Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Terviseameti mürgistusteabekeskusel täitus neljateistkümnes tegevusaasta

6. oktoobril aastal 2008 avati Eestis mürgistusinfoliin 16662. 14 aasta jooksul on Terviseameti koosseisus toimetav mürgistusteabekeskus nõustanud abivajajaid mürgistusõnnetuste puhul ja tegelenud mürgistuste ennetamistööga.  

Nende aastate jooksul on keskus vastanud enam kui 30 000 kõnele ja mürgistusinfoliin on muutunud ööpäevaringseks teenuseks. Nõustamise ja ägedas staadiumis olevate mürgistuste ravi kõrval peavad keskuse eksperdid oluliseks ka mürgistuste ennetamist, mis on osa mürgistusteabekeskuse tööst. Tugev ennetustöö on tõstnud rahva teadlikkust mürgistusohtudest, mis on läbi teadlikkuse kasvu omakorda muutnud teenuse kättesaadavamaks.

Infoliinil 16662 või haiglates registreeritud mürgistuste statistikat saab jälgida mürgistusteabekeskuse kodulehel asuvast mürgistusjuhtumite andmeaidast.

Peamiseks mürgistusõnnetuste põhjustajaks Eestis on kemikaalid, kuid sagedased on ka ravimimürgistused. Kuni 3-aastaste lastega juhtunud mürgistuste arv näitab selgeid vähenemise märke, moodustades praegu 35% kõikidest nõustamistest. Kõnede kogumahust umbes 75% tuleb kodanikelt ning 25% tervishoiutöötajatelt.

Mürgistusinfoliini 16662 number on saanud üldsusele tuttavamaks tänu heale koostööle meediaväljaannetega, tervisedendajate võrgustike ning tervishoiuteenuse osutajatega. Mürgistusteabekeskuse spetsialistid on koolituste, trükiste ja õppematerjalide abil tutvustanud infoliini nii lastele kui ka täiskasvanutele. Samuti on keskus koolitanud tervishoiutöötajaid, kes suudavad mürgistuskannatanutele vajalikku abi anda.

Mürgistusteabekeskuse kodulehte kasutatakse üle maailma ja infot levitatakse lisaks sotsiaalmeediale ka uudiskirja vahendusel. Kord aastas, märtsi kolmandal täisnädalal, viiakse läbi mürgistusennetusnädalat.

Eesti mürgistusteabekeskuse kogemust hinnatakse kõrgelt ka teistes Euroopa riikides. Keskuse spetsialistid on jaganud oma kogemusi nii keskuse käivitamise, ennetustöö kui ka spetsiifilise diagnostika- ja raviküsimuste kohta kliinilise toksikoloogia valdkonnas.

Mürgistusteabekeskuse telefoniliinile 16662 helistamine on anonüümne ning tavakõne hinnaga. Keskuses töötavad pikaajalise kogemusega kliinilise toksikoloogia koolituse läbinud õed ja arstid, kes annavad nõu nii eesti kui ka vene keeles.

Mürgistusteabekeskuse eesmärgiks on ägedate mürgistusjuhtumite tõttu haigestumiste, tervisekahjustuste ja suremuse vähendamine.