Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Viimasele hetkele jäetud ainete registreerimisega kaasnevad ohud

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) juhib tähelepanu ohtudele, mis võivad kaasneda ainete viimasel hetkel registreerimisega ehk registreerimisega pärast 1. oktoobrit 2010.  

REACH määrusest tulenev esimene registreerimistähtaeg ei muutu – selleks on 30. november 2010.   

Ettevõtted, kes esitavad toimikud varakult (enne 1. oktoobrit), saavad terviklikkuse kontrolli (Completeness Check) tulemuse 3 nädala jooksul ja vajadusel on neil aega toimik uuesti esitada. Kui toimik ei läbi ka teistkordset terviklikkuse kontrolli, on ettevõtetel võimalik alustada kogu protsessi uuesti eeldusel, et toimik jõutakse esitada veel enne 1. detsembrit 2010 (registreerimistähtajaks). 

Nendele, kes jätavad ainete registreerimise viimasele hetkele, on ainult üks võimalus registreerimisprotsess edukalt läbida. Tuleb arvestada, et toimikud, mis on esitatud peale 30. septembrit, vaatab ECHA läbi saabumise järjekorras ja kui esitatud toimik ei ole terviklik, kirjutab ECHA registreerijatele enne 1. märtsi 2011. Seejärel on ettevõtetel võimalik mõistliku tähtaja (tavaliselt veel neli kuud) jooksul esitada ECHA-le nõutud teave. Kui teave ei ole piisav, siis loetakse registreerimine ebaõnnestunuks ja teist võimalust enam ei ole. Ettevõtted ei saa registreerimisnumbrit ja ainet ei saa Euroopa Liidu turule seaduslikult toota või importida– see tähendab, et aine tootmine või import on registreerimistähtajast alates olnud ebaseaduslik.  

Toimiku varane esitamine aitab ettevõtetel vältida ebakindlasse olukorda sattumist, mis võiks ohtu seada nende äritegevuse.  

Seetõttu soovitab ECHA, et ettevõtted ei jätaks registreerimist viimasele hetkele.