Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

03.06.2010

Avaldati REACH määruse muudatus

31. mail 2010 avaldati Komisjoni määrus (EL) nr 453/2010, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH). 20. mail 2010 vastu võetud REACH määruse muudatus käsitleb peamiselt REACH määruse II lisa ehk ohutuskaartidega seotud nõudeid. REACH määruse muudatusmäärusega on võimalik tutvuda siin. Lisainformatsioon: Komisjoni määruse (EL) nr 453/2010 inglise keelne tekstTerviseameti Kemikaaliohutuse osakonna REACH menüü
01.06.2010

Algas ametlik suplushooaeg

Järvamaal ootab suplejaid 8, Tallinnas, Pärnu-, Tartu- ja Hiiumaal 5, Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal ja Valgamaal 4, Põlva-, Lääne-, Võru-, Viljandimaal 2 ning Saare- ja Jõgevamaal üks supluskoht. Täpsema info supluskohtade kohta leiad siit. Avalikeks supluskohtadeks loetakse rannad, mis on hooldatud ja korrastatud, varustatud piisava hulga riietuskabiinide, tualettruumide ja prügikastidega. Kogu suplushooaja vältel tehakse neis kohtades nõuetekohast suplusvee seiret, suplusvee kontrolli tulemused avaldatakse jooksvalt Terviseameti kodulehel. Eestis on suplemiseks sobivaid...
26.05.2010

Loomahammustustest 2009. aastal

Kõige sagedamini said inimesed eelmisel aastal pureda koertelt – kokku 1665 korda, 556 korda jäädi tõsisemalt kasside küünte ja hammaste vahele.    23-l korral pöörduti arsti poole pärast rottide rünnakut ja 18-l korral oli hammustajaks rebane. Rohkem kui viiel korral tekitasid kehavigastusi oravad, hiired, kährikud, siilid ja hobused.  Haruldasemateks hammustajateks võib 2009. aastal lugeda ahve, nahkhiirt, nugist ja tuhkrut. Ühel korral vajas inimene arstiabi pärast kuke kallaletungi.   Kõige rohkem inimesi vigastasid loomad Tallinnas ja Harjumaal (872) ning...
17.05.2010

Lastehalvatus Tadžikistanis, Vene Föderatsiooni Irkutski oblastis ja Moskvas

Kuna haigustekitajaks on osutunud metsiku polioviiruse esimene tüüp, on haigus tunnistatud lastehalvatustõveks.  Senini ei ole WHO kinnitanud, millisest poliomüeliidi endeemilisest riigist – Indiast, Pakistanist või Afganistanist – on pärit Tadžikistanis lastehalvatustõve puhangu põhjustanud metsik polioviirus. Ägeda lõdva halvatuse juhte on registreeritud ka naaberriigis Usbekistanis Tadžikistaniga piirnevates rajoonides. Käesolevaks ajaks on lastehalvatustõve puhang võtnud rahvusvahelise ulatuse, sest Tadžikistanis viibinud lapsed on kandnud metsikud esimest tüüpi polioviirused Vene...
13.05.2010

Hambaproteeside valmistamisel tuleb kasutada nõuetele vastavaid materjale

Tegemist on Ukraina ettevõtte „Stoma“ poolt toodetud hambaproteesimaterjalidega „Protakril-M“ ja „Redont-03“ ning plastmasshammastega „Estedent-02“. Terviseamet tuletab meelde, et Eestis on lubatud kasutada üksnes nõuetele vastavaid meditsiiniseadmeid ja sellega tuleb arvestada ka hambaproteesimisel või hambaravis kasutatavate materjalide puhul. Nõuetele mittevastavate materjalide kasutamise õigustuseks ei saa lugeda ka nende soodsamat hinda,  kuna kõikvõimalikud alternatiivid on turul piisaval hulgal esindatud ja hinnavahe „täissuu“ proteesi puhul on marginaalne. Terviseamet jätkab...
10.05.2010

Toimus Euroopa Kemikaaliameti neljas infopäev

19. mail korraldas Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) huvitatud osapooltele Helsingi näituste- ja messikeskuses (Helsinki Exhibition and Convention Centre) neljanda infopäeva. ECHA otsustas neljandal huvitatud osapoolte infopäeval pöörata tähelepanu IT-vahenditele, sealhulgas Chesar’ile (kemikaaliohutuse hindamiseks) ja klassifikatsioonist ja märgistusest teavitamiseks mõeldud vahendile. Lisaks arutati veel seda, kuidas levitada teavet registreeritud ainete kohta interaktiivselt, viimaseid arenguid registreerimiste ja toimikute esitamistes ning statistikat. Ürituse videosalvestiste ja...
04.05.2010

5. mai - ülemaailmne kätehügieeni päev

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on kuulutanud 5.mai ülemaailmseks kätehügieeni päevaks, mille  motoks on „Järgides kätehügieeni, päästad elusid“. Päeva üleskutse  üheks osaks on ülemaailmne algatus tõsta käte hügieeni teadlikust, sest  käte hügieen vähendab oluliselt nakkushaiguste levikut käte vahendusel.   Eesti osaleb WHO ülemaailmse kätehügieeni päeva tähistamisel Nakkushaiguste Ennetuse- ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) kaudu.   WHO poolt koordineeritud ülemaailmses algatuses oodatakse osalema kõiki tervishoiuasutusi, eesmärgiga tõsta ja...
27.04.2010

Lastehalvatuse puhang Tadžikistanis (uuendatud 03. mail)

Esinenud on 12 surmajuhtu (10 juhtu kuni 15-aastaste hulgas ja kaks täiskasvanute seas). Lastehalvatusse haigestumise puhang tõestab veelkord, et tõsised, kuid vaktsineerimise teel välditavad haigused ei ole maailmast kadunud. Tadžikistanis ilmnenud lastehalvatuse juhtude puhul on haigustekitajaks 1. tüüpi polioviirus, mis on geneetilistelt omadustelt lähedane India Uttar Pradeshi provintsis ringlevale metsikule tüvele. Viimane kohaliku päritoluga 1.tüüpi polioviiruse poolt põhjustatud puhang esines Tadžikistanis 1998.aastal. WHO andmetel on riigis laste vaktsineerimisega hõlmatus...
21.04.2010

Ülemiste hingamisteede viirusnakkused ja gripp 15. nädalal

Üle mitme nädala sai positiivse kinnituse üks uue A(H1N1) gripiviiruse analüüs.  Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestus 15. nädalal 3002 inimest. Haigestumus 100 000 elaniku  kohta oli 224. Viroloogiliste uuringute põhjal võime öelda, et Eestis ringlesid üheaegselt mitmed respiratoorseid viirusnakkusi põhjustavad viirused, neist domineerib jätkuvalt respiratoor-süntsütiaalse (RS) viirus. Haigestumine Euroopas Euroopa gripiseire võrgustiku andmetel oli haigestumuse intensiivsus kõikides riikides madal
21.04.2010

Islandi vulkaanilised tuhapilved inimeste tervist ei ohusta

Meie kohal liikuvad lausvihmapilved asuvad aga maapinnast kuni ühe kilomeetri kõrgusel, mistõttu ei ole põhjust muretseda ka vihma ajal õues viibivate laste ja täiskasvanute tervisohutuse pärast. Pikema aja jooksul tuhapilv hajub ja osaliselt jõuab ka troposfääri alumistesse kihtidesse, kuid need protsessid võtavad aega ja selle ajaga tuhapilv hajub ja lahjeneb oluliselt.   Vulkaaniline tuhk on üldjuhul oma keemilistelt omadustelt reageerimatu, hõõrduv ja kergelt happeline ning koosneb erinevatest mineraalidest.   Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ning Haiguste...

Lehed