Sa oled siin

Terviseamet võttis joogivee analüüsimiseks kasutusele kiirema ja täpsema meetodi

Terviseameti nakkushaiguste labor kasutab selle aasta algusest joogivee analüüsimiseks Colilert-18 meetodit, mis on varasemalt kasutatud membraanfiltratsiooni meetodist kiirem ja täpsem.

„Colilert-18 meetodi kasutamisel saab mikrobioloogiliste uuringute tulemused kätte 18 tunni jooksul, membraanfiltratsiooni meetodi puhul kulub selleks ligi kolm korda rohkem aega,“ ütles terviseameti keskkonnatervise osakonna nõunik Natalja Šubina, kelle sõnade kohaselt võimaldab väiksem aeg mikrobioloogilise reostuse puhul kiiremini reageerida ning seega senisest paremini rakendada meetmeid joogivee kvaliteedi parandamiseks. Samuti on tänu Colilert-18 meetodi identifitseerimise tunnuste suuremale objektiivsusele saadud tulemus usaldusväärsem ning erinevalt membraanfiltratsiooni meetodist, millega saab analüüsida ainult puhast vett, sobib Colilert-18 meetod ka märkimisväärses koguses heljumit ning mikroorganisme sisaldava vee analüüsimiseks. Kuna Colilert-18 standard on terviseameti nakkushaiguste laboril juba akrediteeritud, oli sellele üleminek kiire ega nõua suuremahulisi lisauuringuid. Terviseameti Tartus ja Kohtla-Järvel asuvad laborid lähevad Colilert-18 meetodile üle tulevikus.

Sotsiaalministri määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" kohaselt võib coli-laadsete bakterite ja Escherichia coli määramist läbi viia kahe meetodiga: membraanfiltratsiooni meetodi ( EVS EN ISO 9308-1) või Colilert-18 meetodi (EVS EN ISO 9308-2) abil. Terviseameti nakkushaiguste labori esimene valik on Colilert-18 meetod, mis võimaldab loendada E.coli ja coli-laadsete bakterite sisaldust kuni 2419 PMÜ/100 ml kohta.

Standardi nõuete kohaselt väljastab labor tulemuse MPN/100 ml kohta, kus MPN tähistab most probable number. Ühikuliselt on MPN võrreldav PMÜ ehk pesa moodustavate ühikute arvuga, mistõttu saab endiselt rakendada PMÜ/100 ml kohta kehtivaid piirnorme.

Kliendil on võimalik oma joogivett lasta analüüsida ka membraanfiltratsiooni meetodiga, sellisel juhul tuleb tellimislehel teha vastavasisuline märkus.

Hetkel kehtiva hinnakirja alusel on Colilert-18 analüüsi käibemaksuta hind ühele näitajale 8,50 eurot ja membraanfiltratsiooni meetodi analüüsi käibemaksuta hind Coli-laadsete bakteritele 8  ja  Escherichia coli (E. coli) uurimisel 7,50 eurot. 

Terviseamet on sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kelle tegevuse eesmärgiks on tervisliku elu- ja õpikeskkonna kujundamisele suunatud rahvastiku tervise poliitika elluviimine tervishoiu-, tervisekaitse-, kemikaaliohutuse ja meditsiiniseadmete valdkonnas.

Lisainfo: Tasuliste tervisekaitseteenuste osutamise kord ja hinnakiri https://www.riigiteataja.ee/akt/127102017007