Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

28.03.2012

12. nädalal püsis haigestumine ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ja grippi jätkuvalt stabiilne

Analüüsides kolme järjestikuse nädala haigestumuse trendi saab üldistada, et grippi haigestumuse intensiivsus püsib stabiilsel tasemel, kuid languskalduvusega. Arstide poole pöördus 4839 inimest, neist 50 protsenti olid lapsed.Keskmine haigestumus 100 000 elaniku kohta oli 361,1 (eelmisel nädalal 390,3). Keskmisest suurem oli viirusnakkustesse haigestumus  Harjumaal, Järvamaal, Läänemaal, Narvas, Tartumaal, Võrumaal ja Viljandimaal. Haigestumus kasvas ainult Võrumaal, teistes maakondades täheldati haigestumuse langust või püsimist stabiilsel tasemel. Grippi haigestumuse...
22.03.2012

Laupäeval tähistatakse maailma tuberkuloosipäeva

24. märtsil tähistatakse maailmas tuberkuloosipäeva eesmärgiga teadvustada avalikkust maailmas kulgevast tuberkuloosi epideemiast. 24. märts on märkimisväärne päev arstiteaduse ajaloos, sest sel päeval 1882. aastal teatas kuulus saksa bakterioloog Robert Koch, et ta on avastanud tuberkuloosi põhjustava bakteri. Sellega avas ta tee tuberkuloosi diagnoosimisele, ravimisele ja sellesse nakatumise ennetamisele.                              ...
21.03.2012

Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ja grippi haigestumine püsib stabiilsena

11. nädal (12-18.märts 2012) grippi ja ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumise osas suuri muutusi ei toonud. Arstide poole pöördus 5231 inimest, neist 49 protsenti olid lapsed. Keskmine haigestumus 100 000 elaniku kohta oli 390,3 (361,7 eelmisel nädalal). Keskmisest suurem oli viirusnakkustesse haigestumus  Harjumaal, Lääne-Virumaal, Läänemaal, Narvas, Raplamaal, Tartumaal ja Viljandimaal. Haigestumus kasvab Narvas, Järvamaal, Lääne-Virumaal, Raplamaal, Valgamaal ja Viljandimaal.  Grippi haigestumuse intensiivsust võib hinnata keskmiseks, gripi levikut laialdaseks...
16.03.2012

Suplusvee määrusesse viidi sisse mõningad muudatused

Käesoleva aasta jaanuari algusest hakkas kehtima Vabariigi Valitsuse 03.04.2008. a määruse nr  74 „Nõuded suplusveele ja supelrannale” uus redaktsioon. Suplusvee määruse täiendamise põhjuseks oli Euroopa Komisjoni poolsed märkused, milles leiti, et  kõik direktiivi nõuded pole täpselt ülevõetud Eesti õigusaktidesse (suplusvee määrus, veeseadus, rahvatervise seadus). Enamik muudatustest olid seotud, kas mõne sõnaga või mõistega, mis otseselt ei puudutanud sisulist poolt. Näiteks  asendati sõna „merevesi” sõnaga „rannikuvesi” või „üheselt arusaadava” sõnaga „lihtsa”. Vaata...
14.03.2012

10. nädal: Ülevaade ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ja grippi haigestumise kohta

Kümnendal nädalal (5. – 11.märts) vähenes haigestumine ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse 15 protsendi võrra, haigestumine grippi kasvas samal ajal neli protsenti. Arstide poole pöördus 4847 inimest, neist veidi alla poole olid lapsed. Jõgevamaal, Läänemaal ja Pärnumaal püsis haigestumus samal tasemel, teistes maakondades täheldati haigestumuse langust keskmiselt 15 protsenti (10– 26% ulatuses). Keskmine haigestumus 100 000 elaniku kohta oli 361,7 (425,3 eelmisel nädalal). Eesti keskmisest suurem oli viirusnakkustesse haigestumus  Harjumaal, Jõgevamaal Läänemaal ja Tartumaal....
09.03.2012

Reproduktiivtoksilisuse uurimiseks saab kasutada uut katsemeetodit

OECD kinnitas laiendatud ühe generatsiooni reproduktiivtoksilisuse uuringu (EOGRTS – Extended One-Generation Reproductive Toxicity Study) katsesuunise (nr 443) 28. juulil 2011. Uue katsesuunise kinnitamine on oluliseks etapiks kemikaalide testimisel, kuid tuleb meeles pidada, et katsesuunise valik sõltub konkreetse seadusandluse nõuetest. EOGRTS laiendab reproduktiivtoksilisuse uurimise võimalusi, kuid ei asenda nt kahe generatsiooni reproduktiivtoksilisuse uuringut. REACH-määruse alusel saab seda teatud tingimustel kasutada reproduktiivtoksilisuse kohta nõutava teabe saamiseks. ECHAle on...
07.03.2012

9. nädal: Haigestumine grippi ja ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse kasvas oluliselt

9. nädalal (27.02-04.03.2012) kasvas märgatavalt gripilaadsete ja ülemiste hingamisteede viirusnakkuste haigestumiste arv.   Arstide poole pöördus  5700 haigestunut, kasv oli eelneva nädalaga võrreldes 43 protsenti. Gripitaoliste haigestumiste arv kasvas samal ajavahemikul 41 protsendi võrra. Gripiviirustest tingitud haigestumiste osakaal kasvas 42 protsenti. Grippi haigestumise intensiivsust hinnatakse keskmiseks, gripilevikut laialdaseks. Keskmine haigestumus 100 000 elaniku kohta tõusis 425-ni (298 eelmisel nädalal). Haigestumus kasvas kõikides maakondades. Kõige kiirem oli...
02.03.2012

Algab inimese tervisele või keskkonnale riski põhjustavate ainete hindamine

29. veebruaril avaldas ECHA oma veebilehel esimese ühenduse hindamisplaani (ingl k Community rolling action plan (CoRAP)) ainete kohta, millele liikmesriigid teevad REACH määruse alusel aine hindamise järgneval kolmel aastal (2012 – 2014). Hindamisplaanis on 90 ainet, mis arvatavalt põhjustavad riski inimese tervisele või keskkonnale. Paljude ainete puhul on arvatav risk seotud püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste omadustega, endokriinseid häireid põhjustavate omadustega või kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivtoksiliste omadustega. Neid aineid kasutatakse kas laiaulatuslikult...
01.03.2012

Ruhnu ja Vormsi saarel alustasid tööd kohapealsed kiirabi abistajad

Tänasest (1.märts 2012) alustasid Vormsil ja Ruhnus tööd kiirabi kohalikud abistajad.  Tegemist on Terviseameti  ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla koostöös sündinud väikesaarte meditsiinilise teenindamise parandamise projektiga, millega aasta tagasi alustati Kihnus.  „Kui Kihnu oli kogemuste saamise ja õppimise kohaks, nii öelda pilootprojektiks, siis kolme saare puhul võiks juba rääkida süsteemsest arengust saarterahva kiirabi kättesaadavuse parandamisel,” rääkis terviseameti peadirektori asetäitja Üllar Kaljumäe. Kaljumäe jaoks on projekti käivitamise kõrval tähtsad ka...
29.02.2012

8. nädalal ülemiste hingamisteede viirusnakkuste osas muutusi ei olnud

Eelmisel, aasta 8. nädalal (20.-26.02.2012) ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu arstide poole pöördunute arv praktiliselt ei muutunud. Arstiabi vajas 3993 inimest. Keskmine haigestumus 100 000 elaniku kohta oli 297,8. Eesti keskmisest suurem oli viirusnakkustesse haigestumus jätkuvalt Harjumaal, Tallinnas, Ida-Virumaal, Narvas, Läänemaal ja Tartumaal. Sel nädalal nende lisandus nimetatud maakondade hulka ka Järvamaa. Tallinnas, Harjumaal, Ida-Virumaal ja Tartumaal hakkas haigestumus langema. Haigestumus ei ületa Eesti keskmisest, kuid on kasvamas Jõgevamaal ja Saaremaal...

Lehed