Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Üldarstiabi hakkab uuest aastast korraldama Terviseamet

Muudatused esmatasandi arstiabi korralduses peaks tagama üle-eestilise perearstiabi korralduse ühtlasema toimimise ja efektiivsema töö  ning perearstiabi korraldamisega seotud inimreste parema kasutamise.

Ühtlasi võimaldab muudatus sisse viia ka ühe olulise põhimõtte, mis on maakondliku printsiibi tõttu jäänud nii mõnigi kord tegemata – perearsti nimistute piirid ei pea alati ja ilmtingimata järgima maakondade piire. Kui kahel pool maakonnapiiri on kõrvuti väikesed nimistud, on teinekord võimalus neid ühendada – ühest küljest eluline vajadus, teisest küljest ka väga mõistlik suund. Kui selleks on vajadus, saab Terviseamet nimetada maakonnapiiride üleseid nimistuid. See ei ole eesmärk omaette, vaid tuleb sõltuvalt olukorrast ja vajadusest kohapeal mõistlikult lahendada, tehes tihedat koostööd kohalike omavalitsustega. Perearsti tegevuskoha planeerimisel tuleb lähtuda mõistlikust kaugusest ja ühistranspordi võimalustest.  

Muudatustega seoses luuakse Terviseametis peremeditsiini osakond, kelle ülesandeks on üldarstiabi korraldamine aga ka inimeste nõustamine perearsti leidmisel, vahetamisel või muude probleemide korral. Kuna uuest aastast hakkab Terviseamet tegelema üldarstiabi nende teemadega, mis seni olid maavanema ülesanneteks, siis inimeste jaoks toimib süsteem samamoodi edasi, muutub ainult kontakt, kelle poole probleemide korral pöörduda.

Uues peremeditsiini osakonnas on jaotanud inimeste vastutuspiirkonnad maakondade kaupa.

1.      Tallinna linnakodanikel ja Harjumaa inimestel on võimalik alates 2. jaanuarist 2013. a perearsti leidmise, vahetamise või muude probleemide korral pöörduda Terviseameti  peremeditsiini  osakonna peaspetsialisti pr Kaidi Usina poole, e-posti aadress: 

[email protected] või telefonil:  6 509 864.

2.      Pärnumaa, Läänemaa, Raplamaa, Saaremaa, Hiiumaa inimestel on võimalik alates 2. jaanuarist 2013. a perearsti leidmise, vahetamise või muude probleemide korral pöörduda Terviseameti  peremeditsiini  osakonna peaspetsialisti pr Mai-Liis Meigo poole, e-posti aadress: 

[email protected] või telefonil:  6509 852.

3.      Tartu, Tartumaa, Võrumaa, Jõgevamaa, Põlvamaa, Valgamaa, Viljandimaa inimestel on võimalik alates 2. jaanuarist 2013. a perearsti leidmise, vahetamise või muude probleemide korral pöörduda Terviseameti  peremeditsiini  osakonna peaspetsialisti pr Gerli Võimre poole, e-posti aadress: 

[email protected] või telefonil:  6509 863.

4.      Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa, Järvamaa inimestel on võimalik alates 2. jaanuarist 2013. a perearsti leidmise, vahetamise või muude probleemide korral pöörduda Terviseameti  peremeditsiini  osakonna peaspetsialisti hr Artjom Filippov poole, e-posti aadress: 

[email protected] või telefonil:  6509 862

Vajadusel on võimalik pöörduda ka Terviseameti üldisele e-posti aadressil:

[email protected]

Posti teel on võimalik kontakteeruda aadressil: Terviseamet peremeditsiini osakond, Gonsiori 29, Tallinn 15127.