Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

UFI-kood kemikaalidel võimaldab õnnetuse korral saada kiiret abi

Uus kemikaalide märgistuselement UFI-kood võimaldab tuvastada tootes sisalduvad kemikaalid. Element võimaldab õnnetusjuhtumi korral edastada kannatanule kiirelt käitumis- ja ravijuhised, lähtudes vastava kemikaali koostisest ja omadustest.

Igapäevaselt on kodudes kasutusel erinevad kemikaalid: pesu- ja puhastusvahendid, putukamürgid, liimid, värvid ja palju muud. Nendest osa on tervisele suuremal või vähemal määral ohtlikud. Inimesele võivad ohtu kujutada ka elektrooniliste sigarettide täitevedelikud ja nikotiinipadjad.

Kemikaalide pakenditele lisatakse numbrite ning tähtede kombinatsioon UFI-kood. Tegemist on uue märgistuselemendiga ehk unikaalne koostise tähis (unique formula identifier).

UFI-kood on kasutusele võetud selleks, et luua ühene seos turul oleva ohtliku kemikaali ja patsientide raviks kättesaadava teabe vahel.

Kemikaali kasutamisega seotud õnnetusjuhtumi korral tuleb helistada mürgistusteabekeskuse numbril 16662 ning edastada UFI-kood konsultandile. See võimaldab leida andmebaasist infot konkreetse kemikaali kohta ja anda kiirelt käitumis-ja ravijuhised lähtuvalt kemikaali koostisest ja omadustest.

Ostes juba praegu tarbekeemiat, tasub otsida pakendilt UFI-koodi, et ennast uue märgistuselemendiga kurssi viia.

Alates 2025. aasta 1. jaanuarist peab kood olema kõigil müügil olevate ohtlike kemikaalide pakenditel.

 

Veel uudiseid samal teemal

02.10.2023

Euroopa Komisjon võttis vastu mikroplasti piirangu

Euroopa Komisjon võttis 25. septembril 2023 REACH-määruse alusel vastu piirangu, mis piirab tahtlikult lisatud mikroplasti kasutamist kosmeetikatoodetes, pesuvahendites ja tehisspordiväljakutes. See hoiab ära umbes poole miljoni tonni mikroplasti sattumise keskkonda.

18.09.2023

Kemikaalide ohutu käitlemise kohta valmis mahukas juhend

Päästeamet koostas koostöös teiste ametkondadega mahuka juhendi kemikaalide ohutu käitlemise kohta. Juhendi tutvustamiseks toimub 11. oktoobril ka infopäev.