Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Uued juhised HIV-nakkuse ja leviku ennetamiseks

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on avaldanud uued HIV-nakkuse levikut ja ennetamist käsitlevad juhised.   Ennetamise ja leviku piiramine on suunatud riskirühmadele, kuhu WHO määratluse kohaselt kuuluvad meestega seksivad mehed, süstivad narkomaanid, prostitutsiooni kaasatud ja transseksuaalsed naised ning vangid.

WHO andmetel on HIV-nakkuse esinemine maailmas:
  • meestega seksivate meeste seas 13 korda suurem kui kogu elanikkonna seas ning varieerub 3%-st Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas kuni 25,4%-ni Kariibi mere saarel,
  • narkootikume süstivate inimeste seas 22 korda suurem kui kogu elanikkonna seas,
  • prostitutsiooni kaasatud naistest on HI-viirusega nakatunud 12%,  
  • transseksuaalsetest naistest on HIV-ga nakatunud 19,1%.
  • vangide seas 2-10 korda suurem kui kogu elanikkonna seas  

UNAIDSi hinnangu põhjal esineb HIV-nakkuse juhtudest maailmas vähemalt 50% nende viie riskirühma seas, Ida-Euroopas on see protsent 53 - 62.   WHO soovitab HIV-nakkuse kõrge levikuga maades suunata vahendid just nimetatud riskirühmade ennetustegevusele.

Uue soovitusena nimetab WHO juhistes HIV-nakatumist vältiva profülaktika kasutamist meestega seksivate meeste poolt. HIV-nakatumist vältiv profülaktika on antiretroviirusravimite igapäevane kasutamine HIV-ga mittenakatunud, kuid nakatumisest ohustatud inimeste poolt nakatumise ennetamise eesmärgil. WHO andmetel on selline profülaktika olnud efektiivne heteroseksuaalsete inimeste, transseksuaalsete naiste ja narkootikume süstivate inimeste seas. Ravimprofülaktika on ennetusmeetmete üks osa.

Juba varem on WHO soovitanud kasutada HI-viirusega võimaliku nakatumise järgset profülaktikat: antiretroviirusravi tuleb alustada võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem, kui 72 tundi pärast võimalikku kokkupuudet. WHO andmetel kasutatakse seda profülaktikat vähe.

Nii WHO kui UNAIDS soovitavad veel ühe ennetusmeetmena kasutada HIV/AIDSi üldlevikuga maades meeste ümberlõikamist. See vähendaks seksisuhte korral HI-viiruste ülekannet naiselt mehele 60% võrra.

Vaata lisaks:
WHO ülevaade