Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

03.06.2011

Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumise hooaeg on lõppenud

Hooajal 2010/2011  haigestus grippi hinnanguliste arvestuste järgi kuni 85 000 inimest. Haigestumus ei ületanud varasemate aastate jooksul jälgitud tavapäraseid gripihooaja näitajaid. Võrreldes eelmise gripihooajaga vähenes haigestumus kõikides vanusrühmades, kõige olulisemalt kuni 15-aastaste laste seas. Kõikidest 0 - 4 aastastest lastest põdes lõppenud hooajal grippi 12 protsenti, 5-14 aastastest lastest 8,  täiskasvanutest vanuses 15-65 aastat haigestus kolm ning üle 65 aastastest veidi üle ühe protsendi. Vanemaealiste elanike hulgas (65 ja vanemad) püsis haigestumine juba...
02.06.2011

Soovitused erinevate E.coli bakterite poolt põhjustatud soolenakkuste ennetamiseks

Soolenakkusi põhjustavad erinevad E. coli bakterid, nende seas: Shiga toksiini tootev E. coli (STEC), verotoksiini tootev  E. coli (VTEC) või enterohemorraagiline E. coli (EHEC). Tarbijate kaitsmiseks on Euroopas kasutusel tõhus toiduohutuse süsteem. Kasutusel olevad meetmed ulatuvad tootjast tarbijani, tagades head põllumajandus-, loomakasvatus-, tootmis- ja hügieenitava tarbijate kaitsmise eesmärgil. Rangete kontrolli ja jälgitavuse süsteemide olemasolu toetab siseturu toimimist, mis võimaldab tarbijatele juurdepääsu ohutule ja täisväärtuslikule toidule. Kõneks on erinevad...
31.05.2011

1. juunist algab ametlik suplushooaeg

1. juunist algab Eestis ametlik suplushooaeg, mis kestab kuni 31. augustini. Terviseametile on sel aastal teada antud 49 avalikust supluskohast, mida on ühe võrra vähem kui möödunud aastal. Avalike supluskohtade arv vähenes sel aastal Järvamaal, kus on varasema kaheksa supluskoha asemel suplejaid ootamas kuus randa. Avalike supluskohtade loetelust ei leia enam Karinu kaksikjärve ja Tarbija tehisjärve. Vähenemisele vaatamata on Järvamaa  jätkuvalt kõige suurema avalike supluskohtade arvuga maakonnaks Eestis. Ühe avaliku supluskoha sai juurde Läänemaa, kus ootab sellest aastast...
27.05.2011

Koli-bakteri nakkuspuhangust Saksamaal

2011. a maikuus alanud enterohemorraagilise E.coli (EHEC/STEC) nakkuse puhang Põhja-Saksamaal hakkas vaibuma alates juunikuu teisest nädalast. Seisuga 30.06.2011. a oli Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) andmetel  registreeritud liikmesriikides 888 hemolüütilise ureemia sündroomiga (HUS) juhtu, neist Saksamaal 841. 31 haigusjuhtu on lõppenud surmaga, neist 30 surmajuhtu on registreeritud Saksamaal ja üks Rootsis. Lisaks on teavitatud 3189 STEC nakkuse juhust, sh 3110 Saksamaal, neist 17 juhul on haigus lõppenud  surmaga. Viimane laboratoorselt kinnitatud...
25.05.2011

Leetrite-vastase vaktsineerimise soovitused täiskasvanutele (täiendatud 26.05.11)

Kõik inimesed, kes ei ole leetreid põdenud või pole vaktsineeritud leetrite vastu, on potentsiaalselt vastuvõtlikud leetrite suhtes. Leetrite vastu on võimalik vaktsineerida MMR liitvaktsiiniga. Püsikindel immuunsus leetrite vastu kujuneb kahe MMR vaktsiini doosi järgselt. Soovitused täiskasvanutele leetrite-vastase vaktsineerimise osas: Isikutel, kes ei ole leetreid põdenud ja keda ei ole leetrite vastu vaktsineeritud, soovitame teha  MMR vaktsiini 2 doosi vähemalt 4 nädalase intervalliga. Isikutel, kes on vaktsineeritud ühe MMR vaktsiini doosiga, soovitame...
13.05.2011

Ohuteade steriilsete meditsiiniliste kinnaste kohta

Kui Eestis on nimetatud kindad kasutusel, siis tuleks need kas tootjale või vahendajale tagastada ning ostjal on õigus saada vastu kas uus kaup või raha tagasi. Kõikidest defektidega või praak meditsiiniseadmetest tuleks teavitada Terviseameti meditsiiniseadmete osakonda. Ainult koostöös on võimalik rikkeid avastada ja mittekvaliteetsed tooted turult õigel ajal kõrvaldada. Loe infot praakkinnaste kohta siit.
06.05.2011

Leetrid levivad taas Euroopas ja Eestis

Enamik haigusjuhte esines: Bulgaarias (72%), Prantsusmaal (17%), Saksamaal ja Itaalias. Ühtegi haigusjuhtu ei registreeritud Tsehhi Vabariigis, Eestis, Ungaris, Islandis, Leedus, Lätis, Luksemburgis, Maltal ja Slovakkias.73% haigestunutest olid vaktsineerimata, 10% haigestunutest olid vaktsineeritud ühe doosiga, 2% olid vaktsineeritud rohkem kui ühe doosiga ning 15% haigestunutest oli vaktsineerimisstaatus teadmata.13% haigestunutest moodustasid kuni 1-aastased lapsed, 23% olid 1-4-aastased lapsed, 45% 5-19 lapsed ja 19% täiskasvanud. 3,2%  haigusjuhtudest olid sissetoodud teistest...
04.05.2011

ECHA avaldas märgistamise ja pakendamise juhendi

Uus juhend annab detailsemaid juhiseid märgistamise ja pakendamise kohta kui varasem CLP-määruse kriteeriumite rakendamise juhend. Eelkõige selgitab juhend järgmisi teemasid: mida võtta arvesse nõutava märgistuse suuruse valikulmillist lisateavet kasutada ja kuhu see etiketil paigutadaerandeid väikepakenditeleCLP-määruse ja veoeeskirjade kohase märgistuse seostkuidas valida märgistusele kõige sobivamad/asjakohasemad? hoiatuslausedüleminekusätteid juba turustatavatele ainetele ja segudele Uus juhend asendab CLP-määruse kriteeriumite rakendamise juhendis peatükid, milles on juttu...
03.05.2011

5. mai – Ülemaailmne kätehügieeni päev

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on kuulutanud 5. mai ülemaailmseks kätehügieeni päevaks, mille tegevus ja eesmärk keskendub motole puhtad käed: säästetud elud! WHO üleskutseks aastal 2011: Kuidas sina hindad oma kätehügieeni? Tervishoiuasutuses on jätkusuutliku kätehügieeni tagamiseks oluline osa programmil. WHO poolt koostatud kätehügieeni jälgimise raamistikprogrammi kasutades, on kergem uusi võtteid rakendada. Kampaania PUHTAD KÄED: SÄÄSTETUD ELUD raames, soovitab WHO tervishoiuasutustel: Võtke kampaaniast  aktiivselt osa. 2011a. veebruarikuu seisuga oli kampaaniaga ühinenud...
28.04.2011

Toodetes sisalduvatest väga ohtlikest ainetest tuleb teavitada 1. juuniks 2011

Toodete tootjatel ja importijatel on kohustus teavitada Euroopa Kemikaaliametit (ECHA) kandidaatainete loetellu lisatud väga ohtlikust ainest (Substance of Very High Concern – SVHC aine) juhul, kui kandidaatainete loetelus olevat ainet esineb toodetes üle 1 tonni tootja või importija kohta aastas ja kui aine sisaldus neis toodetes on üle 0,1 massiprotsendi. SVHC ainete kindlakstegemine ja nende lisamine kandidaatainete loetellu on autoriseerimismenetluse esimene etapp. Kandidaatainete loetelu koosneb ainetest, mis on ametliku menetluse tulemusel kinnitatud väga ohtlikeks aineteks keskkonnale...

Lehed