Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

18.09.2023

Kemikaalide ohutu käitlemise kohta valmis mahukas juhend

Päästeamet koostas koostöös teiste ametkondadega mahuka juhendi kemikaalide ohutu käitlemise kohta. Juhendi tutvustamiseks toimub 11. oktoobril ka infopäev. Kemikaaliseaduses on sätestatud, et kemikaali tuleb käidelda inimese elule ja tervisele ning asjale ja keskkonnale ohutult. See sõnastus on üldine ega võimalda käitlejatel mõista, millised on käitumisjuhised ja neile pandud kohustused, ning teiselt poolt järelevalveasutustel viidata üheselt mõistetavale õigusnormile. Juhendis on käsitletud õigusruumist tulenevaid nõudeid, üldisi põhimõtteid ning hea tava soovitusi, mis kehtivad...
14.09.2023

Osoon on lisatud biotsiidimääruse heakskiidetud toimeainete nimekirja kasutamiseks desinfektsioonivahendites.

Osoon on lisatud biotsiidimääruse (EL) nr 528/2012 (BPR) heakskiidetud toimeainete nimekirja kasutamiseks desinfektsioonivahendites. Desinfektsioonivahendid määratletakse biotsiidimääruse nr (EL) 528/2012 (BPR) alusel biotsiidideks erinevates tooteliikides. Biotsiidi, milles sisalduvad toimeained on heakskiidetud, on lubatud Eestis kättesaadavaks teha ja kasutada, kui see on saanud BPR alusel loa. Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2023/1078 kiidetakse heaks toimeaine hapnikust (sh ümbritsevast õhust või veest) saadud osooni kasutamine tooteliikidesse 2, 4, 5 ja 11 kuuluvates...
25.08.2023

Terviseamet korraldab Kohtla-Järvel tasuta ilu- ja isikuteenuste infopäeva

Terviseamet korraldab tasuta ilu- ja isikuteenuste infopäeva Kohtla-Järvel, kuhu on oodatud nii valdkonnas tegutsevad kui ka alles alustavad iluteenindajad. Päeva eesmärk on suurendada teadlikkust valdkonnaga kaasnevatest ohtudest, tutvustada kehtivaid määrusi ja tervisekaitsenõudeid ning juhtida tähelepanu järelevalve käigus enim levinud puudustele. Ilumaailma pideva arengu tõttu tuleb infopäeval juttu ka meditsiiniseadmetest, teenuse osutamisel kasutatavatest kemikaalidest, kosmeetikatoodetest ja „piiripealsetest“ iluteenustest. Teemad, mida infopäeval käsitletakse:...
01.08.2023

Harku järves on sinivetikad

Terviseameti Põhja regionaalosakond võttis 28. juulil Harku järve supluskohast veeproovi sinivetikate määramiseks. Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi teaduri hinnangul ületab sinivetikate koguarvukus koos mittetoksiliste liikidega ujumiseks-suplemiseks loetud ohutut piiri, mille tõttu võib pikaajaline vees viibimine ja vee allaneelamine kujutada tervisele ohtu. Terviseamet soovitab lähiajal supelrandades ujudes olla tähelepanelik oma tervise osas ning peale suplust ennast võimalusel puhta vee ja seebiga pesta. Kindlasti on oluline jälgida, et väikelapsed ja lemmikloomad merevett alla ei...
28.07.2023

Kohus: Terviseamet ja PPA tegutsesid MEM Cafe sulgemisel õiguspäraselt

Tallinna Halduskohus jättis rahuldamata OÜ MEM kohvikud kaebuse Terviseameti ning Politsei- ja Piirivalveameti tegevuse peale, sest kohtu hinnangul olid ametite koroonapiirangute aegsed ettekirjutused õiguspärased ning Terviseameti otsus kohvik sulgeda põhjendatud. 2021. aasta novembris tegi Politsei- ja Piirivalveamet OÜ-le MEM kohvikud ettekirjutuse, sest ettevõte ei kontrollinud kohviku külastajate COVID-19 vaktsineerimise või viiruse läbipõdemise tõendeid. Tol hetkel kehtis Vabariigi Valitsuse korraldus, mis pani sellise kohustuse kõigile kohvikupidajatele, kelle ettevõttes pakuti...
24.07.2023

Imikute mürgistusjuhtumid on Eestis taas kasvutrendis

Aasta jooksul juhtub Eestis pisut üle 3000 haiglaravi vajava mürgistuse ja 4000 mürgistust, kui nõu saamiseks helistatakse mürgistusinfoliinile 16662. Viimasel kahel aastal on Eestis sagenenud alla üheaastaste laste mürgistusjuhtumid. Valdav osa õnnetustest juhtub kodus, sageli vanema kiirustamise või oskamatuse tõttu ohte märgata. Imikute ja väikelastega juhtub enim mürgistusõnnetusi kemikaalide ja ravimitega. Tänavu on alla 1-aastaste laste mürgistusjuhtumeid olnud üle 200 ja kuni 3-aastaste lastega õnnetusi üle 600. Mürgistusteabekeskuse juhi Mare Oderi sõnul põhjustab aina enam...
24.07.2023

Terviseamet tuletab meelde: enne iluprotseduuri kontrolli teenindaja tausta!

Iluteenuseid ostes tasub eelnevalt läbi viia põhjalik eeltöö, sest kogemuse või kvalifikatsiooni puudumine võib viia suurenenud tüsistuste riskini, ebakvaliteetse tulemuseni ja halvimal juhul pöördumatute tervisekahjustusteni. Iga päev lisandub iluvaldkonda uudseid tooteid, noorendavaid protseduure ja teenuseid, mis eeldavad iluteenindajalt põhjalikke teadmisi inimese füsioloogiast, anatoomiast, mikrobioloogiast, aktiivainetest ja kosmeetilisest keemiast. Paraku ei ole nende teadmiste omandamine tänases seaduseruumis nõutav. Vajalike kogemuste ja kvalifikatsiooni puudumine võib ohtu seada...
20.07.2023

Terviseamet korraldab Võrus ilu- ja isikuteenindajatele tasuta infopäeva

Terviseamet korraldab Võrus ilu- ja isikuteenuste osutajatele tasuta infopäeva, mille eesmärk on suurendada teenuseosutajate teadlikkust valdkonnaga kaasnevatest ohtudest. Infopäev on suunatud nii praktiseerivatele kui ka alustavatele ja alles õppivatele ilu- ja isikuteenindajatele. Lõuna regionaalosakonna vaneminspektori Gerttu Uibo sõnul korraldab Terviseamet esmakordselt Võrus tasuta ilu- ja isikuteenuste teabepäeva. „Teabepäeva eesmärk on suurendada teadlikkust valdkonnaga kaasnevatest ohtudest, tutvustada kehtivaid määrusi ja tervisekaitsenõudeid, juhtida tähelepanu järelevalve...
13.07.2023

Püsimeigi pigment peab olema korrektse märgistusega

Terviseamet juhib tähelepanu, et püsimeigi pigmente, mille märgistus ei sisalda lauset „Tätoveerimiseks või püsimeigi tegemiseks kasutatav segu“, ei tohi püsimeigi tegemiseks kasutada! Antud märge on ette nähtud spetsiaalselt selleks, et teenuse pakkujatel oleks kergem piirangust kinni pidada.  Järelevalve käigus on selgunud, et teenuse osutamisel kasutatakse nõuetele mittevastavaid püsimeigi tinte, mis on mõeldud vaid sünteetilisel nahal harjutamiseks. Püsimeigi teenuse pakkuja peab olema tähelepanelik ja valima kasutamiseesmärgile vastavad tooted. Uute nõuete eesmärk on kaitsta...
Pilt rannast
06.07.2023

Tallinna kahes suplusrannas on veekvaliteet halvenenud

Tallinnas on Stroomi ja Kakumäe randades suplusveekvaliteet halvenenud. Stroomis on suurenenud nii enterokokkide kui ka Escherichia coli sisaldus, Kakumäel on suurenenud soole enterokokkide sisaldus. Selle nädala seireproovid viitasid veekvaliteedi halvenemisele, mistõttu võeti nädala keskel uued seireproovid. Kuni kvaliteedi paranemist kinnitavate analüüsitulemuste saabumiseni ei ole soovitatav seal ujuda. Ettevaatlik tasub olla eelkõige lastel, vanemaealistel ja nõrga immuunsüsteemiga inimestel. Veekvaliteedi halvenemise põhjuseks võivad olla viimasel ajal esinenud tugev tuul ning...

Lehed