Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

25.01.2010

Ülemiste hingamisteede viirusnakkused 3. nädalal

Tallinnas, Harjumaal, Läänemaal, Saaremaal ja Valgamaal vähenes haigestumus keskmiselt 20 protsendi ulatuses. Haigestumuse tõusu täheldati Narvas (40%), Põlvamaal (32,%), Jõgevamaal (27,6) ja Pärnumaal (21,5), teistes maakondades oli haigestumise tõus väiksem. Haigestumus 100 000 elaniku  kohta oli 244,8 (2.nädalal- 243). Haigestumuse trend   Ülevaatlikuma info ja täpsema analüüsi  2. nädala haigestumise (sh gripp) kohta edastame kolmapäeval, 27. jaanuaril.
25.01.2010

Maailma Terviseorganisatsiooni avaldus väidetava huvide konflikti ja võltspandeemia kohta

Maailma Terviseorganisatsioon tunnistab, et globaalne koostöö terve rea partneritega, kaasa arvatud eraettevõtetega, on tähtis rahvatervise eesmärkide saavutamiseks tänapäeval ja tulevikus. Selleks, et ohjata huvide konflikte või teadvustatud huvide konflikte Maailma Terviseorganisatsiooni nõunikerühmade ja ekspertkomiteede liikmete vahel, on kehtestatud arvukad kaitsemehhanismid. Ekspert-nõunikud esitavad Maailma Terviseorganisatsioonile allkirjastatud huvide deklaratsiooni, milles nad viitavad igale erialasele või finantshuvile, mis võiks mõjutada nende soovituste erapooletust. Maailma...
22.01.2010

Paukuva pakasega tekib alajahtumise oht

Lähipäevadeks lubatud kuni miinus 22 külmakraadi tajub organism juba nõrga tuule korral tegelikult kui -30 kraadist näpistavat pakast, mille puhul võivad katmata kehaosad saada külmakahjustusi vähem kui poole tunnise õues viibimise ajal.   Tuule ja külma koosmõjul organismile mõjuvat tegelikku temperatuuri ehk tuule-külma indeksit tuleks arvestada  koolide õppetöö ja eelkooli lasteasutuste tegevuse korraldamisel, samuti kaitseväes, merelaevastikus, pikkadel suusa- või jalgsimatkadel või ka lihtsalt perega jalutuskäiku planeerides, sest suurem oht külmakahjustuste saamisel on...
18.01.2010

Uue gripi vastu on vaktsineeritud üle 20 tuhande inimese

11. – 17. jaanuarini teostati Eestis uue gripi vastu  üle 10 000 vaktsineerimise. Esimese vaktsiini annuse said 8102 inimest,  2442 inimest käisid end vaktsineerimas teise annusega. Kokku on ajavahemikul 15.12.2009.a. – 17.01.2010.a. viidud läbi 23 733 vaktsineerimist. 1/3 vaktsineeritutest moodustavad inimesed, kes ei kuulu ühtegi riskirühma ja on seega nö teadlikult oma tervisest hoolivad kodanikud. Kokku on neid 7867. Üle 5000 vaktsineeritutest on 18 – 64-aastased erinevaid kroonilisi haigusi põdevad inimesed. Tervishoiutöötajaid on vaktsineeritute hulgas 2847....
18.01.2010

Ülemiste hingamisteede viirusnakkused ja gripp 2. nädalal

2. nädalal (11. – 17. jaanuar 2010) haigestus ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse 3261 inimest, neist 36 protsenti olid lapsed.  Gripi sentinel-seire andmetel registreeriti 2. nädalal 139 gripitaolist  haigusjuhtu. Vähenemine eelmise nädalaga võrreldes 35 protsenti näitab ka grippi haigestumiste arvu langust. Grippi haigestumuse intensiivsus võib hinnata Eestis keskmiseks, levikut endiselt laialdaseks, mis tähendab, et grippi diagnoositi kõikides maakondades, v.a Saaremaa ja Põlvamaa.     Viiruste etioloogia Nädal tõi muutuse viiruste etioloogiline...
13.01.2010

Ülemiste hingamisteede viirusnakkused ja gripp 1. nädalal

Kolmel järjestikusel nädalal on haigestumine vähenenud kõikides maakondades välja arvatud Tartumaal, kus haigestunute arv on 20 protsenti kasvanud. 100 000 elaniku kohta haigestus keskmiselt 245 inimest (53. nädalal – 338) Uus gripp  Haigestumine gripisarnastesse nakkustesse püsib eelmise nädalaga võrreldes samal tasemel.  Sentinel süsteemi andmeid kasutades võib hinnata grippi haigestumuse intensiivsust keskmiseks ja levikut laialdaseks, kuna gripp on diagnoositud kõikides maakondades, v.a  Saaremaa ja Hiiumaa. 1. nädalal sai positiivse kinnituse 42 A gripi proovi. Uuele...
06.01.2010

Ülemiste hingamisteede viirusnakkused ja gripp 53. nädalal

Vanusrühmade järgi haigestusid enam kuni 15-aastased lapsed. 100 000 elaniku kohta haigestus 53. nädalal keskmiselt 338 inimest. Haigestunute arv kasvas enam Hiiumaal, Valgamaal, Narvas, Harjumaal ja Saaremaal. Jõgeva-, Järva-, Lääne-, Pärnu- ja Raplamaal püsib haigestumuse intensiivsus stabiilsel tasemel. Haigestumus maakondades Gripp Grippi haigestunute arv püsib samal tasemel eelmise nädalaga võrreldes ning kasutades sentinel süsteemi andmeid, grippi haigestumuse intensiivsus võib hinnata keskmiseks, leviku laialdaseks, kuna gripp on diagnoositud kõikides maakondades, v....
30.12.2009

Šveitsi abiprojekti heakskiit

Nimetatud projektiga saab tervishoiu valdkonnas Tervishoiuamet Sotsiaalministeeriumi kaudu toetust1 280 000 Šveitsi franki (12 445 901 Eesti krooni) eesmärgiga muuta kiirabi töö efektiivsemaks, lühendades kiirabi väljakutsele reageerimise aega, tagades kiirema andmevahetuse kiirabibrigaadideja erakorralise meditsiini osakondade vahel ja tagades detailse raviinfo kättesaadavuse kiirabitöötajatele ning tõsta seeläbi kiirabiteenuse kvaliteeti. Selleks kaasajastatakse kiirabi sidesüsteemid ning võetakse kasutusele e-kiirabikaart vastavate riigihangete kaudu. Projekt viiakse ellu ca kahe aasta...
29.12.2009

Vaktsineerimine pandeemilise gripi vastu algas rahulikult

Vaktsineerimine pandeemilise gripi vastu (15.12.- 28.12.2009) lapsed 6-24 kuud- 427 kroonilisi haigusi põdevad 2- 9 a. lapsed - 236kroonilisi haigusi põdevad 10-17 a. lapsed - 232kroonilisi haigusi põdevad 18-64 a. isikud - 1532rasedad ja naised kuni 6 kuud peale sünnitust - 359tervishoiutöötajad - 1258farmatseudid ja proviisorid - 36hoolekande asutuste töötajad - 89arsti ja õe põhiõppe üliõpilased - 121muud, sh väljaspool riskirühmi - 366
29.12.2009

Ülemiste hingamisteede viirusnakkused ja gripp 52. nädalal

Haigestumine on viimastel nädalatel vähenenud kõikides maakondades välja arvatud Hiiumaa, kus haigestunute arv on kasvanud 34% võrra. Haigestumise vähenemise põhjuseks võib tõenäoliselt  pidada pühi ja alanud koolivaheaega. Uus gripp 29. detsembri seisuga on Tervisekaitseinspektsiooni nakkushaiguste laboris uuritud 1817 proovi uue gripi tekitaja suhtes. Alates maikuust on positiivse kinnituse saanud kokku 774 uue gripi A(H1N1) proovi, neist 728 oktoobrist gripihooaja algusest. Lahangu proove on uuritud uuele gripile 18-l korral, neist kümme on olnud positiivsed. 52. nädalal...

Lehed