Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

12.10.2012

Valmis Eesti ametlik CLP-kasutajatoe veebileht

Oma kasutajatoe peavad looma kõik liikmesriigid, et anda tootjatele, importijatele, levitajatele ja allkasutajatele ning mis tahes muudele huvitatud isikutele nõu määrusest tulenevate ülesannete ja kohustuste kohta. Eesti ametlik CLP kasutajatoe veebileht asub aadressil http://clp.sm.ee/.  Kodulehte täiendatakse pidevalt. CLP-määruse rakendamisega seoses tekkivaid küsimusi saab esitada kirjalikult veebilehel oleva Esita küsimus menüü vormi kaudu. CLP kasutajatugi vastab küsimustele lähtuvalt CLP-määrusest: määruse sätete kohta;selgitab ettevõtjale määrusest tulenevaid kohustusi;...
11.10.2012

Terviseamet korterelamutes ega eramutes õhu-uuringuid ei tee

Anname omalt poolt teada, et Terviseamet ei ole kelleltki tellinud õhu-uuringute tegemist ja võõraid inimesi sellise sooviga keegi oma koju lubama ei pea. Varasemalt oleme saanud infot veefiltrite paigaldajate kohta, kes on samuti kasutanud oma tegevusele kaalu andmiseks Terviseameti nime.   
04.10.2012

Terviseameti Valga esindus kolib

Esinduse uus aadress on alates 8. oktoobrist Peetri 2, Valga. Uued tööruumid asuvad Valga haigla esimesel korrusel. Telefoninumbrid ei muutu, aga kolimise ajal on töörütm ja inimeste kättesaadavus häiritud. Kiiret lahendust või kiiret reageerimist nõudvate probleemide korral palun ühendust võtta Terviseameti Lõuna talitusega telefonil 7447408.
02.10.2012

Info perearsti ja eriarstiabi kättesaadavusest arstide streigi ajal

Sotsiaalministri kehtestatud perearsti tööjuhendi ja Eesti Haigekassa lepingu kohaselt: Osutatakse üldarstiabi kõigile perearsti nimistusse kantud patsientidele ning vajadusel teeninduspiirkonnas elavatele või seal ajutiselt viibivatele isikutele, kes ei kuulu perearsti nimistusse. Peavad perearstikeskused olema avatud igal tööpäeval vähemalt kaheksa tundi. Teave perearsti tegevuskoha lahtioleku- ja vastuvõtuaegade kohta ning andmed sidevahendite kohta peavad olema nähtaval kohal perearsti tegevuskohas ja veebilehel selle olemasolul. Töö olema korraldatud nii, et nädala peale...
01.10.2012

Tänasega algab uus 2012/2013 gripihooaeg

Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumise intensiivsus on sügisele omaselt tõusu teel, kuid praeguseks hinnatud madalaks. Registreeritakse vaid üksikuid gripitaoliste haigusnähtudega juhte. Uue sügis-talvise gripihooaja raskusaste ja epidemioloogilise ohtlikkuse tase sõltuvad otseselt gripiviiruse tüvest ning elanikkonna läbipõdemis- ja vaktsineerimisjärgsest immuunsusest. Kuigi gripiviiruse levikut ei ole veel täheldatud üheski Euroopa Liidu liikmesriigis, on WHO ja ECDC eksperdid arvamusel, et suure tõenäosusega ringlevad sel hooajal üheaegselt nii hooajaline A-gripi viirus...
22.09.2012

ECDC peadirektor arutas Eesti kolleegidega immuniseerimisküsimusi

„Leetrite puhangud, mida on täheldatud Euroopas viimastel aastatel, on märk sellest, et riiklikud immuniseerimisprogrammid ei toimi optimaalselt ning ühiskonnas on olemas vaktsineerimata elanikkonna rühmad,“ ütles Sprenger. „Immuniseerimisega tegelevad tervishoiutöötajad on lapsevanematele usaldusväärseim infoallikas ning seetõttu mängivad just nemad kriitilist rolli laste vaktsineerimise edendamisel. Panustamine immuniseerimisse ning haiguste nagu leetrid ja punetised ennetamine on oluline, sest see mitte üksnes ei päästa elusid, vaid vähendab ka haiguskoormust ja majanduslikku mõju...
04.09.2012

Salmonelloosipuhang Tallinnas leidis kinnitust

Terviseametit on teavitatud 27 laboratoorselt kinnitatud salmonelloosijuhust. Alates 1. septembrist on Lääne- Tallinna Keskhaigla nakkuskeskuse poole pöördunud 64 inimest, neist 20 on hospitaliseeritud. Ülejäänud on kodusel ravil. Võimalikuks nakatumiskohaks on  kiirtoidurestoran Taco Express. Terviseamet soovitab kõigil, kellel peale kiirtoidurestoranis käiku on esinenud salmonelloosile iseloomulikke haigusnähtusid, pöörduda oma perearsti poole. Salmonelloos on äge nakkuslik seedetrakti haigus, mille tekitajate allikaks on veised, sead, kanad, lemmikloomad ja närilised...
31.08.2012

Tänasega lõppeb ametlik suplushooaeg

Täna, 31. augustil, lõppeb kolm kuud kestnud ametlik suplushooaeg Eestimaa randades. Kogu hooaja vältel tehti suplusvee seiret kokku 82-s supluskohas, neist 50 olid avalikud rannad ja 32 sellised veekogud, mida ametlikult ei avatud, kuid mis on kujunenud meelispaikadeks paljude suplejate jaoks. Suplusvee kvaliteet oli enamikes randades läbi suve hea. Probleeme oli veekvaliteediga üksikutes kohtades. Näiteks oli juunis lühikesel perioodil mittesoovitav ujuda Peipsi ääres Kauksi rannas ja Tartus Emajõe Linnaujulas, juulis Pärnu Mai rannas, Tallinnas Stroomi rannas ja Valgas Pedeli rannas....
29.08.2012

Terviseameti veeproovivõtjad veefiltreid ei müü

Pettuse kindlaks tegemiseks soovitame teie ukse taha tulnud veekontrollijalt küsida esmalt töötõendit. Teiseks on kasulik meelde jätta, et  ükski Terviseameti proovivõtja ei tegele veefiltrite müügi ega paigaldusega. Üldjuhul ei tee Terviseameti spetsialistid ka kohapealseid joogivee analüüse. Joogivett uuritakse Terviseameti akrediteeritud laborites. Veeproove võetakse analüüsiks  reeglina avalikest asutustest, milleks võivad olla näiteks lasteasutused, kauplused jne. Vaata lisaks: Veepuhastussüsteemide pakkujate eest on elanikke hoiatanud ka Tarbijakaitseamet 
27.08.2012

Uus määrus ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta

Uue määrusega (PIC määrus) soovitakse edendada ühist vastutust ja koostööd ohtlike kemikaalide rahvusvahelisel edasitoimetamisel, et kaitsta inimeste tervist ja keskkonda võimaliku kahju eest. Määrusest tulenevaid nõudeid hakatakse tööstusharus kohaldama alates 1. märtsist 2014. Määrus rakendab Rotterdami konventsiooni ELi tasemel ja annab juhiseid teatavate ohtlike kemikaalide impordi ja ekspordi kohta. Käesolev määrus tagab määruse (EÜ) nr 1272/2008 klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitlevate sätete kehtimist kemikaalide puhul ka siis, kui neid eksporditakse...

Lehed