Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Veganmenüü rakendamine lasteaedades eeldab individuaalseid kokkuleppeid

Lasteaedades võib  tavamenüü kõrval pakkuda tasakaalustatud ja täisväärtuslikku veganmenüüd, kuid see eeldab lapsevanema ja lasteaia tihedat koostööd ja erikokkulepet, leidsid terviseameti ja sotsiaalministeeriumi spetsialistid oma vastuses Vegan Seltsi pöördumisele. 

Veganmenüü pakkumisel tuleb arvestada, et  loomsete valkude asendamisel taimsete valkudega peab lapse valkude keskmine ööpäevane vajadus olema kaetud. Mikrotoitainete saamise tagamiseks võib veganmenüüs kasutada rikastatud toiduaineid. Nii nagu tavamenüü puhul, peab ka kahenädala veganmenüü olema kooskõlas kehtivate tervisekaitsenõuetega.

Lapsevanem, kes soovib oma lapsele lasteaias veganmenüüd, peab kirjalikult kinnitama, et on teadlik vegantoitlustamise mudeliga kaasnevatest riskidest.  Samuti tuleb lapsevanemal kinnitada pakutava veganmenüü sobivus ja võimaliku toidukulu suurenemise kompenseerimise nõusolek. 

Terviseamet tuletab meelde ja tugineb oma soovitustes Eesti Lastearstide seisukohale, mille alusel Eesti kliima tingimustes veganlus lastele ei sobi. Seega rõhutame veelkord, et vegantoitlustamine eeldab individuaalset lähenemist ning väga tihedat koostööd lapsevanema, toitlustaja ja tervishoiutöötaja vahel, mis on raskesti rakendatav institutsionaalsel toitlustamisel.