Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

20.04.2010

Avaldati nimekiri 2010. aastal registreerida plaanitud ainetest

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) avaldas nimekirja kõikidest ainetest, mille kohta on ettevõtted kinnitanud plaanilist registreerimist REACH määruse 2010. aasta registreerimistähtajaks. Kui aine tuleb registreerida aastal 2010 ja seda ei tehta, on selle tootmine ja müümine pärast 30. novembrit 2010 Euroopa Ühenduses ebaseaduslik. Ainete allkasutajatel nüüd võimalus kontrollida, kas nende poolt kasutatavad suurtes kogustes ja ohtlikud ained kavatsetakse registreerida õigeaegselt (väiksemates kogustes ja vähemohtlikke aineid ei pea sellel aastal registreerima). Tootjad ja importijad peaksid samuti...
16.04.2010

Vulkaanilised tuhapilved liiguvad kõrgel

Terviseameti kinnitusel ei kujuta nii kõrgel liikuvad tuhapilved ohtu inimese tervisele. Keskkonnauuringute Keskuse seirejaamades mõõdetud saaste peenosakeste hetketasemed on väga madalad. Seirejaamade näitusid jälgitakse ja kui peaks esinema kõrvalekaldeid kas osakeste või vääveldioksiidi sisalduse osas, siis teavitatakse sellest asjaomaseid asutusi. Lisaks on ilm pilves ja esineb kergeid sajuhooge, mis pesevad välisõhust osakesed ja vesilahustuvad gaasilised saasteained välja.Vulkaaniline tuhk on üldjuhul oma keemilistelt omadustelt reageerimatu, hõõrduv ja kergelt happeline ning koosneb...
07.04.2010

Hingamisteede viirusnakkused ja gripp 13. nädalal

Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestus 2737 inimest. Haigestumus 100 000 elaniku  kohta oli 204,2 (12.nädalal - 236 ).  Viroloogiliste uuringute põhjal ringlesid Eestis üheaegselt mitmed respiratoorseid viirusnakkusi põhjustavad viirused. Gripiviiruste osakaal väheneb, kuid kasvab respiratoor-süntsütiaalse (RS) viiruse ja paragripiviiruste osakaal.   Möödunud nädalal sai positiivse kinnituse üks A ja üks B gripiviiruse proov,  ühtegi uue A(H1N1) gripiviirust ei ole kinnitatud juba kolmandal järjestikusel nädalal. 2009/2010 Gripihooaja esialgne...
07.04.2010

Aeg on alustada puugivaktsineerimisega

Kellel on esimesed süstid saadud, peaks nüüd mõtlema revaktsineerimisele.   Puugihooaeg kestab Eestis tavaliselt aprillist oktoobrini. Puuk muutub aktiivseks, kui maapinna temperatuur on viis soojakraadi või enam.   Entsefaliiti haigestumise esimesed juhud ilmnevad tavapäraselt mais, aga puukborrelioosi registreeritakse meil aastaringselt. See ei tähenda veel, et puugid aastaringselt aktiivsed on, lihtsalt osad haigusjuhud tulevad ilmsiks alles tüsistuste kaudu ja oluliselt hiljem, kui puuk tegelikult nahale on sattunud. Möödunud aastal registreeriti Eestis 179 puukentsefaliidi...
01.04.2010

Üleujutused võivad ohustada joogivett

Kõik kaevuomanikud peaksid oma kaevu seisukorda vähemalt vaatlusega jälgima. Juba üksi kaevuümbruse ja rakete vaatlemise järgi saab aru, kas sulavesi ja pinnavesi pääsevad kaevu seni korras olnud põhjavett saastama. Tähelepanelikult tuleb jälgida vee hägususe ilmumist, värvuse, lõhna või maitse muutumist. Niisuguste lihtsalt märgatavate vee omaduste avastamisel tuleb hakata koduses majapidamises joogiks, toidu valmistamiseks ja hammaste pesemiseks kasutama ainult keedetud vett. Pärast tulvavee taandumist tuleb kaev korda teha ja puhastada. Salvkaevu puhastamise juhendid leiate Terviseameti...
01.04.2010

Ülemiste hingamisteede viirusnakkused ja gripp 12. nädalal

Haigestumus 100 000 elaniku  kohta oli 236 (11.nädalal - 259). Viroloogiliste uuringute põhjal saab öelda, et Eestis ringlesid üheaegselt mitmed respiratoorseid viirusnakkusi põhjustavad viirused. Gripiviiruste osakaal väheneb jätkuvalt, samas kasvas respiratoor-süntsütiaalse (RS) viiruse ja paragripiviiruste osakaal. Positiivse kinnituse sai kaks A gripiviiruse proovi, ühtegi uue A(H1N1) gripiviiruse proovi ei ole Eestis kinnitatud juba kahel järjestikusel nädalal. Hooaja algusest on Tervisekaitseinspektsiooni nakkushaiguste laboris uuritud 2578 proovi uue gripi tekitaja suhtes...
30.03.2010

Terviseamet hangib kiirabile sidetehnikat

Riigihanke väljakuulutamine sai võimalikuks tänu 25. veebruaril 2010 allkirjastatud Eesti- Šveitsi koostöölepingule. Selle tulemusena saab Terviseamet projekti elluviimiseks Šveitsi riigilt tagastamatut abi 1 280 000 Šveitsi franki, millele lisandub Eesti-poolne 15% kaasfinantseerimine. Lisaks raadiosidevahenditele soetatakse projekti abil järgnevate riigihangetena ka mobiilsed arvutitöökohad kiirabiautodesse, luuakse ja juurutatakse nende tarvis spetsiaalne tarkvara, kiirabiautod varustatakse internetiühendusega ning korraldatakse kiirabi ja haiglate EMO-personali koolitus. Kogu...
24.03.2010

90 kiirabibrigaadi jõudsid 2009. aastal 241 894 abivajajani

Riigis tegutses 24 kiirabiettevõtet.  2009. aastal abi saanud patsientidest ligi 88 protsenti olid täiskasvanud ja 12 protsenti lapsed. Eelneva aastaga võrreldes on abi saanud laste osakaal veidi suurenenud ning täiskasvanute osa langenud. Haiglaravile toimetas kiirabi 87 743 isikut, mis moodustab 36 protsenti ( 2008 aastal 36,7%) kõikidest abivajajatest. Traumade tõttu tuli hospitaliseerida kannatanuid kokku 31 713 juhul (2008 aastal vastavalt 33 238 juhul), mürgistusjuhtumite korral osutati abi 2538 korral (2008 aastal 3094 korral). Mürgistusjuhtumitega pöördumiste  ...
23.03.2010

Ülemiste hingamisteede viirusnakkused ja gripp 11. nädalal

Haigestumus 100 000 elaniku  kohta oli 259 (10.nädalal - 235). Grippi ja gripitaolistesse nakkustesse haigestunute arv jäi samale tasemele.  Vähest tõusu on küll täheldatud, aga see ei ole olnud seotud gripiviirustega.  Kuna gripiviiruste poolt põhjustatud hingamisteede haigusi on ainult sümptomite põhjal raske eristada teistest respiratoorsetest haigustest, palume arstidel olla jätkuvalt valvsad ja pöörata kõrgendatud tähelepanu gripitaolistele haigusnähtudele.  Viroloogiliste uuringute põhjal võib öelda, et Eestis ringles üheaegselt mitmeid respiratoorseid...
23.03.2010

24. märts – Maailma Tuberkuloosipäev

Tänaseni on tuberkuloos maailma üks tähtsamaid surma põhjustavaid nakkushaigusi, millesse igal aastal nakatub umbes 9 miljonit ja sureb ligi 2 miljonit inimest. Euroopas nakatus 2008.a tuberkuloosi 461 645 ja Euroopa Liidus 82 611 inimest. Maailma Tuberkuloosipäev ergutab riiklikke tuberkuloosi vastu võitlemise programme, mitteriiklikke tugiorganisatsioone ja kopsuarste tegema kokkuvõtteid edusammudest ja puudujääkidest tuberkuloosi vastases võitluses ning tegema efektiivset koostööd Maailma Terviseorganisatsiooni egiidi all. Eesti Vabariigis juhib riikliku tuberkuloositõrje...

Lehed