Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

09.04.2012

A-viirushepatiidi levik on sel aastal vähenenud

Haigestumine A-viirushepatiiti on nii Viljandimaal kui ka kogu Eestis käesoleval aastal oluliselt vähenenud. 2012 aasta esimeses kvartalis kinnitati 29 A-viirushepatiiti haigestumist, neist Viljandimaal 23, Raplamaal ja Tallinnas kaks ning Jõgeva- ja Järvamaal üks juht. Raplamaa haigestumised ei olnud seotud Viljandimaalt alguse saanud haiguspuhanguga. Viljandis põhjustas mõnevõrra suurema haigestumise üks koolisisene levik, mille käigus said nakkuse kuus õpilast ja üks täiskasvanu. Kooli jõudis kollatõbi õpilase kaudu, kes haigestus möödunud aasta lõpus oma peres. Kuna kollatõvel on pikk...
07.04.2012

7. aprill - Maailma tervisepäev

Iga aasta 7. aprillil tähistatakse ülemaailmset tervisepäeva, mis seekord keskendub vananemisele ja tervisele. Maailma rahvastik vananeb ja seega on oluline pöörata tähelepanu aktiivsetele tervislikele eluviisidele, mis aitavad ka vanemas eas nautida täisväärtuslikku elu. 7. aprillil 1948 loodi Maailma Terviseorganisatsioon WHO ning selle taatumi tähistamiseks hakati 1950. aastast tähistama päeva Maailma tervisepäevana. 2012. aasta tervisepäeva ametliku kodulehega saad tutvuda siin. 
05.04.2012

Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumine püsis stabiilsel tasemel

13. nädalal (26.03-01.04) pöördus arstide poole ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu 5015 haigestunut, neist pooled olid lapsed. Nii grippi kui ka ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumine on stabiliseerunud ja püsib keskmisel tasemel.  100 000 elaniku kohta haigestus eelmisel nädalal keskmiselt 374 inimest, nädal varem 361. Keskmisest suurem oli viirusnakkustesse haigestumus  Harjumaal, Läänemaal, Lääne-Virumaal, Narvas, Raplamaal, Tartumaal ja Viljandimaal. Haigestumine kasvas Harju, Lääne-Viru-, Põlva-, Rapla- ja Viljandimaal, teistes maakondades...
03.04.2012

Mürgistuste infoliin 16662 töötab pühade ajal tavapärases rütmis

Terviseameti mürgistusteabekeskus annab teada, et mürgistuste infoliin 16662 jätkab pühade ajal tööd tavapärases rütmis. Kõnesid võetakse vastu ööpäevaringselt alates esmaspäeva hommikust kell 9.00 kuni laupäeva hommikuni kell 9.00. Nädalavahetusel infoliin ei tööta. Välismaalt helistamiseks tuleb valida number +372 626 93 90 Infotelefonile 16662 võib helistada kõikide ägedaid mürgistusi puudutavate küsimuste korral, helistamine on anonüümne ning kõnedele kehtivad tavatariifid. Mürgistuse infoliinile tehtud kõnede arv kasvas 2011. aastal varasemaga võrreldes rohkem kui kaks korda. ...
28.03.2012

12. nädalal püsis haigestumine ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ja grippi jätkuvalt stabiilne

Analüüsides kolme järjestikuse nädala haigestumuse trendi saab üldistada, et grippi haigestumuse intensiivsus püsib stabiilsel tasemel, kuid languskalduvusega. Arstide poole pöördus 4839 inimest, neist 50 protsenti olid lapsed.Keskmine haigestumus 100 000 elaniku kohta oli 361,1 (eelmisel nädalal 390,3). Keskmisest suurem oli viirusnakkustesse haigestumus  Harjumaal, Järvamaal, Läänemaal, Narvas, Tartumaal, Võrumaal ja Viljandimaal. Haigestumus kasvas ainult Võrumaal, teistes maakondades täheldati haigestumuse langust või püsimist stabiilsel tasemel. Grippi haigestumuse...
22.03.2012

Laupäeval tähistatakse maailma tuberkuloosipäeva

24. märtsil tähistatakse maailmas tuberkuloosipäeva eesmärgiga teadvustada avalikkust maailmas kulgevast tuberkuloosi epideemiast. 24. märts on märkimisväärne päev arstiteaduse ajaloos, sest sel päeval 1882. aastal teatas kuulus saksa bakterioloog Robert Koch, et ta on avastanud tuberkuloosi põhjustava bakteri. Sellega avas ta tee tuberkuloosi diagnoosimisele, ravimisele ja sellesse nakatumise ennetamisele.                              ...
21.03.2012

Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ja grippi haigestumine püsib stabiilsena

11. nädal (12-18.märts 2012) grippi ja ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumise osas suuri muutusi ei toonud. Arstide poole pöördus 5231 inimest, neist 49 protsenti olid lapsed. Keskmine haigestumus 100 000 elaniku kohta oli 390,3 (361,7 eelmisel nädalal). Keskmisest suurem oli viirusnakkustesse haigestumus  Harjumaal, Lääne-Virumaal, Läänemaal, Narvas, Raplamaal, Tartumaal ja Viljandimaal. Haigestumus kasvab Narvas, Järvamaal, Lääne-Virumaal, Raplamaal, Valgamaal ja Viljandimaal.  Grippi haigestumuse intensiivsust võib hinnata keskmiseks, gripi levikut laialdaseks...
16.03.2012

Suplusvee määrusesse viidi sisse mõningad muudatused

Käesoleva aasta jaanuari algusest hakkas kehtima Vabariigi Valitsuse 03.04.2008. a määruse nr  74 „Nõuded suplusveele ja supelrannale” uus redaktsioon. Suplusvee määruse täiendamise põhjuseks oli Euroopa Komisjoni poolsed märkused, milles leiti, et  kõik direktiivi nõuded pole täpselt ülevõetud Eesti õigusaktidesse (suplusvee määrus, veeseadus, rahvatervise seadus). Enamik muudatustest olid seotud, kas mõne sõnaga või mõistega, mis otseselt ei puudutanud sisulist poolt. Näiteks  asendati sõna „merevesi” sõnaga „rannikuvesi” või „üheselt arusaadava” sõnaga „lihtsa”. Vaata...
14.03.2012

10. nädal: Ülevaade ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ja grippi haigestumise kohta

Kümnendal nädalal (5. – 11.märts) vähenes haigestumine ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse 15 protsendi võrra, haigestumine grippi kasvas samal ajal neli protsenti. Arstide poole pöördus 4847 inimest, neist veidi alla poole olid lapsed. Jõgevamaal, Läänemaal ja Pärnumaal püsis haigestumus samal tasemel, teistes maakondades täheldati haigestumuse langust keskmiselt 15 protsenti (10– 26% ulatuses). Keskmine haigestumus 100 000 elaniku kohta oli 361,7 (425,3 eelmisel nädalal). Eesti keskmisest suurem oli viirusnakkustesse haigestumus  Harjumaal, Jõgevamaal Läänemaal ja Tartumaal....
09.03.2012

Reproduktiivtoksilisuse uurimiseks saab kasutada uut katsemeetodit

OECD kinnitas laiendatud ühe generatsiooni reproduktiivtoksilisuse uuringu (EOGRTS – Extended One-Generation Reproductive Toxicity Study) katsesuunise (nr 443) 28. juulil 2011. Uue katsesuunise kinnitamine on oluliseks etapiks kemikaalide testimisel, kuid tuleb meeles pidada, et katsesuunise valik sõltub konkreetse seadusandluse nõuetest. EOGRTS laiendab reproduktiivtoksilisuse uurimise võimalusi, kuid ei asenda nt kahe generatsiooni reproduktiivtoksilisuse uuringut. REACH-määruse alusel saab seda teatud tingimustel kasutada reproduktiivtoksilisuse kohta nõutava teabe saamiseks. ECHAle on...

Lehed