Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Turul võib tekkida grillsöe kriis

Euroopa Ühenduses kehtib 2007. aastast ainete tootmist, turuleviimist ja kasutamist reguleeriv määrus, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH).

Selle määruse alusel on ka puusüsi Charcoal EC numbriga 240-383-3 aine, mis tuleb turule viimiseks registreerida. Kõik täna turul olevad ained, mida toodetakse või imporditakse alates ühest tonnist aastas, peavad olema kas eelregistreeritud või sõltuvalt kogusest juba registreeritud 1. detsembriks 2010.

Eestis on enne lähenevat grillihooaega vajaliku registreerimisprotsessi läbinud teadaolevalt vaid kaks ettevõtet. Sellest võib järeldada, et meil kas pole rohkem ettevõtteid, kes toodaksid või impordiksid puusütt alates ühest tonnist aastas või nad ei ole teadlikud neile rakenduvatest kohustustest.

Registreerimata ainega turul olla ei tohi. Ettevõttel, kes alles täna avastab, et ta oleks pidanud oma aine eelregistreerima või peab registreerima, ei tule tootmist lõpetada, vaid alustada koheselt registreerimise protsessi.

Registreerimiskohustused laienevad ka kõigile neile importijatele, kes toovad erinevaid aineid turule väljastpoolt Euroopa Ühendust.

REACH-määruse kohaselt on registreerimiskohustusest vabastatud kõik looduses esinevad ained, juhul kui neid ei ole keemiliselt töödeldud.  Grillsüsi saadakse aga keemiliste protsesside tulemusel, mistõttu kuulub see registreerimiskohustuse alla.

Vaata lisaks:

Terviseameti kemikaaliohutuse valdkonna info