Sa oled siin

Koostöölepe
19.03.2019

Koostöölepe: perearstiabi kättesaadavus kõigis Eesti piirkondades on riiklik prioriteet

Eesti Perearstide Selts Terviseamet Eesti Haigekassa Sotsiaalministeerium PRESSITEADE 19.03.2019 Eesti Perearstide Selts, terviseamet, Eesti Haigekassa ja sotsiaalministeerium allkirjastasid täna, 19. märtsil koostöökokkuleppe perearstiabi jätkusuutlikkuse tagamiseks. Lepingu osalised rõhutavad, et esmatasandi arstiabi kättesaadavus kõigis Eesti piirkondades on riiklik tervishoiukorralduslik prioriteet. Ühiselt lepiti kokku eesmärgid ja tegevused, mida lähiaastatel perearstiabi kättesaadavuse ja arengu tagamiseks koostöös ellu viiakse. Hea tahte koostöökokkulepe seab...
Tabletid
18.03.2019

Mürgistusennetuse nädal: aktiivsüsi mõjub vaid õigetes kogustes

Aktiivsüsi on küll olemas pea igas koduapteegis, kuid mitte sellises koguses, mis aitaks mürgistuse korral. „Aktiivsüsi on reeglina olemas igas kodus, sest teatakse, et see aitab kõhuhädade ja mürgistuste vastu, kuid inimesed peavad piisavaks koguseks paari tabletti. Tegelikult tuleks lapsevanematel mürgistusjuhtude tarvis kodus hoida aktiivsöe tablette arvestusega, et  10 kilo kaaluva lapse korral on õigeks annuseks 40 tabletti ehk 10 g,“ selgitas Mare Oder, terviseameti mürgistusteabekeskuse juht. Mürgistuste korral on aktiivsöe ülesandeks siduda suukaudselt manustatud mürgiseid...
Telefon
15.03.2019

18.-24. märtsil tähistatakse mürgistusennetuse nädalat

Järgmisel nädalal tähistatakse rahvusvahelist mürgistusennetuse nädalat, mille fookuses on seekord aktiivsöe õige kasutamine ning äädika ja patareide ohutus. „Nädala eesmärgiks on teavitada inimesi igapäevastest mürgistusohtudest ning anda soovitusi, kuidas neid vältida. Seekord keskendume kolmele teemale, mille puhul näeme, et vaja on inimesi pisut juurde harida,“ ütles terviseameti mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder. „Kindlasti soovime ka meenutada, et meil tegutseb ööpäevaringne infoliin 16662, kust saab alati abi küsida, kui kahtlustatakse mürgistusjuhtumi.“ Mare Oderi sõnul võib...
13.03.2019

Gripihooaja 10. nädal: Koolivaheaeg pidurdas tõsiselt gripi levikut

10. nädalal ehk perioodil 04.-10.03.2019 langes grippi ja ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumine 25 protsenti. Arstide poole pöördus ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu 3927 haigestunut, neist 43,6% olid lapsed. Haigestumuse drastilise languseks võib  üheks täiendavaks põhjuseks pidada nädal varem olnud koolivaheaeg. Keskmine haigestumus 100 000 elaniku kohta oli  297,7. Grippi haigestumuse püsis samal tasemel vaid Ida-Virumaal,  mujal haigestumus langes.   Gripiviiruste osakaal langes kuni 55 protsentini, samas oluliselt kasvas RS...
07.03.2019

Ühendkuningriigist pärinevate biotsiidide ja kemikaalide turustajatel tuleb oma tegevus ümber korraldada

Brittide lahkumine Euroopa Liidust 29. märtsil toob kaasa Ühendkuningriigi muutumise kaubanduslikus mõttes kolmandaks riigiks, millest tulenevalt tuleb Ühendkuningriigist pärinevate biotsiidide ja kemikaalide turustajatel oma tegevus ümber korraldada. Pärast Brexiti jõustumist peab Ühendkuningriigis asuv biotsiidi loa- või registreerimistunnistuse omanik tegevuse tavapäraseks jätkamiseks oma loa- või registreerimistunnistuse vormistama Euroopa Liidu liikmesriigis asuva omaniku nimele.  Samuti tuleb selliste biotsiidide etikettidel ajakohastada loa- või registreerimistunnistuse omaniku...
07.03.2019

Ühendkuningriigist pärit meditsiiniseadmed ja abivahendid tuleb ümber registreerida

Tulenevalt Ühendkuningriigi lahkumisest Euroopa Liidust 30. märtsil tuleb meditsiiniseadmete ja abivahendite edasimüüjatel tooted vastavas andmekogus (MSA) ümber registreerida. Terviseameti meditsiiniseadmete osakonna juhataja Tagne Ratassepa sõnul on Brexiti lähenemise tõttu küsitakse terviseametilt, kuidas peaks käituma juhul, kui meditsiiniseadmetel muutub teavitatud asutus või Euroopa volitatud esindaja. „Kui muutub meditsiiniseadme teavitatud asutus, siis praegu palume panna msa.sm.ee olevale seadmele juurde märge, et tootmine on lõpetatud ning teha uus levitamise teavitus,“ ütles...
06.03.2019

9. nädal: Grippi haigestumine väheneb

Perioodil 25. veebruar – 3. märts pöördus ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu arsti poole  5233  inimest, mis on 255 inimese võrra vähem kui eelneval nädalal. Haigestunutest 42,6 protsenti olid lapsed. Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ja grippi haigestunute üldarv on veebruaris ja märtsis olnud kerges langustrendis – perioodil 4.-10. veebruar pöördus ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu arsti poole 5978, perioodil 11.-17. veebruar 5801 inimest ja sellele järgneval nädalal 5488 inimest. Gripijuhte oli veebruari viimasel ja märtsi esimesel nädalal kokku...
06.03.2019

Terviseameti pikaajaline teenistuja pälvis ECDC teenetemedali

Haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskus ehk ECDC tunnustas pikaaegset terviseameti teenistujat Kuulo Kutsarit teenetemedaliga pikaajalise ja tulemusliku koostöö eest. Alates ECDC asutamisest 2005. aastal osales doktor Kuulo Kutsar keskuse nõukoja liikmena direktorite nõustamises nakkushaiguste epidemioloogia, epideemiatõrje, nakkusohutuse, vaktsiinide ja vaktsineerimise, epidemioloogide täiendkoolituse ning ECDC teadustegevuse planeerimise teemal. Samuti hindas ja nõustas ta eksperdina mitmete Euroopa komisjoni projektide ülevõtmise vajalikkust ECDC haldusalasse. Ligemale 20 aastat oli...
06.03.2019

Ühendkuningriigi kosmeetikatooted muutuvad imporditavaks kaubaks

Peale Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust 30. märtsil loetakse Ühendkuningriigist toodavad kosmeetikatooted imporditavateks toodeteks. Seetõttu peavad Ühendkuningriigis asuvad kosmeetikatoodete tootjad ja importijad hiljemalt 29. märtsiks määrama enda toodetavale või imporditavale kosmeetikatootele uue, füüsiliselt ühes Euroopa Liidu liikmesriigis asuva vastutava isiku. Samaks ajaks peab seni Ühendkuningriigis asunud vastutav isik andma uuele Euroopa Liidus asuvale vastutavale isikule üle olemasolevad teavitused kosmeetikatoodetest teatamise portaalis CPNP, sest Ühendkuningriigis...
04.03.2019

Terviseamet kutsub Ida-Virumaa põhjavett käsitleva uuringu teabepäevale

Terviseamet kutsub kõiki huvilisi osalema 11. märtsil Ida-Virumaal Toilas peetaval teabepäeval, mille eesmärk on tutvustada Ida-Virumaa põhjavee kvaliteedile keskenduvat uuringut.  SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatava uuringu „Ordoviitsiumi ja kvaternaari põhjaveekogumitest vett ammutavate ühisveevärkide joogivee uuring võimalike põlevkivitööstusest tulenevate kemikaalide osas“ eesmärk on analüüsida põlevkivisektorist pärinevate kemikaalide võimalikku mõju ordoviitsiumi ja kvaternaari põhjaveekihtidest vett ammutavate ühisveevärkide joogiveele. Terviseameti keskkonnatervise...

Lehed