Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Terviseamet võtab koroonaviiruse reoveeuuringu Tartu Ülikoolilt üle

Terviseamet võtab koroonaviiruse reoveeuuringu Tartu Ülikoolilt üle

Eelmisel aastal käivitas Tartu Ülikool reovee analüüsil põhineva SARS-CoV-2 eelhoiatuse seiresüsteemi, mis andis epidemioloogidele olulist infot koroonaviiruse leviku kohta. Uuest aastast võtab Terviseamet ülikoolilt uuringu üle.

Terviseameti keskkonnatervise osakonna nõunik Merli Jõemaa selgitas, et Tartu Ülikooli eesmärk oli SARS-CoV-2 reoveeseire süsteemi välja töötamine ja meetodi arendamine. „Plaan nägi ette, et väljatöötatud reoveeuuringu osa antakse hiljem üle riiklikule laborile. Nüüd on see hetk kätte jõudnud ja järgmisest aastast viiakse laboriuuringud läbi Terviseameti Nakkushaiguste Laboris,“ lisas ta. Standardiseeritud metoodikal põhinevad rutiinsed regulaarsed seired ei ole üldjuhul teadusasutuse tegevuse eesmärk ning riiklikul tasemel seiret korraldab riik. “Seepärast toodi reovee seire Terviseameti koordineerimise alla,“ rääkis Jõemaa.

Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professori ja reoveeuuringu senise juhi Tanel Tensoni sõnul on reoveeseire metoodika nüüdseks töökindel ja Terviseamet saab regulaarse seirega sujuvalt jätkata. „Tartu Ülikooli ja Terviseameti koostöö reoveeseire vallas jätkub siiski ka edaspidi, sest koroonaviirusega seonduvalt tuleb pidevalt uut infot. Oleme konsultantidena jätkuvalt olemas, kui peaks olema vaja metoodikat edasi arendada või kohandada. Samuti tegeleme edasi viirusetüvede genotüpiseerimisega,“ ütles Tenson.

Varasema 60 proovi asemel võetakse nüüd keskmiselt 34 proovi nädalas, kuid uuringu kvaliteeti see ei mõjuta. Proovid kogub vastavalt Terviseameti tellimusele Eesti Keskkonnauuringute Keskus. Seireprotsessi sisus rohkem muudatusi ei tule, jätkub koostöö Tartu Ülikooliga. Seirekava hinnatakse iganädalaselt üle ning vajadusel tehakse muudatusi vastavalt epidemioloogilisele olukorrale.

Reoveeseire annab varajast infot nakkuse piirkondliku leviku kohta. „Seire on abiks kollete avastamisel, kui tegemist pole veel ulatusliku levikuga,“ sõnas Jõemaa.

Terviseamet jätkab reoveeproovide tulemuste avaldamisega sarnaselt varasemaga ning kogu info kantakse visuaalselt seirekaardile, mille leiab Terviseameti kodulehelt.

Veel uudiseid samal teemal

26.05.2023

ARUANNE SAAREMAA INIMESTELE: Kuidas lahendati Kuressaare veekriisi?

7. mail 2023 puhkes Saaremaal Kuressaares joogivee saastumise tõttu viimase 30 aasta suurimaid nakkuspuhanguid. Terviseamet teeb toimunust ülevaate ning selgitab juhtunu tagamaid - millised olid kriisi lahendamise suurimad probleemid ning miks reageeriti sündmusele alles siis, kui kümned haigestunud inimesed haigla poole pöördusid?

19.05.2023

Kuressaare Pika tänava põhitrasside joogivesi on puhas

Viimased veeproovide uuringute tulemused kinnitasid, et Kuressaare Pika tänava piirkonna põhitrasside joogivesi on puhas. Enne vee tarvitamist tuleb veenduda, et kinnistutel on tehtud põhjalik läbivoolutamine. Toidu müügiks valmistamisel tuleb kraanivett lasta LABRISes analüüsida.