Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Uus „vahendite kogum“ teabe ja muude kui katsemeetodite kasutamiseks

Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) koduleheküljel avaldati uus „Teabevahendite kogum“ (Information Toolkit), mis aitab registreerijatel REACH-määruse teabele esitatavate nõuete täitmiseks kasutada kättesaadavat teavet ja muid kui katsemeetodeid (non-test methods) kasutades prognoosida ainete omadusi. „Teabevahendite kogum“ koondab dokumendid, praktilise teabe ja arvutuslikud meetodid.

Registreerijad vastutavad oma toimikute sisu ja selle eest, et toimikuga oleks esitatud piisav teave registreerija ainetest tingitud võimalike riskide hindamiseks. Seepärast peavad nad tagama, et mittestandardsete andmete või prognoositavate omaduste andmete teaduslikud põhjendused oleksid registreerimistoimikus täielikult kirjeldatud. Vahendite kogum aitab seda kindlaks teha.

Lisainformatsioon: Teabevahendite kogum