Sa oled siin

Ühendkuningriigist pärinevate biotsiidide ja kemikaalide turustajatel tuleb oma tegevus ümber korraldada

Brittide lahkumine Euroopa Liidust 29. märtsil toob kaasa Ühendkuningriigi muutumise kaubanduslikus mõttes kolmandaks riigiks, millest tulenevalt tuleb Ühendkuningriigist pärinevate biotsiidide ja kemikaalide turustajatel oma tegevus ümber korraldada.

Pärast Brexiti jõustumist peab Ühendkuningriigis asuv biotsiidi loa- või registreerimistunnistuse omanik tegevuse tavapäraseks jätkamiseks oma loa- või registreerimistunnistuse vormistama Euroopa Liidu liikmesriigis asuva omaniku nimele.  Samuti tuleb selliste biotsiidide etikettidel ajakohastada loa- või registreerimistunnistuse omaniku andmed. Kõik loa- või registreerimistunnistuse omanikud peavad tagama, et kasutatava toimeaine tarnija oleks biotsiidimääruse (BPR) artikkel 95 nimekirjas ka pärast Brexitit.

Kui Euroopa Liidus asuva kemikaalide allkasutaja tarnija asub Ühendkuningriigis, peab ta oma rolli säilitamiseks tarneahelas uurima oma praeguselt tarnijalt, kas ettevõte on määranud omale Euroopa Liidus asuva ainuesindaja või vajadusel valima tarnija Euroopa Liidust. Vastasel juhul rakenduvad kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist käsitlevast määrusest (REACH) ja klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrusest (CLP) tulenevad importija kohustused. Samuti muutub importijaks Euroopa Liidu levitaja, kes jätkab Ühendkuningriigist kemikaalide tarnimist.

Euroopa Liidus asutatud ettevõtted peavad pärast 29. märtsi ekspordi korral arvestama Ühendkuningriigiga kui kolmanda riigiga. Juhul, kui Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust väljaastumisleppeta, saab 35 päeva pärast Brexitit teatud ohtlikke kemikaale Ühendkuningriiki eksportida ajutise menetlusega. Ajutine menetlus võimaldab seni, kuni pole teada Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise tingimusi, Euroopa Liidu eksportijatel kavandatavast ekspordist teada anda enne Brexiti jõustumist väljaspool ePICi rakendust. Kui väljaastumise kord on teada, kohaldatakse ekspordi puhul tavapärast PIC-määruse kohast menetlust.

Brexit on Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust. Ühendkuningriigi valitsus teatas 29. märtsil 2017 Euroopa Ülemkogule oma kavatsusest astuda välja Euroopa Liidust. Ühendkuningriik valmistub Euroopa Liidust lahkuma 29. märtsil 2019. Kuni selle kuupäevani on Ühendkuningriik Euroopa Liidu liikmesriik ning tema suhtes kehtivad kõik sellega kaasnevad õigused ja kohustused.

Lisateavet leiab Euroopa Kemikaaliameti veebilehelt: https://echa.europa.eu/et/uk-withdrawal-from-the-eu

 

Veel uudiseid samal teemal

Formaldehüüd on inimesele vähki tekitava toimega aine ja võib pikaajalisel kokkupuutel põhjustada hingamisraskusi, ekseemi ja ülitundlikkust
21.06.2019

Terviseamet kutsub osalema Euroopa Kemikaaliameti piirangu ettepanekute avalikul arutelul

Terviseamet kutsub kõiki huvitatud isikuid osalema Euroopa Kemikaaliameti piirangu ettepanekute avalikul arutelul mikroplastide, tsükliliste metüülsiloksaanide ja formaldehüüdi üle.

Biotsiidseid tooteid ehk biotsiide kasutatakse inimesele kahjulike organismide vastu võitlemisel
04.06.2019

Biotsiidide andmebaas on uuenenud

Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) andmebaasist saavad kõik inimesed nüüdsest rohkem teavet Euroopa Liidus loa saanud biotsiidsete toodete ja nendes sisalduvate toimeainete kohta.