle 80 inimese. Esimesena haigestunud 16-aastane nooruk nakatus Tšetšeeni Vabariigis, edasi levis nakkus mittevaktsineeritud isikute seas. Leetritesse haigestumist on esinenud ka Komi Vabariigis, Murmanski ja Tambovi oblastites. Ukrainas algas leetrite...
08.02.2012

5. nädal: Gripilaadsed haigestumised jätkasid kasvu

5. nädalal (30.01.- 5.02.2012) püsis ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumise stabiilsel tasemel, gripilaadsete haigestumiste arv jätkas kasvu.    Arstide poole pöördus ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu 3774 haigestunut, kasv oli varasema nädalaga võrreldes viis protsenti. Gripi sentinel-süsteemi kaudu kogutud andmete põhjal kasvas gripitaoliste haigestumiste arv samal ajal 12 protsendi võrra. Keskmine haigestumus 100 000 elaniku kohta oli 281. Keskmisest kõrgem oli haigestumus Ida-Virumaal -344, Narvas – 340, Harjumaal -327,  Tallinnas -320,...
02.02.2012

Paukuva pakase käes tuleb arvestada külmumise ohuga

Õues viibimisel tuleks kindlasti jälgida tuule ja külma koosmõju. Näiteks 22 külmakraadi tajub organism juba nõrga tuule korral tegelikult kui -30 kraadist näpistavat pakast, mille puhul võivad katmata kehaosad saada külmakahjustusi 10 - 30 minutise  õues viibimise ajal.   Tuule ja külma koosmõjul organismile mõjuvat tegelikku temperatuuri tuleb arvestada koolide õppetöö ja koolieelsete lasteasutuste tegevuse korraldamisel. Samuti kaitseväes, merelaevastikus, pikkadel suusa- või jalgsimatkadel või ka lihtsalt perega jalutuskäiku planeerides, sest suurem oht külmakahjustuste...
02.02.2012

4. nädal: Talvine gripihooaeg on alanud

4. nädalal (23.-29.01.2012) hakkas märgatavalt kasvama gripilaadsete ja ülemiste hingamisteede viirusnakkuste haigestumiste arv.   Arstide poole pöördus  3583 haigestunut, kasv oli eelneva nädalaga võrreldes 17 protsenti. Sentinel-süsteemi kaudu registreeritud andmete põhjal kasvas gripitaoliste haigestumiste arv samal ajavahemikul 43 protsendi võrra. Keskmine haigestumus 100 000 elaniku kohta oli aasta 4. nädalal 267. Eesti keskmisest suurem oli haigestumus Harjumaal -362,  Narvas – 351; Tallinnas 297, Ida-Virumaal -297, Tartu- 293 ja Raplamaal 289....

Lehed