Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

27.01.2010

Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumine 3. nädalal

Haigestumuse suuremat kasvu täheldati Narvas, Põlvamaal, Jõgevamaal ja Pärnumaal, teistes maakondades oli haigestumise tõus väiksem. Tallinnas, Harjumaal; Läänemaal, Saaremaal ja Valgamaal aga haigestumus hoopis vähenes.   Haigestumus 100 000 elaniku  kohta oli 245 (2.nädalal- 243). Gripp ja gripisarnased haigused Haigestumine gripisarnastesse nakkustesse püsib eelneva nädalaga võrreldes samal tasemel. Sentinel süsteemi andmetel võib hinnata gripi haigestumise intensiivsust keskmiseks ja levikut laialdaseks. Grippi diagnoositi kõikides maakondades, v.a Saaremaa ja...
27.01.2010

Väga ohtlike ainete kandidaatainete loetelu täienes

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) lisas autoriseerimisele kuuluvasse kandidaatainete loetellu 14*  väga ohtlikku ainet. Ettevõtted, kes toodavad või impordivad loetelus nimetatud aineid, peavad kontrollima sellega kaasneda võivaid kohustusi. Ainete kandidaatainete loetellu lisamine võib ettevõtetele kaasa tuua seaduslikke kohustusi, mis kehtivad nii ainetele kui ka segude ja toodete koostises esinevatele ainetele. ECHA koduleheküljel on sellisest kohustustest välja toodud lühikokkuvõte. Kandidaatainete loetellu lisatud ained on toodud järgnevas TABELIS Lisainformatsioon:...
27.01.2010

Avaldati uus PIC-ringkiri

2009. aasta detsembris avaldati XXX PIC-ringkiri. Tegemist on tähtsaima dokumendiga Rotterdami konventsiooni rakendamisel, mille abil vahendatakse konventsiooniosalistele informatsiooni ohtlike kemikaalide kohta. PIC-ringkirjas avaldab sekretariaat iga kuue kuu tagant Rotterdami konventsiooniga ühinenud riikide impordiotsuseid teatavate rahvusvaheliselt kaubeldavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiidide suhtes. Ringkirjas nr. XXX on kogutud informatsioon ajavahemiku 1. mai 2009 kuni 31. oktoober 2009 kohta. PIC-ringkiri nr. XXX on kättesaadav Rotterdami konventsiooni koduleheküljelt MS-Word...
26.01.2010

Uue gripi vastu on vaktsineeritud üle 25 tuhande inimese

Esmaspäevase, 25. jaanuari seisuga on vaktsineerituid kokku 25 785, neist 5358 inimest on saanud juba ka teise annuse vaktsiini. Jätkuvalt saavad kõik soovijad end gripi vastu vaktsineerida. Kõige lihtsam viis selleks on võtta ühendust oma perearstiga.
25.01.2010

Ülemiste hingamisteede viirusnakkused 3. nädalal

Tallinnas, Harjumaal, Läänemaal, Saaremaal ja Valgamaal vähenes haigestumus keskmiselt 20 protsendi ulatuses. Haigestumuse tõusu täheldati Narvas (40%), Põlvamaal (32,%), Jõgevamaal (27,6) ja Pärnumaal (21,5), teistes maakondades oli haigestumise tõus väiksem. Haigestumus 100 000 elaniku  kohta oli 244,8 (2.nädalal- 243). Haigestumuse trend   Ülevaatlikuma info ja täpsema analüüsi  2. nädala haigestumise (sh gripp) kohta edastame kolmapäeval, 27. jaanuaril.
25.01.2010

Maailma Terviseorganisatsiooni avaldus väidetava huvide konflikti ja võltspandeemia kohta

Maailma Terviseorganisatsioon tunnistab, et globaalne koostöö terve rea partneritega, kaasa arvatud eraettevõtetega, on tähtis rahvatervise eesmärkide saavutamiseks tänapäeval ja tulevikus. Selleks, et ohjata huvide konflikte või teadvustatud huvide konflikte Maailma Terviseorganisatsiooni nõunikerühmade ja ekspertkomiteede liikmete vahel, on kehtestatud arvukad kaitsemehhanismid. Ekspert-nõunikud esitavad Maailma Terviseorganisatsioonile allkirjastatud huvide deklaratsiooni, milles nad viitavad igale erialasele või finantshuvile, mis võiks mõjutada nende soovituste erapooletust. Maailma...
22.01.2010

Paukuva pakasega tekib alajahtumise oht

Lähipäevadeks lubatud kuni miinus 22 külmakraadi tajub organism juba nõrga tuule korral tegelikult kui -30 kraadist näpistavat pakast, mille puhul võivad katmata kehaosad saada külmakahjustusi vähem kui poole tunnise õues viibimise ajal.   Tuule ja külma koosmõjul organismile mõjuvat tegelikku temperatuuri ehk tuule-külma indeksit tuleks arvestada  koolide õppetöö ja eelkooli lasteasutuste tegevuse korraldamisel, samuti kaitseväes, merelaevastikus, pikkadel suusa- või jalgsimatkadel või ka lihtsalt perega jalutuskäiku planeerides, sest suurem oht külmakahjustuste saamisel on...
18.01.2010

Uue gripi vastu on vaktsineeritud üle 20 tuhande inimese

11. – 17. jaanuarini teostati Eestis uue gripi vastu  üle 10 000 vaktsineerimise. Esimese vaktsiini annuse said 8102 inimest,  2442 inimest käisid end vaktsineerimas teise annusega. Kokku on ajavahemikul 15.12.2009.a. – 17.01.2010.a. viidud läbi 23 733 vaktsineerimist. 1/3 vaktsineeritutest moodustavad inimesed, kes ei kuulu ühtegi riskirühma ja on seega nö teadlikult oma tervisest hoolivad kodanikud. Kokku on neid 7867. Üle 5000 vaktsineeritutest on 18 – 64-aastased erinevaid kroonilisi haigusi põdevad inimesed. Tervishoiutöötajaid on vaktsineeritute hulgas 2847....
18.01.2010

Ülemiste hingamisteede viirusnakkused ja gripp 2. nädalal

2. nädalal (11. – 17. jaanuar 2010) haigestus ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse 3261 inimest, neist 36 protsenti olid lapsed.  Gripi sentinel-seire andmetel registreeriti 2. nädalal 139 gripitaolist  haigusjuhtu. Vähenemine eelmise nädalaga võrreldes 35 protsenti näitab ka grippi haigestumiste arvu langust. Grippi haigestumuse intensiivsus võib hinnata Eestis keskmiseks, levikut endiselt laialdaseks, mis tähendab, et grippi diagnoositi kõikides maakondades, v.a Saaremaa ja Põlvamaa.     Viiruste etioloogia Nädal tõi muutuse viiruste etioloogiline...
13.01.2010

Ülemiste hingamisteede viirusnakkused ja gripp 1. nädalal

Kolmel järjestikusel nädalal on haigestumine vähenenud kõikides maakondades välja arvatud Tartumaal, kus haigestunute arv on 20 protsenti kasvanud. 100 000 elaniku kohta haigestus keskmiselt 245 inimest (53. nädalal – 338) Uus gripp  Haigestumine gripisarnastesse nakkustesse püsib eelmise nädalaga võrreldes samal tasemel.  Sentinel süsteemi andmeid kasutades võib hinnata grippi haigestumuse intensiivsust keskmiseks ja levikut laialdaseks, kuna gripp on diagnoositud kõikides maakondades, v.a  Saaremaa ja Hiiumaa. 1. nädalal sai positiivse kinnituse 42 A gripi proovi. Uuele...

Lehed