Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

WHO kuulutas gripipandeemia lõppenuks

Otsuse langetas kriisikomitee lähtudes gripi globaalsest hinnangust, mille aluseks olid haigestumise seire andmed maailmas.

Kindlasti ei tähenda see, et gripiviirus A(H1N1) on ära kadunud. Eelmiste pandeemiate kogemus näitab, et gripiviirus A(H1N1) jätkab ringlemist tõenäoliselt nii 2010/2011 sügis-talvisel hooajal kui ka lähimatel aastatel.

Maakera lõunapoolkeral, kus esineb sügis-talvine haigestumise tõus, erineb haigestumise aktiivsus regiooniti, kuid jääb siiski märkimisväärsele tasemele. Praegu sarnanevad pandeemilisest A(H1N1) gripiviirusest tingitud puhangud ning nende intensiivsus tavalisele hooajalisele gripi viiruse käitumise mudelile.

Pandeemia ajal domineeris A(H1N1) gripiviirus. Viimased seireandmed näitavad aga, et ringlema on hakanud lisaks ka teised A- ja B-gripiviiruse tüved. Selline olukord on iseloomulik sesoonsetele gripi epideemiatele.  

Gripi 2010/2011 sügis-talvise hooaja haigestumuse prognoositav intensiivsus sõltub otseselt elanikkonna läbipõdemis- ja vaktsineerimisjärgsest immuunsusest.  Eesti elanikkonna hulgas on endiselt suur arv mitte-immuunseid inimesi sh neid, kes pole haigust põdenud ega haiguse vastu vaktsineeritud.

Läbipõdemisjärgset immuunsust omavad  19,6% lapsi vanuses 0-4.a,  19,4% vanuses 5-14.a,  3,9% täiskasvanuid vanuses 15-65.a ning  0,95% üle 65-aastastest. Eestis on vaktsineeritud A(H1N1) gripi vastu  vaid 2,6% elanikkonnast.

Eeltoodud andmetele tuginedes on Eestis 2010/2011 sügis-talvel tõenäoline pandeemilise gripiviiruse epideemiline levik, enimohustatud on jätkuvalt lapsed ning täiskasvanud vanuses kuni 65.a.  

Gripi raskusaste ja suremus tuleb eeloleval hooajal eeldatavalt sarnane möödunule. Eelmisel hooajal sai intensiivravi haiglates 149 patsienti, neist 125 (83,9%) olid lapsed vanuses kuni 16.aastat. Ülejäänud 24-st intensiivravi saanud patsiendist olid rohkem kui pooled üle 65-aastased. Seega on tüsistuste oht suurem kuni 5-aastastel lastel ja üle 65-aastastel täiskasvanutel.

Pandeemiad on üldjuhul ettearvamatud. Õnneks praeguse pandeemia jooksul gripiviirus ei  muteerunud ning haigestumise kulg ei olnud raske. Vaatamata sellele ei saa välistada tulevikus pandeemilise gripiviiruse geneetilise ja antigeense struktuuri ja patogeensuse taseme muutusi.

Lähtudes eeltoodust jätkatakse tuleval 2010/2011 sügis/talvisel hooajal intensiivistatud seiret A(H1N1) gripiviiruse tuvastamisel gripi/gripikahtlusega haigetel. Erilist tähelepanu pööratakse intensiivravil olevatele patsientidele ning täiendavate andmete kogumisele gripiga seotud surmajuhtude korral.

Terviseamet soovitab elanikel jätkata gripi vastu vaktsineerimist. Vaktsineerimine pandeemilise gripi vaktsiiniga on riskirühma kuuluvatele inimestele endiselt tasuta, teistelt inimestelt on tervishoiuteenuse osutajal õigus küsida vaktsineerimise teenuse eest kuni 67 krooni.

WHO soovitab vaktsineerida end gripi vastu ka 2010/2011 hooajalise trivalentse gripivaktsiiniga, mille koostisse on lisatud pandeemiline A/H1N1 gripiviiruse tüvi. Hooajaline gripivaktsiin on kättesaadav alates oktoobrist. Hooajalise gripi vastu vaktsineerimist riik ei rahasta ning vaktsineerimine toimub patsiendi enda kulul.