Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Terviseamet uurib põlevkivitööstuse mõju Ida-Virumaa elanikele

„Kuigi Ida-Virumaal on tootmise vähenemise, parema tehnoloogia kasutuselevõtmise ja keskkonnaseadusandluse rangemate nõuete tõttu õhusaasteainete heitkogused põlevkivitööstuses juba enam kui paarikümne aasta jooksul pidevalt vähenenud, on probleem siiski püsiv,“ ütles terviseameti keskkonnatervise osakonna nõunik Hedi Harzia. „Seetõttu ongi projekti eesmärk välja töötada metoodika, mis võimaldab hinnata keskkonna ja laste tervisliku seisundi omavahelisi seoseid põlevkivitööstusest mõjutatud aladel.“ Uuringu tulemuste põhjal täiendatakse vajaduse korral tulevikus kasutusele võetavaid keskkonnaalaseid meetmeid, mis vähendavad põlevkivitööstuse negatiivset mõju elukeskkonnale ning seega hoiavad põlevkivipiirkonna elanike tervist. 2017-2019 läbiviidavat projekti „Metoodika väljatöötamine ja rakendamine välisõhuseisundi ning lapseea astma ja teiste allergiahaiguste vahelise seoste leidmiseks põlevkivitööstusest mõjutatud aladel“ rahastab Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus, metoodika väljatöötamine ja rakendamine hõlmab endas nii õhusaastainete kaardile kandmist kui siseõhuanalüüside ja laste kliiniliste uuringute läbiviimist. Keskkonnaanalüütikute  ja  tervishoiuteenuse osutaja kaasamiseks tehtud riigihanke võitis Tartu ülikooli ja Eesti Keskkonnauuringute Keskuse OÜ ühispakkumine. Uuringusse kaasatakse 10-11-aastased kooliõpilased Ida-Virumaa koolidest, pöörates erilist tähelepanu põlevkivitööstusest mõjutatud Kiviõlile, Kohtla-Järvele, Ahtmele, Narvale ja Sillamäele. Projekti esimeses etapis töötatakse välja metoodika, mille alusel viikse hiljem läbi metoodika rakendamise pilootprojekt. Teises etapis selgitatakse välja uuritavate koolide õpilaste kokkupuude nii põlevkivisektorist kui muudest allikatest pärineva õhusaastega. Kolmanda etapina viiakse uuritavate koolide õpilaste seas läbi küsitlus ning neljandas etapis viiakse läbi laste kliinilised uuringud. Kliinilisteks uuringuteks on spiromeetria, lämmastikoksiidid väljahingatavas õhus ja nahatorketestid (IgE). Uuringu viiendas etapis analüüsitakse kliiniliste uuringute, küsitluste ja õhukvaliteedi uuringute tulemusi. Töötatakse välja korratav metoodika välisõhuseisundi ning lapseea astma ja teiste allergiahaiguste vahelise seoste leidmiseks põlevkivitööstusest mõjutatud aladel.  Uuringut tutvustav koosolek on Ida-Virumaal 20.06.2018, kus osalevad kutse saanud kohalike omavalitsuste, koolide, põlevkivisektori ettevõtete ning teiste huvitatud osapoolte esindajaid Ida-Virumaalt.