Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

17.03.2011

10. nädal: Gripiviiruste osakaal on langenud

Grippi haigestumus kasvas täiskasvanute ja vanemealiste inimeste seas ja vähenes kuni 5-aastaste laste ja koolilaste hulgas. Grippi haigestumus vanusrühmade järgi Viiruste etioloogia Laboratoorse kinnituse sai 10. nädalal 31 A gripi ja 6 B gripiviirust. Täiendavalt läbiviidud A gripiviiruse alatüüpeerimine näitas, et positiivse kinnituse saanud A gripiviirustest 13 olid (H1N1) 2009. Sentinelsüsteemi andmetel hinnatakse gripi ja gripilaadse haigestumuse intensiivsust endiselt keskmiseks ning haigestumise geograafilist levikut laialdaseks, kuid esmakordselt oli 60% juhtudel...
14.03.2011

Kiirabi sai 2010 aastal 258 765 väljakutset

"Visiitide üldarvu ja abi saanud inimeste arvu erinevuse põhjuseks on tuhandetesse ulatuv tühistatud või tulemusteta väljakutsete arv ning ka kohapealsed surma konstateerimised," selgitas Terviseameti kiirabi büroo juhataja Kalev Pahla. Tühistatud väljakutseid registreeriti 2010. aastal 4719,  patsient oli sündmuskohalt kiirabi saabudes lahkunud 4078 korral. See annab kokku nii mittevajalikku kulu kui ka teiste abivajajate ooteaja pikenemise. Haiglaravile toimetas kiirabi eelmisel aastal 90 131 isikut, mis moodustab 35 protsenti kõikidest abivajajatest (2009 – 34%)....
09.03.2011

9. nädal: gripp ei taha veel järele anda

 Haigestumus kasvas kõige enam koolilaste hulgas, mis on nüüd jõudnud väikelaste haigestumusega peaaegu võrdsele tasemele. Kasvu täheldati ka vanemaealiste inimeste seas, vaid täiskasvanud tööealiste inimeste puhul saame rääkida haigestumuse langusest. Kogu hooaja vältel on haigestunud enam kuni 5-aastased lapsed, haigestumus nende hulgas oli keskmiselt kaks korda kõrgem kui koolilastel ja kuni 10 korda kõrgem võrreldes täiskasvanutega. Grippi haigestumus vanusrühmade järgi Möödunud nädalal lisandus Eestis ka üks surmajuht – 73aastane naisterahvas. Viiruste etioloogia...
02.03.2011

Ülemiste hingamisteede viirusnakkused ja gripp 8. nädalal

Sentinelsüsteemi andmetel püsib gripi haigestumuse intensiivsus Eestis endiselt keskmisel tasemel, haigestumise geograafiline levik on laialdane. Haigestumine vähenes kõikides vanusrühmades, kõige suurem vähenemine oli kuni 5- aastaste laste hulgas.  Grippi haigestumus vanusrühmade järgi  Viiruste etioloogia Kaheksandal nädalal muutus ringlevate viiruste etioloogiline struktuur. A gripiviiruste osakaal vähenes 45 protsendi võrra (39%) ega domineeri enam ringlevate viiruste hulgas. Möödunud nädalal kahekordistus B gripi ja paragripiviiruse osakaal vastavalt 12 ja 28%, RS-...
23.02.2011

Ülemiste hingamisteede viirusnakkused ja gripp 7. nädalal

Sentinelsüsteemi andmetel püsib gripi haigestumuse intensiivsus Eestis endiselt keskmisel tasemel, haigestumise geograafiline levik on laialdane. Vanusrühmade järgi haigestusid enam kuni 5 aastased lapsed,  nende hulgas kasvas haigestumus ligikaudu 20 protsenti. Koolilaste, täiskasvanute ja vanemaealiste hulgas haigestumine vähenes. Grippi haigestumus vanusrühmade järgi Viiruste etioloogia Seitsmendal nädalal muutus ringlevate viiruste etioloogiline struktuur. Gripiviiruste osakaal hakkas vähenema, paragripi-, adeno- ja RS-viiruste osakaal aga tõusma.   Ringlevate...
21.02.2011

Jõustus REACH-määruse XIV lisa (autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu) muudatus

17. veebruaril 2011 vastu võetud ja 18. veebruaril Euroopa Liidu Teatajas avaldatud REACH-määruse XIV lisa täiendati uute ainetega. Lisasse kantud aineid ei tohi Euroopa Liidu turule viia või teatud kasutusaladel kasutada enne aine vastavaks kasutusalaks autoriseerimist. Autoriseerimisnõue kehtestatakse ainete suhtes: mis vastavad kantserogeenseteks (1. või 2. kategooria), mutageenseteks (1. või 2. kategooria) või reproduktiivtoksilisteks (1. või 2. kategooria) klassifitseeritud ainete kriteeriumidele,mis on püsivad, bioakumuleeruvad ja mürgised või väga püsivad ja väga bio-...
16.02.2011

6. nädal: Gripi haripunkt on möödas, haigestumuse intensiivsus püsib keskmisel tasemel

Laboratoorselt kinnitatud grippide arv püsis stabiilsel tasemel. Sentinelsüsteemi andmetel oli gripi haigestumuse intensiivsus Eestis keskmine ja geograafiline levik laialdane Vanusrühmade järgi haigestusid jätkuvalt enam kuni 5 aastased lapsed, kuid haigestumus nende hulgas vähenes  ligikaudu 30 protsenti. Koolilaste ja täiskasvanute haigestumus vähenes samuti vastavalt 14 ja 10 protsenti, kuid  vanemaealiste hulgas (65 ja vanemad)  täheldati haigestumuse tõusu.   Grippi haigestumus vanusrühmade järgi   Viiruste etioloogia Kuuendal nädalal viiruste...
14.02.2011

Käreda pakase korral võivad nooremad koolilapsed koju jääda

Terviseamet tuletab meelde, et käreda pakase korral tuleb lapse kooliteele saatmisel arvestada välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit, sest alles kahe komponendi koosmõjul saame teada organismile tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri. Laps võib koju jääda, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on: 1) miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis; 2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis. Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele tuleb korraldada koolis erinevaid tegevusi....
09.02.2011

5. nädal - ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumine hakkab stabiliseeruma

Laboratoorselt kinnitatud grippide arv vähenes 28  protsenti, gripitaoliste haigestumiste arv püsib esialgu samal tasemel. Sentinelsüsteemi andmetel on gripi haigestumuse intensiivsus Eestis keskmine ja geograafiline levik laialdane. Haigestumus ei ületa siiski varasemate aastate tavapäraseid gripihooaja näitajaid. Vanusrühmade järgi haigestusid enam kuni 5 aastased lapsed. Haigestumus nende hulgas kasvas umbes 15 protsenti, koolilaste seas püsib haigestumus stabiilsel tasemel, täiskasvanute ja vanemaealiste hulgas (65 ja vanemad) vähenes haigestumus vastavalt 14 ja 16 protsenti...
08.02.2011

Kihnu saarel tegutsevad kohapealsed kiirabi abistajad

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla anestesioloogiakliiniku juhataja Andrus Remmelgase selgitusel ei kaalunud nad pikalt Terviseameti pilootprojekti pakkumist. „Regionaalhaigla reanimobiiliosakond on loomisest alates tegelenud erakorralise abi osutamise ja vajadusel ka haigete transportimisega väikesaartelt. Tänu pilootprojektile oleme tõesti saanud kohapeal koolitada inimesed, neile on muretsetud vajalik varustus, mis annab võimaluse pidevalt konsulteerida Regionaalhaigla valvearstidega,“ sedastas Remmelgas. Terviseameti peadirektori asetäitja Üllar Kaljumäe sõnul võib kiirabilise abi uue...

Lehed