Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

30.11.2011

Uus multifilm: Jänku-Juss õpib mürgistustest hoiduma

Terviseameti mürgistusteabekeskuse ja lastekas.ee koostöös on valminud õpetliku sisuga multifilm ”Jänku-Juss õpib mürgistustest hoiduma!”. Seekordses loos keskendutakse erinevatele ravimitest ja kemikaalidest tingitud ohtudele inimeste kodudes. Jänku-Jussi abiga õpivad lapsed ohte märkama ning neid ära hoidma, Jussile jagavad häid nõuandeid mürgistusinfoliini töötajad Mare ja Raido. Mürgistusteabekeskuse infoliinile 16662 helistajate arv pidevalt kasvanud - 2011 aastal võrreldes 2010. aastaga on kasv olnud ligi 230%. Infoliinile helistavad tavakodanike kõrval ka tervishoiutöötajad...
30.11.2011

Uus multifilm: Jänku-Juss õpib mürgistustest hoiduma

Terviseameti mürgistusteabekeskuse ja lastekas.ee koostöös on valminud õpetliku sisuga multifilm ”Jänku-Juss õpib mürgistustest hoiduma!”. Seekordses loos keskendutakse erinevatele ravimitest ja kemikaalidest tingitud ohtudele inimeste kodudes. Jänku-Jussi abiga õpivad lapsed ohte märkama ning neid ära hoidma, Jussile jagavad häid nõuandeid mürgistusinfoliini töötajad Mare ja Raido. Mürgistusteabekeskuse infoliinile 16662 helistajate arv pidevalt kasvanud - 2011 aastal võrreldes 2010. aastaga on kasv olnud ligi 230%. Infoliinile helistavad tavakodanike kõrval ka tervishoiutöötajad...
28.11.2011

Viljandiga seotud kollatõve juhtude arv tõusis 120-ni

47.nädalal (21. -27. november) lisandus 12 A-viirushepatiidi juhtu, neist 10 olid seotud Viljandimaaga – kaheksa juhtu kinnitati Viljandimaal, üks Raplamaal  ja üks Valgamaal. Lisaks registreeriti kaks haigestumist Pärnumaal, kus seos Viljandiga puudus. Viljandiga seotud haigusjuhte on 27. novembri seisuga kinnitatud 120. Neist Viljandimaal 101, Tallinnas üheksa, Raplamaal viis, Harjumaal kaks, Pärnumaal, Tartumaal ja Valgamaa üks juht. Kokku on aasta algusest registreeritud Eestis 136 A-viirushepatiidi haigusjuhtu. Maakonniti: Viljandimaa – 102, Tallinn – 15, Raplamaa – 7, Harjumaa...
24.11.2011

46. nädal ülemiste hingamisteede viirusnakkuste osas suuri muutusi ei toonud

46. nädalal (14- 20. november 2011) pöördus ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumise tõttu arstide poole 3152 inimest, neist üle poole olid lapsed. Haigestunute arv küll kasvas eelneva nädalaga võrreldes kaheksa protsendi võrra, kuid jääb endiselt 14 protsendiga alla varasemate aastate sama perioodi tavatasemele. Gripitaolisi haigestumisi registreeriti 46. nädalal 65 korral, juurdekasv on eelmise nädalaga võrreldes 12 %. Vanusrühmade järgi haigestusid enam kuni 5-aastased lapsed, kuid  esmakordselt kahekordistus gripitaolistesse haigustesse haigestumine eakate hulgas....
21.11.2011

Nädal tõi juurde 11 uut kollatõppe haigestunut

46.nädalal (14.-20. november) lisandus 11 A-viirushepatiidi haigusjuhtu, nendest kaheksa Viljandimaal ja üks Tallinnas, mis oli seotud Viljandiga ning üks haigestumine Harjumaal, see oli sissetoodud, lisaks ka haigestumine Pärnumaal. Viljandiga seotud haigusjuhte on 20. novembri seisuga registreeritud kokku 109, neist Viljandimaal 92, Tallinnas üheksa, Raplamaal neli, Harjumaal kaks ning Pärnu- ja Tartumaal üks haigusjuht. Kokku on aasta algusest registreeritud 124 A-viirushepatiidi haigusjuhtu. Maakonniti: Viljandimaal 94, Tallinnas 15, Raplamaal kuus, Harjumaal neli, Lääne-Virumaal ja...
17.11.2011

18 november – Euroopa Antibiootikumipäev

Euroopa Antibiootikumipäeva eesmärk on teadvustada nii avalikkusele, haigusi põdevatele inimestele kui tervishoiutöötajatele, et antibiootikumid on väga väärtuslikud ja kasulikud ravimid paljude bakterhaiguste ravimiseks ainult siis, kui neid mõistlikult, põhjendatult ja võimalikult vähe kasutada. Saa terveks – ilma antibiootikumideta! – on seekordse antibiootikumipäeva moto! Nagu on näidanud aastakümneid kestnud antibiootikumide ajastu, on nende kergekäeline kasutamine viinud nii haiged kui arstid väga keerukasse olukorda, kus paljud haigustekitajad on omandanud resistentsuse ehk...
17.11.2011

Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumine püsib madalal tasemel

Arsti poole pöördunute arv  vähenes käesoleva aasta 45. nädalal eelmise nädalaga võrreldes 15 protsenti ja jääb tunduvalt alla varasemate aastate sama perioodi tavatasemele. Näiteks möödunud aasta samal ajal oli haigestunuid 10 protsenti enam. Gripitaolisi haigestumisi registreeriti 45. nädalal 57 korral, eelmise nädalaga võrreldes vähenes gripitaoliste haigusnähtudega patsientide arv 22 protsenti ning võrreldes 2010 aasta sama ajaga võrreldes oli vähenemine 12 protsenti. Haigestumine oli seotud peamiselt muude respiratoorseid viirusnakkusi põhjustavate viirustega, millest...
15.11.2011

Nädalaga lisandus 10 uut kollatõve juhtu

Kokku on registreeritud 100 Viljandimaalt alguse saanud kollatõppe haigestumist, neist 84 Viljandimaal, kaheksa Tallinnas, kolm Raplamaal, Harjumaal kaks ning Pärnu- ja Tartumaal üks juht. Aasta algusest on Eestis registreeritud 113 A-viirushepatiidi haigusjuhtu. Maakonniti: Viljandimaal – 86, Tallinn – 14, Raplamaa – 6, Harjumaa – 3, Lääne-Virumaa – 2, Pärnu- ja Tartumaal 1 haigestumine.
10.11.2011

Gripp pole sel sügisel end veel ilmutanud

Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumise intensiivsus ei ole ületanud hooajale iseloomulikku näitajaid. Arstide poole pöördunute hulk ühes nädalas on jäänud 3100 ja 3400 inimese vahele. Sentinelsüsteemi kaudu saadud andmete põhjal võib hinnata grippi haigestumise intensiivsust hetkel madalaks, arstide poolt on registreeritud vaid üksikud gripitaolised haigestumised. Haigestunute arvu osas maakondade lõikes suuri erinevusi ei ole. Vanusrühmade järgi haigestuvad enim kuni 4-aastased lapsed.  Euroopa gripiseirevõrgustiku andmeil on grippi haigestumuse intensiivsus...
08.11.2011

Nädalaga lisandus viis uut kollatõppe haigestumist

Aasta 44. nädalal (31.10 – 06.11) lisandus Eestis viis uut A-viirushepatiiti haigestumist, kõik juhud registreeriti Viljandimaal. Viljandiga seotud haigusjuhte on käesoleva aasta suvest alates kinnitatud kokku 92, neist  Viljandimaal 77, Tallinnas 8, Raplamaal 3, Harjumaal 2, Pärnu ja Tartumaal 1 juht. Kokku on aasta algusest registreeritud Eestis 103 A-viirushepatiidi haigusjuhtu.

Lehed