Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

27.08.2012

Uus määrus ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta

Uue määrusega (PIC määrus) soovitakse edendada ühist vastutust ja koostööd ohtlike kemikaalide rahvusvahelisel edasitoimetamisel, et kaitsta inimeste tervist ja keskkonda võimaliku kahju eest. Määrusest tulenevaid nõudeid hakatakse tööstusharus kohaldama alates 1. märtsist 2014. Määrus rakendab Rotterdami konventsiooni ELi tasemel ja annab juhiseid teatavate ohtlike kemikaalide impordi ja ekspordi kohta. Käesolev määrus tagab määruse (EÜ) nr 1272/2008 klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitlevate sätete kehtimist kemikaalide puhul ka siis, kui neid eksporditakse...
15.08.2012

Terviseameti soovitused ja nõuded koolipidajatele ja lastevanematele

Lähenev kooliaasta algus sunnib nii koolipidajaid kui ka lapsevanemaid värskendama oma mälu erinevate nõuete ja kohustustega, millega kooliaasta sees tuleb arvestada. Terviseametipoolne järelevalve algab koolide puhul juba nende projekteerimisest. Eraldi nõuded on nii kooli päevakavale kui ka õppekorraldusele, samuti toitlustamisele. Eesmärgiks tagada õppeaasta kestel lastele tervisttoetav ja -hoidev koolikeskkond Kõikide terviseameti poolsete nõuete, juhiste ja soovitustega saate huvikorral tutvuda SIIN. Vaata lisaks:Sihtuuring: „Kooli päevakava ja õppekorraldus, Ranitsa raskus“ 2009/2010
03.08.2012

Interneti kaudu pakutakse ohtlikku juuksehooldusvahendit

USA-s registreeritud internetilehekülje kaudu turustatakse ohtlikku juuksehooldustoodet: Complex Brazilian keratin straightening treatment. Nimetatud kosmeetikatoode, mida kasutatakse eelkõige salongitootena juuste sirgendamisel,  ei vasta sotsiaalministri 21.08.2007.a. määrusega nr 21 „Nõuded kosmeetikatoodetele ja nende käitlemisele” kinnitatud nõuetele. Toode sisaldab vaba formaldehüüdi, mis ületab maksimaalselt lubatud kontsentratsiooni. Formaldehüüd on klassifitseeritud kantserogeenseks inimesele, ta on tugeva ärritava toimega silmadele, nahale ja limaskestadele. Formaldehüüd...
24.07.2012

Terviseamet kõrvaldas turult ohtlikke mänguasju ja lastejalatsid

Terviseamet kõrvaldas turult Hiinas toodetud mängumobiiltelefonid ja ühe nuku ning Poolas toodetud lastejalanõud. Kahe mobiiltelefoni artikli puhul oli probleemiks mänguasjade erinevate meloodiate helirõhutase, mis ületas kehtestatud norme ja võisid tekitada lastel kuulmiskahjustusi. Nukk „Lovely Esprit“ sisaldas ülemäärastes kogustes ftalaate. Ftalaadid on aga reproduktiivtoksilised ained, mis võivad pikaajalisel toimimisel tekitada sigivushäireid. Poolas toodetud lastejalatsite dimetüülfumaraadi kogus ületas piirväärtust 34 korda. Nimetatud aine võib põhjustada kontaktdermatiiti ja...
24.07.2012

Gonorröa ja süüfilise levik Euroopas suureneb

Nakatumise riskirühmadeks on 15-24 aasta vanused noormehed ja neiud ning meestega seksivad mehed. Soodusteguriks võib pidada nimetatud riskirühmade seksuaalset riskikäitumist. See on ka HI-viirusega nakatumise põhiliseks riskiteguriks, mistõttu sugulisel teel levivad haigused loovad soodumuse ka HIV-nakkuse levikule. Gonorröa levikut on soodustanud viimase kümne aasta jooksul kujunenud gonorröa-tekitajate antibiootikumiresistentsus, mistõttu haigete ravi osutub paljudel juhtudel väheefektiivseks. Sellele viitas juunis 2012 ka Maailma Terviseorganisatsioon (WHO), mis hoiatas antibiootikumide...
19.07.2012

Esimesel poolaastal vähenes Eestis salmonelloosi ja kampülobakterioosi haigestumine

2012. a esimesel poolaastal registreeriti Eestis 72 salmonelloosi haigusjuhtu, neist 43 juhul vajasid inimesed haiglaravi. 2011. a samal perioodil oli haigusjuhte 239, mis näitab 3,3 kordset haigusjuhtude vähenemist käesoleval aastal. Kõige sagedamini nakatusid inimesed salmonelloosi Tallinnas, Ida-Virumaal ja Harjumaal. Rühmaviisilisi haigestumisi esines Tallinnas, Harjumaal, Ida-Virumaal ja Läänemaal. Peamiselt nakatuti munadest ja kanalihast valmistatud toite süües. Viiel juhul nakatusid Eesti reisijad väljas pool Eestit, nendeks riikideks olid Bulgaaria, Egiptus, Prantsusmaa ja...
18.07.2012

Poliomüeliidi ehk lastehalvatustõve levikust maailmas

Afganistanis ja Tšaadis on haigusetekitajaks olnud poliomüeliidiviiruse I tüüp ning Pakistanis ja Nigeerias poliomüeliidiviiruse I ja III tüüp. 2011. aastal oli maailmas 650 lastehalvatustõve juhtu – Pakistanis 198, Afganistanis 80, Nigeerias 62, Tšaadis 132, Kongo Demokraatlikus Vabariigis 93, Elevandiluurannikul 36, Nigeris 5, Hiinas 21, Guineas 3, Angolas 5, Malis 7, Kesk-Aafrika Vabariigis 4 ja Kongo Vabariigis, Gabonis, Indias, Keenias igaühes üks haigusjuht. Euroopas lastehalvatustõve juhte esinenud ei ole. Eestis alustati laste vaktsineerimist poliomüeliidi vastu 1958. aastast....
16.07.2012

Koolerapuhang Kuubas – teadmiseks reisijatele

12. juuli 2012 seisuga oli registreeritud üle 1000 kõhulahtisusega haige, kellest koolera oli diagnoositud 85-l haigel – 63 juhtu sadamalinnas Manzanillos, 13 juhtu Yaras, 5 juhtu Niqueros ning kaks juhtu Bayamos ning Campechuelas. Kolm koolerahaiget on surnud. Koolerapuhanguid ei ole Kuubas esinenud viimase 150 aasta jooksul. Euroopas on antud hoiatus kõikidele Kuubasse reisijatele – 2010. aastal reisis sinna umbes 810 000 eurooplast. Aegajalt on Euroopasse koolerat  reisijate poolt sisse toodud peamiselt India subkontinendi maadest ja Aafrikast ning 2011. aastal mõned...
06.07.2012

Euroopa Kemikaaliamet täiendas kandidaatainete loetelu 13 uue väga ohtliku ainega

18. juunil lisas Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) 13 uut ainet kandidaatainete loetellu, nüüd on loetelus 84 ainet. Lisatud väga ohtlikest ainetest (SVHC, artikkel 57) kuus on kantserogeensed (neist neli klassifitseeritakse kantserogeenseteks juhul, kui nendes sisalduva kantserogeense koostisosa kontsentratsioon ületab kantserogeenseks klassifitseerimise sisalduse piirväärtust), viis reproduktiivtoksilised ja kaks mutageensed sugurakkudele. REACH-määruse kohaselt järgneb protseduur, kus otsustatakse, kas need ained lisatakse ka autoriseerimisele kuuluvate ainete loetellu....
03.07.2012

Hooajaline gripp oli Euroopas leebe

Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa peakorter avaldas kokkuvõtte 2011-2012 gripihooajast Euroopas. Gripihooaeg algas hiljem kui tavaliselt (28. novembril - 4. detsembril 2011. a) ja oli leebe. Grippi haigestumine saavutas kõrgtaseme 13. veebruari ja 4. märtsi 2012 vahel ning levis ühtlaselt kogu Euroopas. Grippi haigestumist põhjustas peamiselt A(H3N2) gripiviirus (88% juhtudest) ning vähesel määral B gripiviirus ja A(H1N1)pdm09 gripiviirus (12%). Raskeid gripi haigusjuhte oli suhteliselt vähe ning need esinesid põhiliselt alla 5 aastaste laste ja üle 65 aastaste täiskasvanute seas ning...

Lehed